Hỏi Đáp

Loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH 2023?

Loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH 2023? Trong thị trường lao động, việc tham gia ký kết hợp đồng, người lao động sẽ có những nghĩa vụ và quyền lợi được quy định trong hợp đồng đó. Về bảo hiểm xã hội không phải là điều khoản bắt buộc có trong hợp đồng, người lao động khi kí kết một số hợp đồng khác thì sẽ không phải đóng bảo hiểm. Hãy tham khảo bài viết sau đây của Trường Tiểu học Thủ Lệ. 

Bạn đang xem: Loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH 2023?

1. Bảo hiểm xã hội là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

1. Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

2. Loại hợp đồng không phải đóng BHXH

Theo Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động tham gia các hợp đồng lao động dưới đây phải tham gia BHXH bắt buộc:

  • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
  • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

Hiện nay, pháp luật quy định 2 loại hợp đồng bao gồm: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn tại Điều 20 Bộ luật dân sự năm 2015:

Điều 20. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Từ những quy định trên, nếu người lao động ký hợp đồng có thời hạn tức là loại hợp đồng dưới 01 tháng và hợp đồng thử việc thì không phải tham gia đóng BHXH.

Loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH 2022?

3. Hợp đồng thời vụ có đóng BHXH không?

  • Ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng có phải đóng BHXH không?

Theo quy định của Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì những loại hợp đồng phải đóng bảo hiểm xã hội là hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng…

Như vậy, hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng thì không phải đóng BHXH.

  • Hợp đồng thời vụ 6 tháng có phải đóng BHXH không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

Như vậy, hợp đồng thời vụ 6 tháng tức là hợp đồng có thời hạn được người sử dụng lao động ký kết với người lao động làm việc trong vòng 6 tháng thì phải đóng bảo hiểm xã hội.

4. Hợp đồng khoán việc có phải đóng BHXH không?

Hợp đồng khoán việc là một văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của bên nhận khoán việc và bên khoán việc về nội dung công việc. Bên nhận khoán việc có nghĩa vụ hoàn thành một khối lượng công việc theo yêu cầu trong hợp đồng giao khoán, và có trách nhiệm bàn giao kết quả của công việc cho bên khoán việc khi hoàn thành công việc được giao. Còn bên khoán việc sẽ kiểm tra kết quả công việc và có trách nhiệm thanh toán thù lao cho bên kia theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng khoán việc đã giao kết.

Như vậy, ta căn cứ vào Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì hợp đồng khoán việc ký kết từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng thuộc vào trường hợp phải đóng BHXH.

5. Hợp đồng dịch vụ với cá nhân có phải đóng bảo hiểm không?

Hợp đồng dịch vụ cá nhân và việc giao kết thỏa thuận giữa một người có yêu cầu thực hiện một công việc, người kia thực hiện công việc được yêu cầu và được  người có nhu cầu thực hiện một công việc trả cho một khoản tiền nhất định khi ký hợp đồng thỏa thuận với nhau.

Như vậy, ta cũng căn cứ vào Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì hợp đồng dịch vụ cá nhân không thuộc đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội.

6. Công nhân thời vụ có phải đóng bảo hiểm không?

Theo quy định của Bộ luật lao động 2019, không còn hợp đồng lao động theo thời vụ nữa mà thay vào đó là ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn không quá 36 tháng. Tại Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, công nhân thời vụ ký hợp đồng từ 01 tháng trở lên tháng phải đóng bảo hiểm xã hội.

7. Hợp đồng lao động theo mùa vụ có phải đóng Bảo hiểm xã hội?

Tham khảo những phân tích ở mục 6, đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ tức là hợp đồng lao động có thời hạn được ký kết từ 01 tháng trở lên phải đóng bảo hiểm xã hội.

8. Ký hợp đồng giữa tháng có đóng bảo hiểm không?

Căn cứ theo Điều 42 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định:

4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Với trường hợp ký hợp đồng lao động bắt đầu từ giữa tháng thì không phải đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó, bạn sẽ bắt đầu đóng bảo hiểm từ tháng sau.

Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH 2023? Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội, Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Trường Tiểu học Thủ Lệ.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button