Hỏi Đáp

Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

Theo yêu cầu của Chính phủ, trước 31/3, hoàn thành kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. 

Bạn đang xem: Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

1. Ai phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu?

Những đối tượng nào phải thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu?

Theo hướng dẫn của thanh tra chính phủ, những người được quy định tại khoản 1,2,3 điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 (Luật PCNTN)  phải kê khai tài sản, thu nhập:

  • Cán bộ, công chức.
  • Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.
  • Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

Theo Kế hoạch, Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập và Nghị định 130/2020/NĐ-CP. Đặc biệt là để khắc phục một số khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các biện pháp thi hành quy định của Luật PCTN về kiểm soát tài sản, thu nhập, Thanh tra Chính phủ sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập danh sách những người giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật PCTN để yêu cầu thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; người có nghĩa vụ kê khai nộp 2 bản kê khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai, theo đúng quy định của Luật PCTN và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu này phải hoàn thành trước ngày 31/3/2021, đồng thời trong đợt này chỉ thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Sau đó, việc kê khai hàng năm, kê khai bổ sung của năm 2021 sẽ thực hiện vào cuối năm 2021, nhưng bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2021 theo đúng quy định của Luật PCTN.

Trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác cán bộ mà người đó chưa kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật PCTN năm 2018, thì thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và sử dụng bản kê khai lần đầu để phục vụ công tác cán bộ lần đó.

Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ cũng hướng dẫn việc bàn giao bản kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, cụ thể: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao 1 bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định tại Khoản 3, Điều 38 của Luật PCTN, hoàn thành trước ngày 30/4/2021.

Đối với các trường hợp chưa xác định được cơ quan nào kiểm soát tài sản, thu nhập thì tạm thời chưa bàn giao, chờ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong kiểm soát tài sản, thu nhập được quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập

Theo quy định tại điều 33, Luật PCTN, Người có nghĩa vụ kê khai (bao gồm: Cán bộ, công chức; Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân) phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định của Luật này.

=> Không chỉ kê khai thu nhập bản thân mà còn phải kê khai thu nhập của vợ/chồng, con chưa thành niên

4. Mẫu kê khai tài sản

Mẫu kê khai tài sản được ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP

Các bạn tải mẫu này tại bài: Mẫu kê khai tài sản, thu nhập

Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ đã cung cấp cho bạn đọc các thông tin liên quan đến vấn đề Kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

  • Trách nhiệm của chủ xe khi cho mượn xe gây tai nạn
  • Cảnh sát mặc thường phục có được dừng xe?

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button