Hỏi Đáp

Điểm khác biệt giữa khiếu nại với tố cáo?

Điểm khác biệt giữa khiếu nại với tố cáo? Hai khái niệm được hiểu theo 2 cách khác nhau và được dùng trong cách hoàn cảnh tình huống khác nhau. Trường Tiểu học Thủ Lệ sẽ phân tích cho bạn đọc về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Điểm khác biệt giữa khiếu nại với tố cáo?

1. Khiếu nại là gì?

Trong các quyết định, hành vi hành chính, các thủ tục hành chính, không phải lúc nào cơ quan nhà nước cũng thực hiện đúng, pháp luật trao cho người dân quyền khiếu nại, tố cáo khi thấy những sai phạm gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của người dân.

Khái niệm khiếu nại được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật khiếu nại 2011 như sau:

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

2. Tố cáo là gì?

Theo Khoản 1 Điều 2, Luật tố cáo 2018 quy định:

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:

a) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

b) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực

Có thể hiểu tố cáo chính là việc cá nhân khi phát hiện ra sai phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào vi phạm pháp luật thì báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để giải quyết.

3. Điểm khác biệt giữa khiếu nại và tố cáo?

Khiếu nại là hành vi khi thấy quyết định, hành vi hành chính của cơ quan tổ chức không có căn cứ pháp luật hay cần phải xem xét lại vì không thể thi hành được, chính cơ quan có sai phạm đó sẽ phải tự xem lại quyết định của mình.

Khiếu nại mang tính chất mức độ nhẹ hơn tố cáo. Tố cáo được xem là quyền độc lập của công dân, mọi công dân đều có quyền tố cáo bất cứ cá nhân, tổ chức nào nếu có hành vi vi phạm để cơ quan có thẩm quyền giải quyết, cơ quan giải quyết hành vi tố cáo nào có thể là cơ quan thứ ba.

Điểm khác biệt giữa khiếu nại với tố cáo?

4. Phân biệt khiếu nại và tố cáo?

Những điểm khác biệt cơ bản giữa khiếu nại và tố cáo như sau:

Thứ nhất: về đối tượng bị khiếu nại tố cáo

+ Khiếu nại ở đây là các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

+ Tố cáo: hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Thứ hai: về căn cứ pháp lý

+ Khiếu nại chịu sự điều chỉnh của Luật khiếu nại 2011

+ Tố cáo chịu sự điều chỉnh của Luật tố cáo 2018

Thứ ba: về thời hiệu khiếu nại và tố cáo

+ Khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

+ Tố cáo: hiện nay không có quy định về thời hiệu tố cáo

Bạn đọc quan tâm muốn tìm hiểu chi tiết hơn, vui lòng tham khảo bài viết này:

Phân biệt Khiếu nại và Tố cáo

5. Điểm khác biệt trong chủ thể về khiếu nại với tố cáo?

Điểm khác biệt rất dễ phân biệt giữa khiếu nại và tố cáo là về chủ thể.

Chủ thể khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại. Trong khi đó chủ thể tố cáo chỉ là cá nhân, cá nhân có quyền tố cáo bất cứ lúc nào không giới hạn thời hiệu tố cáo.

6. Điểm chung giữa chủ thể khiếu nại và tố cáo?

Mặc dù có những điểm khác biệt, tuy nhiên khiếu nại và tố cáo đều có một điểm chung là chỉ ra những sai phạm, những vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công việc của nhà nước. Pháp luật cho phép người dân được khiếu nại, tố cáo khi thấy những sai phạm đó, người dân cùng có trách nhiệm trong việc giám sát các cơ quan trong bộ máy nhà nước, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật trong xã hội.

Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Điểm khác biệt giữa khiếu nại với tố cáo? Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Hành chính mảng Hỏi đáp pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ:

    Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

    Chuyên mục: Hỏi Đáp

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Back to top button