Hỏi Đáp

Đảng viên dự bị có được cấp thẻ đảng viên 2023?

Đảng viên dự bị có được cấp thẻ đảng viên 2023? Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò quan trọng đối với hoạt động cách mạng và quá trình thành lập nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không thể lớn mạnh và có đủ uy tín để lãnh đạo đất nước nếu không có những Đảng viên ưu tú, gương mẫu, luôn tận tụy trung thành với Đảng, sẵn sàng hy sinh để thực hiện nhiệm vụ. Vậy để trở thành Đảng viên cần trải qua những giai đoạn nào và Đảng viên dự bị có được cấp thẻ đảng viên 2023? Bài viết dưới đây của Trường Tiểu học Thủ Lệ sẽ phân tích và cung cấp thông tin gửi đến bạn đọc.

Bạn đang xem: Đảng viên dự bị có được cấp thẻ đảng viên 2023?

Đảng viên đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Đảng cộng sản.
Đảng viên đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Đảng cộng sản.

1. Đảng viên là gì?

Theo Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định Đảng viên được hiểu như sau:

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là người gia nhập và được kết nạp vào đồng thời sinh hoạt trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở Việt Nam, từ Đảng viên có thể hiểu là thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam do chỉ có Đảng cộng sản tồn tại hợp pháp và lãnh đạo Việt Nam theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Một số vẫn gọi Đảng viên là Bôn-sê-vich hay Bôn, theo nghĩa tiếng Nga là Đảng viên của Đảng Cộng sản Liên Xô (cũ).

2. Thẻ Đảng viên là gì?

Hình ảnh Đảng viên sử dụng thẻ Đảng tiến hành biểu quyết trong Đại hội Đảng.
Hình ảnh Đảng viên sử dụng thẻ Đảng tiến hành biểu quyết trong Đại hội Đảng.

Thẻ đảng là bằng chứng chứng tỏ một người là thành viên của Đảng cộng sản Việt Nam và được phát cho các đảng viên được kết nạp theo Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thẻ đảng viên dùng để làm giấy chứng nhận cho các sự kiện quan trọng như: Biểu quyết trong sinh hoạt đảng, tham gia sinh hoạt đảng tạm thời dưới 3 tháng, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng (khi ra ngoài nước phải giao thẻ đảng viên cho Ban Cán sự đảng ngoài nước quản lý).

3. Quy định về Đảng viên dự bị

3.1. Thời gian dự bị của Đảng viên

Căn cứ Điều 5 điều lệ Đảng quy định:

1. Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ.

2. Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp; nếu không đủ tư cách đảng viên thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị.

3. Nghị quyết của chi bộ về đề nghị công nhận đảng viên chính thức phải được cấp uỷ có thẩm quyền quyết định.

4. Tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định công nhận đảng viên chính thức.

Như vậy, sau khi được kết nạp Đảng, đảng viên sẽ trải qua thời gian dự bị là 12 tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp.

3.2.  Hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức

Căn cứ Mục 4 Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021, hồ sơ xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức gồm có:

– Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới

– Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

– Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ

– Bản nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú

– Nghị quyết của chi bộ, đảng ủy cơ sở và quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền

3.3. Hình thức biểu quyết để quyết định hoặc đề nghị kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xóa tên trong danh sách đảng viên

Theo điểm 5.1 Mục 5 Hướng dẫn 01-HD/TW, việc biểu quyết để ban hành nghị quyết hoặc quyết định đề nghị kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xóa tên trong danh sách đảng viên được thực hiện bằng 01 trong 02 hình thức:

– Bỏ phiếu kín;

– Biểu quyết bằng thẻ đảng viên.

Hình thức biểu quyết do hội nghị chi bộ và hội nghị của cấp ủy quyết định. Trường hợp biểu quyết không đủ tỷ lệ theo quy định để ban hành nghị quyết hoặc quyết định thì phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết lên cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3.4. Thủ tục xoá tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách

Theo Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021, đảng viên dự bị vi phạm tư cách đảng viên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự bị, cụ thể:

– Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.

– Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

– Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.

– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.

4. Đảng viên dự bị có được cấp thẻ đảng viên?

Hiện nay, việc phát hành, quản lý và sử dụng thẻ đảng viên được quy định tại Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021; Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/10/2016; Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017.

Theo đó, thẻ đảng viên được phát hành cho đảng viên chính thức trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất, ngay sau khi có quyết định của cấp ủy cơ sở. Thẻ đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương in ấn, phát hành và quản lý thống nhất. Các cấp ủy trực thuộc Trung ương tổ chức làm thẻ, phát hành cho đảng viên và quản lý thẻ đảng viên theo chế độ mật.

Tóm lại Đảng viên dự bị không được phát thẻ Đảng viên.

Việc phát thẻ đảng viên được thực hiện theo quy trình khá phức tạp, thông thường được tổ chức thành một buổi lễ trao thẻ (phát thẻ) đảng viên.

5. Thẻ đảng viên được cấp ủy giữ lại khi nào?

Theo các quy định tại Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021; Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/10/2016; Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 về quản lý thẻ Đảng như sau:

Trường hợp đảng viên sinh hoạt Đảng ở ngoài nước sẽ do cấp ủy trực tiếp quản lý. Theo đó, cấp ủy trực tiếp quản lý đảng viên ở ngoài nước căn cứ vào nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi đi và kiểm điểm của đảng viên để xét công nhận đảng viên chính thức.

Trường hợp đảng viên từ trần, gia đình của đảng viên đó được giữ lại thẻ đảng viên.

Đảng viên bị khai trừ, xóa tên và đưa ra khỏi Đảng bằng các hình thức khác thì chi bộ có trách nhiệm thu lại thẻ đảng nộp lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Đảng viên hoặc tổ chức đảng phát hiện việc sử dụng thẻ đảng viên sai quy định, thẻ đảng bị thất lạc, mất hoặc làm giả thì phải kịp thời báo cáo cấp ủy.

Việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Như vậy thẻ Đảng viên được cấp ủy giữ lại khi thuộc các trường hợp dưới đây:

– Đảng viên sinh hoạt Đảng ở ngoài nước.

– Đảng viên bị khai trừ, xóa tên và đưa ra khỏi Đảng.

Bài viết trên đã cung cấp thông tin và giải đáp câu hỏi Đảng viên dự bị có được cấp thẻ đảng viên? Mời bạn đọc tham khảo các bài viết có liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

    Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

    Chuyên mục: Hỏi Đáp

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Back to top button