Hỏi Đáp

Ký hiệu trên bản đồ địa chính của sổ đỏ có ý nghĩa gì?

Trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tờ bản đồ địa chính của khu đất chúng ta đang sử dụng. Tuy nhiên, ở đó có chữ viết tắt là ký hiệu của loại đất mình đang sử dụng. Để giải đáp cho các bạn, Trường Tiểu học Thủ Lệ xin chia sẻ đến bạn bài viết: Ký hiệu trên bản đồ địa chính của sổ đỏ có ý nghĩa gì?

Bạn đang xem: Ký hiệu trên bản đồ địa chính của sổ đỏ có ý nghĩa gì?

1. Có bao nhiêu loại ký hiệu trên bản đồ địa chính của sổ đỏ?

Hiện nay có rất nhiều ký hiệu trên bản đồ địa chính. Chúng dùng để ký hiệu những tên gọi về các loại đất khác nhau, bao gồm: LUC; LUK; LUN; BHK; NHK; CLN; RSX; RPH; RDD; NTS; LMU; NKH; TSC; DTS; DVH; DYT; DGD; DTT; DKH; DXH; DNG; DSK; CQP; CAN; SKK; SKN; SKT; TMD; SKC; SKS; SKX; DGT; DTL; DDT; DDL; DSH; DKV; DNL; DBV; DCH; DRA; DCK; TON; TIN; NTD; SON; MNC; PNK; BCS; DCS; NCS.

Ký hiệu trên bản đồ địa chính của sổ đỏ có ý nghĩa gì?

2. Ý nghĩa của mỗi ký hiệu trên bản đồ địa chính

Ký hiệu viết tắt trên sổ đỏ có ý nghĩa như sau:

Ký hiệu Ý nghĩa
LUC Đất chuyên trồng lúa nước
LUK Đất trồng lúa nước còn lại
LUN Đất trồng lúa nương
BHK Đất trồng cây hàng năm khác
NHK Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác
CLN Đất trồng cây lâu năm
RSX Đất rừng sản xuất
RPH Đất rừng phòng hộ
RDD Đất rừng đặc dụng
NTS Đất nuôi trồng thủy sản
LMU Đất làm muối
NKH Đất nông nghiệp khác
TSC Đất xây dựng trụ sở cơ quan
DTS Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
DVH Đất xây dựng cơ sở văn hóa
DYT Đất xây dựng cơ sở y tế
DGD Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
DTT Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
DKH Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
DXH Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
DNG

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DSK Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
CQP Đất quốc phòng
CAN Đất an ninh
SKK Đất khu công nghiệp
SKN Đất cụm công nghiệp
SKT Đất khu chế xuất
TMD Đất thương mại, dịch vụ
SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
SKX Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
DGT Đất giao thông
DTL Đất thủy lợi
DDT Đất có di tích lịch sử – văn hóa
DDL Đất có danh lam thắng cảnh
DSH Đất sinh hoạt cộng đồng
DKV Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
DNL Đất công trình năng lượng
DBV Đất công trình bưu chính, viễn thông
DCH Đất chợ
DRA Đất bãi thải, xử lý chất thải
DCK Đất công trình công cộng khác
TON Đất cơ sở tôn giáo
TIN Đất cơ sở tín ngưỡng
NTD Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
SON Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
MNC Đất có mặt nước chuyên dùng
PNK Đất phi nông nghiệp khác
BCS Đất bằng chưa sử dụng
DCS Đất đổi núi chưa sử dụng
NCS Núi đá không có rừng cây

Trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân của Trường Tiểu học Thủ Lệ. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Hợp đồng thuê đất, Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Trường Tiểu học Thủ Lệ.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button