Hỏi Đáp

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa 2023

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa là gì? Hiện nay, phong trào thi đua gia đình văn hóa ở các làng, xã diễn ra rất sôi nổi. Trong bài viết của Trường Tiểu học Thủ Lệ sẽ cung cấp những thông tin về điều kiện và thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa. Mời bạn đọc theo dõi bài viết sau nhé.

Bạn đang xem: Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa 2023

1. Danh hiệu gia đình văn hóa là gì?

Gia đình có thể được xem là tế bào của xã hội, để bảo vệ giá trị tinh thần, đạo đức, thuần phong mỹ tục, bảo vệ cái nôi cho sự phát triển của con cái, Nhà nước có chính sách thúc đẩy gia đình tiến bộ bằng việc trao tặng bằng khen cho những gia đình văn hóa. Một gia đình được xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa phải xét ở nhiều khía cạnh và được cộng đồng, xã hội công nhận.

Về điều kiện được xét duyệt gia đình văn hóa phải đáp ứng theo tiêu chuẩn được quy định tại Điều 6 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP.

Mời bạn đọc tham khảo chi tiết tại bài viết Trường Tiểu học Thủ Lệ: Biểu hiện của gia đình văn hóa

Danh hiệu gia đình văn hóa là một chỉ tiêu được chính phủ Việt Nam đề ra để thực hiện trong nhiều gia đình ở Việt Nam ở cấp tổ dân phố nhằm tạo ra một số tiêu chuẩn về văn hóa và khuyến khích các gia đình đạt các tiêu chuẩn này.

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

2.  Quy trình xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm

Việc xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa phải được thực hiện qua nhiều quy trình sàng lọc, chọn lọc những gia đình phù hợp với tiêu chuẩn nhất.

 • Trình tự xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa trải qua các bước sau:

Bước 1: Tổng hợp danh sách các gia đình đủ điều kiện bình xét và triệu tập cuộc họp, tổ chức chấm điểm theo thang điểm. Thành phần tham gia gồm có: Cấp ủy, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, tổ chức đoàn thể và đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét.

Bước 2: Tổ chức cuộc họp bình xét:

– Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự;

– Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết;

– Kết quả bình xét: Các gia đình được đề nghị tặng danh hiệu Gia đình văn hóa khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý.

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, Trưởng khu dân cư lập hồ sơ xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm.

 • Hồ sơ xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa cần chuẩn bị như sau:

– Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa của Trưởng thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố (sau đây gọi chung là Trưởng khu dân cư).

– Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa của hộ gia đình (Mẫu số 01); Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Gia đình văn hóa (Mẫu số 03) theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP.

– Biên bản họp bình xét ở khu dân cư (Mẫu số 07) theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP.

Những gia đình đủ điều kiện xét danh hiệu gia đình văn hóa thông qua hồ sơ được trình lên, trong thời gian 05 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ ra quyết định tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm cho những hồ sơ đáp ứng tiêu chuẩn.

3. Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa là gì?

Giấy khen gia đình văn hóa được cấp cho những gia đình đã đạt danh hiệu Gia đình văn hóa ở mục 2. Tuy nhiên, với xét tặng Giấy khen chỉ áp dụng cho những hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa trong 03 năm liên tục. Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ cấp Giấy khen gia đình văn hóa cho những gia đình đáp ứng những tiêu chuẩn theo quy định.

 • Trình tự thực hiện thủ tục xét tặng giấy khen gia đình văn hóa như sau:

Bước 1: Trưởng khu dân cư tổng hợp danh sách các hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đủ điều kiện tặng Giấy khen Gia đình văn hóa và triệu tập cuộc họp bình xét

– Tổ chức cuộc họp bình xét:

+ Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự;

+ Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết;

+ Kết quả: Các gia đình được đề nghị tặng Giấy khen Gia đình văn hóa khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý. Trong trường hợp số lượng gia đình được đề nghị tặng Giấy khen vượt quá 15% tổng số gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục thì căn cứ số phiếu đồng ý, lấy từ cao xuống thấp.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, Trưởng khu dân cư lập hồ sơ theo quy định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra Quyết định tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.

 • Trưởng khu dân cư lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phần hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

– Văn bản đề nghị tặng Giấy khen Gia đình văn hóa của Trưởng Khu dân cư (kèm theo danh sách hộ gia đình đủ tiêu chuẩn).

– Bản sao Quyết định công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa của các hộ gia đình trong 03 năm liên tục.

– Biên bản họp xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (Mẫu số 08, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).

– Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra Quyết định tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.

Như vậy, để được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tặng Giấy khen Gia đình văn hóa thì hộ gia đình đó phải thực hiện lối sống văn hóa trong mọi mặt, được cấp danh hiệu Gia đình văn hóa trong 3 năm liên tục. Những gia đình được nhận giấy khen Gia đình văn hóa là những hộ gia đình tiêu biểu nhất, là tấm gương cho những gia đình khác noi theo, phấn đấu nhà nhà đều là gia đình có văn hóa.

Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa 2023. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan mảng Hỏi đáp pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ:

  Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

  Chuyên mục: Hỏi Đáp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button