Hỏi Đáp

Hiệu trưởng phải đứng lớp 2 tiết/ tuần, Hiệu phó dạy 4 tiết/ tuần

Hiệu trưởng phải đứng lớp 2 tiết/ tuần, Hiệu phó dạy 4 tiết/ tuần

Thông tư 15/2017/TT-BGDDT sửa đổi Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới công bố đã quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Một trong những thay đổi đáng chú ý quy định là: Hiệu trưởng phải đứng lớp 2 tiết/ tuần, Hiệu phó dạy 4 tiết/ tuần.

Bạn đang xem: Hiệu trưởng phải đứng lớp 2 tiết/ tuần, Hiệu phó dạy 4 tiết/ tuần

Hướng dẫn mới về thời gian nghỉ hè, nghỉ phép hằng năm đối với giáo viên

Từ 1/8/2017, Quy định mới về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông có hiệu lực

Bộ Giáo dục chính thức không bắt buộc giáo viên làm sáng kiến kinh nghiệm

Theo Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8, định mức tiết dạy đối với Hiệu trưởng được tính bằng: 2 tiết/ tuần x số tuần dành cho giảng dạy… Cụ thể:

Định mức lao động của Hiệu trưởng, hiệu phó tham gia giảng dạy

Thông tư 15/2017/TT-BGDDT sửa đổi Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới công bố đã quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông như sau:

Thông tư áp dụng đối với giáo viên ở các cơ sở giáo dục công lập, bao gồm: trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường, lớp dành cho người khuyết tật (gọi chung là các trường phổ thông) và trường dự bị đại học.

Thông tư quy định cụ thể nhiệm vụ của giáo viên, định mức thời gian làm việc.

Theo đó, định mức tiết dạy/năm đối với Hiệu trưởng được tính bằng: 2 tiết/ tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

Định mức tiết dạy/năm đối với Phó hiệu trưởng được tính bằng: 4 tiết/ tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

Ngoài ra, Thông tư 15/2017/TT-BGDDT còn quy định về chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2017.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button