Hỏi Đáp

Hạ sĩ quan và binh sĩ khi xuất ngũ được hưởng những khoản trợ cấp nào?

Hạ sĩ quan và binh sĩ khi xuất ngũ được hưởng những khoản trợ cấp nào? Hạ sĩ quan, binh sĩ là những người phục vụ trong quân ngũ theo nghĩa vụ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ được xuất ngũ và được hưởng các chế độ đi kèm.

Bạn đang xem: Hạ sĩ quan và binh sĩ khi xuất ngũ được hưởng những khoản trợ cấp nào?

1. Hạ sĩ quan và binh sĩ khi xuất ngũ được hưởng những khoản trợ cấp nào sau đây?

a. Tiền hao mòn tuổi thanh xuân

b. Trợ cấp đất ở, nhà ở

c. Trợ cấp tạo việc làm do Chính phủ quy định

d. Trợ cấp khó khăn cho gia đình và bản thân

Trả lời đáp án là C.

Để giải thích cụ thể mời bạn đọc tham khảo nội dung mục tiếp theo.

2. Hạ sĩ quan và binh sĩ khi xuất ngũ được hưởng những khoản trợ cấp nào?

Theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì Hạ sĩ quan, bình sĩ khi xuất ngũ được hưởng các khoản trợ cấp như sau:

– Trợ cấp tiền tàu xe, trợ cấp đi đường, trợ cấp xuất ngũ một lần

Cụ thể được quy định tại điều 7 Nghị định 27/2016/NĐ-CP như sau:

1. Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội một lần được hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội được trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời Điểm xuất ngũ. Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ; từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở; từ trên 06 tháng trở lên đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở.

2. Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng; trường hợp nếu xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

….

4. Hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, mức chi 50.000 đồng/người; được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú theo quy định hoặc cấp tiền tàu, xe (loại phổ thông) và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú

– Trợ cấp đào tạo việc làm:

Cũng được quy định tại điều 7 Nghị định 27/2016/NĐ-CP

3. Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời Điểm xuất ngũ.

– Được giải quyết về quyền lợi bảo hiểm xã hội: 

Trong thời gian nhập ngũ được tính là đã đóng bảo hiểm xã hội nên công dân sau khi xuất ngũ sẽ được chốt sổ bảo hiểm xã hội khi cần thiết.

3. Mức hưởng trợ cấp của Hạ sĩ quan và binh sĩ khi xuất ngũ hiện tại

Như vậy khi xuất ngũ Hạ sĩ quan, binh sĩ được hưởng những khoản trợ cấp như trên. Mức trợ cấp sẽ được căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành là mức lương cơ sở được áp dụng từ ngày 1/7/2023 là 1,49 triệu đồng/ 1 tháng.

– Với mức trợ cấp việc làm được tính bằng 6 tháng lương cơ sở, nghĩa là tại thời điểm hiện tại khi xuất ngũ thì công dân sẽ được hưởng mức trợ cấp việc làm là 1,49 x 6 = 8,94 triệu đồng.

– Với mức trợ cấp xuất ngũ được tính là Trợ cấp xuất ngũ một lần = Số năm phục vụ tại ngũ x 02 tháng tiền lương cơ sở.

Trường hợp có tháng lẻ tính như sau:

  • Dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ;
  • Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở;
  • Từ trên 06 tháng đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở.

Hiện tại khi xuất ngũ sau 2 năm công dân sẽ được hưởng mức trợ cấp là: 2 x 2 x 1,49 = 5,96 triệu đồng.

Như vậy tổng cộng mức trợ cấp có thể lên đến 14,9 triệu đồng cho một công dân xuất ngũ.

Trên đây là những tìm hiểu của Trường Tiểu học Thủ Lệ về vấn đề Hạ sĩ quan và binh sĩ khi xuất ngũ được hưởng những khoản trợ cấp nào? Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button