Hỏi Đáp

Phân biệt vốn pháp định và vốn điều lệ

Sự khác nhau giữa vốn pháp định và vốn điều lệ

Trong mỗi doanh nghiệp có thể chỉ có vốn điều lệ mà không có vốn pháp định, những cũng có thể vừa có cả vốn pháp định và vốn điều lệ. Để phân biệt được 2 loại vốn này, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Phân biệt vốn pháp định và vốn điều lệ

Phân biệt giữa đại diện và giám hộ

Phân biệt vi bằng và văn bản công chứng

Phân biệt “nơi thường trú” và “nơi tạm trú”

1. Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

2. Vốn pháp định là gì?

Theo luật doanh nghiệp 2005 “Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp” tới luật doanh nghiệp 2014 thì khái niệm vốn pháp định không còn được cụ thể trong luật. Tuy nhiên có thể hiểu vốn pháp định là mức vốn tối thiểu theo yêu cầu của một ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hình thức kinh doanh mang rủi ro cao. Hiện nay vốn pháp định thường được yêu cầu trong các văn bản luật chuyên ngành với từng ngành nghề cụ thể

Ví dụ: Với ngành nghề kinh doanh bất động sản phải đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu là 20 tỷ đồng theo điều kiện kinh doanh bất động sản

3. So sánh vốn điều lệ và vốn pháp định

Giống nhau giữ vốn điều lệ và vốn pháp định

Đều là tài sản của doanh nghiệp, được quy định rõ ràng và phải được đáp ứng khi doanh nghiệp hoạt động

Khác nhau giữa vốn điều lệ và vốn pháp định

Vốn điều lệ Vốn pháp định
  • Không có quy định cụ thể về số tối thiểu cũng như tối đa
  • Góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký
  • Các thành viên trong công ty chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp hoặc cam kết góp tùy từng loại hình doanh nghiệp
  • Không được nhỏ hơn vốn pháp định với các ngành nghề có điều kiện tương ứng
  • Quy định tối thiểu với từng ngành nghề
  • Phải đáp ứng đủ khi hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện
  • Một số trường hợp phải ký quỹ theo quy định

Như vậy có thể thấy vốn điều lệ và vốn pháp định bản chất về tên gọi thì cùng là vốn góp trong công ty. Tuy vậy việc quy định cụ thể ngoài luật doanh nghiệp có thể quy định ở nhiều văn bản luật chuyên ngành khác nhau nhưng vẫn là các yếu tố quan trọng đối với một doanh nghiệp. Đồng thời vốn pháp định và vốn điều lệ đôi khi cũng phản ánh được trách nhiệm của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp đối với đối tác của mình.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button