Hỏi Đáp

Lỗi không có giấy phép kinh doanh vận tải

Muốn kinh doanh vận tải thì phải có giấy phép kinh doanh vận tải. Vậy trong trường hợp kinh doanh vận tải mà không có giấy phép thì bị xử phạt thế nào?

Bạn đang xem: Lỗi không có giấy phép kinh doanh vận tải

Trong bài viết này, Trường Tiểu học Thủ Lệ sẽ cung cấp các quy định pháp luật về “Lỗi không có giấy phép kinh doanh vận tải 2021” theo quy định tại Nghị định 100, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Lỗi không có giấy phép kinh doanh vận tải 2021

1. Lỗi không có giấy phép kinh doanh vận tải

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải (trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải) để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi.

Lỗi không có giấy phép kinh doanh vận tải là việc không đăng ký kinh doanh vận tải, không có giấy phép khi thực hiện kinh doanh.

2. Không có giấy đăng ký kinh doanh vận tải có bị xử phạt không?

Điều 17 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi chung là Giấy phép kinh doanh).

Vì thế, nếu không có giấy phép kinh doanh vận tải thì sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật.

3. Mức phạt lỗi không có giấy phép kinh doanh vận tải

Điểm d khoản 2 điều 24 Nghị định 100 quy định như sau:

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi: Điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa không có hoặc không mang theo Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) bằng văn bản giấy theo quy định hoặc không có thiết bị để truy cập vào được phần mềm thể hiện nội dung của Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) theo quy định hoặc có thiết bị để truy cập nhưng không cung cấp cho lực lượng chức năng khi có yêu cầu.

Do đó, nếu không có giấy phép kinh doanh vận tải, người điều khiển xe sẽ bị phạt tiền theo mức trên.

4. Giấy phép kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Giấy phép kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2014:

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Hiện nay danh mục các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, quy định cụ thể về các điều kiện kinh doanh của từng ngành nghề và các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh nội dung tương ứng. Hoặc người xem có thể tham khảo trong Phụ lục 4 của Luật số 03/2016/QH14 (được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016 sửa đổi, thay thế Phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2014), kèm theo đó là các điều kiện đang được áp dụng.

Việc đăng ký kinh doanh các ngành nghề có điều kiện sẽ được thực hiện theo danh mục này. Quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thành lập, hoạt động kinh doanh, minh bạch hóa môi trường kinh doanh.

Về mặt pháp lý, theo quy định tại Khoản 8 – Điều 6 – Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì “… Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động …”.

Theo Quy định tại Điều 9 – Nghị định 118/2015/NĐ-CP:

Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo một hoặc một số hình thức sau đây:

a. Giấy phép;

b.Giấy chứng nhận đủ điều kiện;

c. Chứng chỉ hành nghề;

 d. Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

e. Văn bản xác nhận;

f. Các hình thức văn bản khác theo quy định của pháp luật không được quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản này;

g. Các điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới các hình thức văn bản quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này.

Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ đã cung cấp cho bạn đọc quy định pháp luật liên quan vấn đề “Lỗi không có giấy phép kinh doanh vận tải”. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Bài viết liên quan:

  • Thời gian thông báo phạt nguội
  • Nồng độ cồn bao nhiêu thì bị phạt?
  • Lái xe khi đã bị tước bằng xử lý thế nào?

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button