Hỏi Đáp

Công ty không thưởng Tết và lương tháng 13 có phải vi phạm?

Bên cạnh lương, tiền thưởng cũng là một chủ đề được tất cả người lao động quan tâm và mong chờ. Nếu công ty không có các khoản tiền thưởng thì sao? Công ty không thưởng Tết và lương tháng 13 có phải vi phạm?

Bạn đang xem: Công ty không thưởng Tết và lương tháng 13 có phải vi phạm?

1. Lương tháng 13 và thưởng Tết giống hay khác nhau?

Lương tháng 13 và thưởng tết là một hay là hai khoản khác nhau?

Pháp luật không có các thuật ngữ gọi là “lương tháng 13” hay “Thưởng tết”. 2 từ này đều là những từ ngữ phát sinh, không được pháp luật điều chỉnh cụ thể cho từng đối tượng

Tuy nhiên điều 104 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về thưởng như sau:

Điều 104. Thưởng

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

=> Lương tháng 13 và thưởng tết là 2 hay 1 khoản còn tùy thuộc vào quan niệm của từng người, chế độ của từng doanh nghiệp. Thông thường, tiền lương tháng 13 là khoản tiền thưởng hằng năm của người sử dụng lao động dành cho người lao động và được nêu rõ trong thỏa ước lao động tập thể cũng như hợp đồng lao động.

Lương tháng 13 và thưởng Tết giống hay khác nhau?

2. Lương tháng 13 có bắt buộc không?

Pháp luật không quy định các doanh nghiệp bắt buộc phải thanh toán lương tháng 13 cho người lao động.

Lương tháng 13 tùy thuộc vào hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và tình hình kinh doanh, làm ăn của doanh nghiệp.

Nếu trong hợp đồng lao động hay thỏa ước lao động tập thể có quy định về lương tháng 13 thì doanh nghiệp phải thực hiện chế độ lương tháng 13 như đã thỏa thuận.

3. Công ty không thưởng Tết và lương tháng 13 có phải vi phạm?

Như đã phân tích tại mục 2, lương tháng 13 hay thưởng tết là những khoản tiền thưởng, pháp luật không bắt buộc doanh nghiệp phải thanh toán, trả những khoản tiền thưởng này.

Tùy thuộc vào điều kiện kinh doanh và hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, doanh nghiệp sẽ xem xét trả lương tháng 13 và thưởng tết.

Nếu doanh nghiệp và người lao động đã có thỏa thuận về lương tháng 13, thưởng tết thì việc thưởng này thực hiện theo sự thỏa thuận. Doanh nghiệp không làm theo thỏa thuận thì đó mới là vi phạm và người lao động lúc này được quyền khiếu nại để bảo vệ quyền lợi của mình.

Nếu doanh nghiệp và người lao động không có thỏa thuận về lương tháng 13, thưởng tết thì những khoản này sẽ do doanh nghiệp quyết định, không tính là vi phạm pháp luật lao động.

4. Điều kiện thưởng lương tháng 13

Điều kiện này do người sử dụng lao động đưa ra.

Các doanh nghiệp thường có một số tiêu chí sau đây để người lao động được hưởng lương tháng 13:

 • Người lao động có ký kết với doanh nghiệp bằng các văn bản như hợp đồng lao động có thời hạn, không xác định thời hạn.
 • Lao động có thời gian làm việc từ 01 tháng trở lên liên tục tính đến thời điểm tính lương tháng thứ 13.
 • Người lao động vẫn còn tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp đến thời điểm tính lương tháng thứ 13.

5. Cách tính lương tháng 13

Cách tính lương tháng 13 do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc. Pháp luật không quy định cụ thể cách tính lương tháng 13.

Các doanh nghiệp thường áp dụng cách tính lương tháng 13 như sau:

 • Người lao động làm đủ 12 tháng sẽ được hưởng tháng lương thứ 13 tính bằng bình quân của 12 tháng lương trong năm tính thưởng.
 • Người lao động chưa làm đủ 12 tháng sẽ được hưởng lương tháng 13 theo tỷ lệ số tháng làm việc trong 1 năm, cụ thể:

Lương tháng 13 = M/12 x TLTB

Trong đó:

 • M: là thời gian người lao động làm việc trong năm tính thưởng.
 • TLTB: là tiền lương trung bình tính theo thời gian người lao động làm việc.

Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ cung cấp các quy định về Lương tháng 13 và thưởng Tết. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động – tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

 • Công thức tính lương giáo viên
 • Lao động là người Việt Nam có được nhận lương bằng USD?
 • Bảng lương cán bộ công chức cấp xã 2021
 • Hệ số bảo hiểm xã hội 2021

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button