Hỏi Đáp

Hướng dẫn về kỷ luật tổ chức Đảng

Hướng dẫn về kỷ luật tổ chức đảng mới nhất năm 2022. Vừa qua, ngày 22/11/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW về việc thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Hiện nay lại đang là thời điểm cuối năm, việc đánh giá xếp loại Đảng viên cũng là vấn đề được nhiều Đảng viên quan tâm.

Bạn đang xem: Hướng dẫn về kỷ luật tổ chức Đảng

Sau đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ xin gửi tới bạn đọc Quy định mới về kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm theo Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW. Mời các bạn cùng theo dõi.

1. Nguyên tắc xử lý kỷ luật Đảng

Nguyên tắc xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm

Căn cứ Điều 2 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW quy định về Nguyên tắc xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm như sau:

– Trường hợp xem xét kỷ luật theo đề nghị của tổ chức đảng cấp dưới đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, tổ chức đảng có thẩm quyền phải xác minh, làm rõ vi phạm trước khi xem xét, quyết định hoặc đề nghị xem xét kỷ luật.

– Thời gian chấp hành quyết định kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên khi có quyết định thay đổi hình thức kỷ luật được tính cả thời gian đã chấp hành của các quyết định kỷ luật trước đó (tính đủ 12 tháng).

Quy định kỷ luật đảng viên mới nhất
Quy định kỷ luật đảng viên mới nhất

2. 08 hành vi vi phạm của đảng viên bị xem xét kỷ luật

2.1. Vi phạm quan điểm chính trị và chính trị nội bộ

Căn cứ Tiểu mục 2 Mục III Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW quy định về hành vi vi phạm quan điểm chính trị và chính trị nội bộ

– Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong sinh hoạt, công tác; né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu trách nhiệm; làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Vi phạm những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

2.2. Vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng

Căn cứ Tiểu mục 3 Mục III Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW quy định về hành vi vi phạm quan điểm chính trị và chính trị nội bộ như sau:

– Chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện không kịp thời, không đúng, không đầy đủ chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và quy định của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội.

– Không xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể theo nhiệm vụ được giao;

Không phân công nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị, tổ chức và cá nhân trong triển khai thực hiện hoặc xây dựng chương trình, kế hoạch mang tính hình thức dẫn đến vi phạm của tổ chức hoặc đảng viên.

– Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình;

Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

– Ghi chép, phản ánh thông tin không trung thực các ý kiến phát biểu thảo luận của đảng viên, kết luận của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng.

2.3. Vi phạm quy định tuyên truyền, phát ngôn

Căn cứ Tiểu mục 4 Mục III Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW quy định về hành vi vi phạm quan điểm chính trị và chính trị nội bộ như sau:

Tự ý liên hệ với tổ chức, cá nhân để thực hiện viết bài, cập nhật thông tin không theo chương trình, kế hoạch công tác, không đúng tôn chỉ, mục đích của ngành; có hành vi đe dọa, sách nhiễu, gây khó dễ, yêu sách về viết bài, đăng tải, gỡ bài, chia sẻ thông tin đối với tổ chức, cá nhân để nhận tiền, vật chất có giá trị hoặc lợi ích khác;

Có hành vi vi phạm bị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính.

2.4. Vi phạm quy định khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Căn cứ Tiểu mục 5 Mục III Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW quy định về hành vi vi phạm quan điểm chính trị và chính trị nội bộ như sau:

– Đảng viên thực hiện quyền tố cáo được tổ chức đảng, cơ quan có thẩm quyền kết luận nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần;

Đúng về hiện tượng nhưng không đúng về bản chất thì không bị coi là bịa đặt, vu khống hoặc tố cáo sai.

– Có lời nói, hành động hoặc thông qua người khác đe dọa, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, uy tín, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo.

+ Ngăn cản, gây khó khăn cho việc thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp trong thi chuyển ngạch, nâng bậc, nâng lương, khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và quyền, lợi ích hợp pháp khác của người tố cáo.

+ Phân biệt đối xử, lôi kéo người khác cản trở việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người tố cáo.

+ Xử lý trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thay đổi công việc của người tố cáo với động cơ trù dập.

+ Trực tiếp hoặc thuê, nhờ người khác đe dọa, trấn áp, trả thù, trù dập, khống chế, vu khống người trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Trực tiếp hoặc thông qua người khác gặp, điện thoại, nhắn tin hoặc dùng các hành vi khác gây sức ép với người giải quyết nhằm làm sai lệch nội dung giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2.5. Vi phạm quy định thực hiện chính sách an sinh xã hội

Căn cứ Tiểu mục 6 Mục III Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW quy định về hành vi quy định thực hiện chính sách an sinh xã hội như sau:

– Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế làm ảnh hưởng đến lợi ích của người hưởng bảo hiểm;

Lạm dụng, trục lợi, gây thất thoát, thiệt hại quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Kê khai không đúng thông tin nhân thân, thời gian công tác, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để hưởng các chính sách, chế độ về bảo hiểm.

2.6. Vi phạm quy định hôn nhân và gia đình

Căn cứ Tiểu mục 7 Mục III Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW quy định về hành vi vi phạm quy định hôn nhân và gia đình như sau:

– Có con đẻ ngoài hôn nhân với người khác.

– Từ chối hoặc không hợp tác thực hiện nghĩa vụ để xác nhận huyết thống theo yêu cầu của tổ chức đảng có thẩm quyền.

2.7. Vi phạm quy định chính sách dân số

Căn cứ Tiểu mục 8 Mục III Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW quy định về hành vi vi phạm chính sách dân số như sau:

– Vi phạm do nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe thai sản (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật.

– Vi phạm do cố ý hoặc cưỡng ép không thực hiện kế hoạch hóa gia đình thì xem xét tăng nặng mức kỷ luật.

2.8. Vi phạm quy định về tín ngưỡng, tôn giáo

Căn cứ Tiểu mục 9 Mục III Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW quy định về hành vi vi phạm quy định về tín ngưỡng, tôn giáo như sau:

– Để ban quản lý, ban bảo vệ di tích hoặc người giao quản lý, trông coi di tích lợi dụng hoạt động mê tín dị đoan hoặc trục lợi; sử dụng tiền công đức, tiền quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân cho công trình, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo sai mục đích, không đúng quy định của pháp luật.

– Cho phép, chấp thuận, cấp đất cho việc xây dựng cơ sở thờ tự, tôn giáo, tín ngưỡng trái quy định.

3. 04 hành vi vi phạm của tổ chức Đảng bị xem xét kỷ luật

3.1. Vi phạm chủ trương, quy định của Đảng

Căn cứ Tiểu mục 1 mục II Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW quy định về hành vi vi phạm chủ trương, quy định của Đảng

– Không xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hoặc có xây dựng nhưng không triển khai thực hiện; không ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo thẩm quyền.

– Không lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; không phân công cho các thành viên trong tổ chức đảng phụ trách lĩnh vực, địa bàn chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc phạm vi quản lý.

3.2. Vi phạm việc ban hành, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Căn cứ Tiểu mục 2 mục II Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW quy định về hành vi vi phạm việc ban hành, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

– Không cụ thể hóa việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác, chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị thành kế hoạch, chương trình hành động và các văn bản chỉ đạo theo quy định.

– Không phân công rõ nhiệm vụ cho tổ chức và cá nhân để triển khai thực hiện; không tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; không sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

3.3. Vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng

Căn cứ Tiểu mục 3 mục II Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW quy định về hành vi vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng:

Không giữ vai trò lãnh đạo, để nội bộ mất đoàn kết, làm giảm sút ý chí chiến đấu trong các trường hợp sau:

– Mâu thuẫn giữa các đảng viên, cấp ủy viên trong tổ chức đảng đến mức chia rẽ, bè phái, đối phó, bôi nhọ danh dự, tố cáo bịa đặt, vu khống lẫn nhau, đố kỵ, không tổ chức họp lãnh đạo theo quy định.

– Đấu tranh tự phê bình và phê bình không mang tính xây dựng, thấy đúng không bảo vệ, sai không đấu tranh, vì lợi ích cục bộ, “lợi ích nhóm” hoặc thủ tiêu tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình.

3.4. Vi phạm quy định về phòng, chống tội phạm

Căn cứ Tiểu mục 4 mục II Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW quy định về hành vi vi phạm quy định về phòng, chống tội phạm:

– Không chỉ đạo xử lý đảng viên thuộc tổ chức mình khi phát hiện vi phạm quy định của pháp luật về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự, xét ân xá, đặc xá, thi hành án, xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn và áp dụng các biện pháp ngăn chặn.

– Chỉ đạo hoặc trực tiếp xây dựng, thu thập tài liệu, văn bản, hồ sơ, chứng cứ không đúng bản chất vụ việc, vụ án đã xảy ra hoặc thực hiện không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục nhằm làm thay đổi hướng điều tra, làm sai lệch hồ sơ vụ việc, vụ án để lọt tội phạm hoặc giảm nhẹ hậu quả của hành vi vi phạm để được giảm án, xét ân xá, đặc xá, tha tù trước thời hạn.

– Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử không đúng quy định hoặc chỉ đạo làm sai lệch hồ sơ vụ việc, vụ án để bao che cho hành vi sai trái của tổ chức, cá nhân có liên quan.

– Chỉ đạo cấp dưới hoặc cán bộ trực tiếp thực thi nhiệm vụ cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ việc, vụ án để cản trở quá trình điều tra, truy tố, xét xử nhằm bao che hoặc tiếp tay cho tội phạm.

Trên đây là những quy định về kỉ luật Đảng viên mới nhất. Mời các bạn tham khảo những thông tin liên quan trong mục Hỏi đáp pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

  Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

  Chuyên mục: Hỏi Đáp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Check Also
  Close
  Back to top button