Hỏi Đáp

Việc công dân biểu quyết các vấn đề trọng đại khi được nhà nước trưng cầu ý dân là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi?

Việc công dân biểu quyết các vấn đề trọng đại khi được nhà nước trưng cầu ý dân là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi? Các cuộc trưng cầu ý dân được thực hiện bởi nhà nước nhằm để công dân tham gia biểu quyết một vấn đề trọng đại của đất nước. Vậy khi thực hiện việc đó thì công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào? Cùng hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể nhé.

Bạn đang xem: Việc công dân biểu quyết các vấn đề trọng đại khi được nhà nước trưng cầu ý dân là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi?

1. Việc công dân biểu quyết các vấn đề trọng đại khi được nhà nước trưng cầu ý dân là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi?

Việc công dân biểu quyết các vấn đề trọng đại khi được nhà nước trưng cầu ý dân là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi Cả nước.

Vì các cuộc trưng cầu ý dân thường là những sự kiện quan trọng mà toàn dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của mình. Công dân trên khắp cả nước sẽ được thực hiện việc bỏ phiếu cho một vấn đề để ra tổng kết ra kết quả được lựa chọn nhiều nhất. Vì thế cuộc trưng cầu ý dân được thực hiện trên phạm vi cả nước.

Việc công dân biểu quyết các vấn đề trọng đại khi được nhà nước trưng cầu ý dân là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi?

2. Tìm hiểu về Trưng cầu ý dân

Cụ thể theo pháp luật quy định thì Trưng cầu ý dân là nhà nước tổ chức lấy ý kiến của toàn bộ cử tri trên cả nước bằng hình thức bỏ phiếu.

Các vấn đề được trưng cầu ý dân cũng được quy định tại điều 6 Luật Trưng cầu ý dân 2015 là:

– Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp;

– Vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia;

– Vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước;

– Vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.

Những vấn đề này là những vấn đề quan trọng cần có ý kiến của toàn dân để thống nhất phương án. Vì trong hiến pháp, chủ quyền lãnh thổ, quốc phòng, an ninh đối ngoại, kinh tế xã hội có những vấn đề quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, đất nước và lợi ích của quốc gia.

Chúng ta có thể thấy hiến pháp năm 2013 trước khi được ban hành thì đã thực hiện một công cuộc phổ biến đến nhân dân bằng cách phát cho mỗi hộ gia đình một văn bản và xem xét. Bằng cách này thì Hiến pháp năm 2013 đã lấy được ý kiến, vấn đề cần được cải thiện theo ý kiến của toàn dân. Bởi hiến pháp là văn bản pháp lý cao nhất của một quốc gia, bảo vệ những quyền lợi ích cơ bản của một con người, một công dân nên toàn dân phải được biết đến và xây dựng.

Như vậy các cuộc trưng cầu ý dân đều được thực hiện một cách nghiêm chỉnh với vấn đề quan trọng của đất nước trong phạm vi cả nước.

Trên đây là những tìm hiểu của Trường Tiểu học Thủ Lệ về vấn đề Việc công dân biểu quyết các vấn đề trọng đại khi được nhà nước trưng cầu ý dân là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập liên quan.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button