Hỏi Đáp

Chính sách mới về thuế, tiền lương có hiệu lực từ 01/7

Chính sách mới về thuế, tiền lương có hiệu lực từ 01/7

04 Chính sách mới về thuế, tiền lương có hiệu lực từ 01/7 đó là: Mức phạt tiền chậm nộp thuế chỉ còn 0,03%/ngày; tiền lương của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; nộp đơn khởi kiện bằng hình thức trực tuyến; điều ước quốc tế có giá trị thấp hơn Hiến pháp.

Bạn đang xem: Chính sách mới về thuế, tiền lương có hiệu lực từ 01/7

Thông tư 76/2016/TT-BTC thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Hải quan 2016-2020

Những Thông tư nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016

34 tội mới sẽ áp dụng từ ngày 1/7

Sau đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ xin điểm qua một số nội dung mới liên quan đến thuế, tiền lương… tại 04 Luật bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.

1. Mức phạt tiền chậm nộp thuế chỉ còn 0,03%/ngày

Mức phạt tiền chậm nộp thuế

Luật sửa đổi các luật về thuế số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 có một số điểm mới sau đây:

 • Mức phạt tiền chậm nộp thuế chỉ còn 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.
 • Bỏ quy định cơ sở kinh doanh (CSKD) được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào chưa được khấu trừ nếu lũy kế sau ít nhất 12 tháng hoặc 4 quý tính từ tháng, quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT chưa khấu trừ.
 • CSKD không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với trường hợp:
 • Dự án đầu tư của CSKD không góp đủ vốn Điều lệ như đăng ký; kinh doanh ngành, nghề có Điều kiện khi chưa đủ các Điều kiện kinh doanh hoặc không bảo đảm duy trì đủ Điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động;
 • Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản (TNKS) được cấp phép từ 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá TNKS cộng chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

2. Tiền lương của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng

Tiền lương của quân nhân và công nhân

Tiền lương, phụ cấp, nhà ở đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng quy định tại Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 98/2015/QH13 ngày 26/11/2015 như sau:

 • Tiền lương được xác định theo trình độ đào tạo, chức danh, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt.

– Phụ cấp:

 • Phụ cấp thâm niên tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội.
 • Phụ cấp, trợ cấp như đối với cán bộ, công chức, viên chức có cùng điều kiện làm việc.
 • Phụ cấp, trợ cấp phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù quân sự.
 • Riêng quân nhân chuyên nghiệp: được hưởng phụ cấp về nhà ở.

– Nhà ở: được hưởng chính sách ưu tiên hỗ trợ về nhà ở xã hội; thuê nhà ở công vụ.

3. Nộp đơn khởi kiện bằng hình thức trực tuyến

 Nộp đơn khởi kiện bằng hình thức trực tuyến

Đây là nội dung lần đầu tiên được quy định tại Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015. Theo đó:

 • Người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu có địa chỉ thư điện tử thì được ghi vào nội dung đơn khởi kiện.
 • Người khởi kiện có thể gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng phương thức gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).
 • Ngày khởi kiện được xác định là ngày gửi đơn.
 • Sau khi nhận đơn trực tuyến, Tòa án in ra bản giấy và ghi vào sổ nhận đơn và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án đồng thời trả lời cho người khởi kiện biết qua thư điện tử.

4. Điều ước quốc tế có giá trị thấp hơn Hiến pháp

Điều ước quốc tế

Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày 09/4/2016 có những nội dung đáng chú ý như sau:

 • Không ký kết và thực hiện điều ước quốc tế (ĐƯQT) trái với Hiến pháp.
 • Trường hợp Hiến pháp và ĐƯQT mà Việt Nam tham gia có nội dung khác nhau thì áp dụng Hiến pháp.

ĐƯQT được đăng trên công báo, cổng thông tin điện tử của cơ quan đề xuất và Bộ ngoại giao trong thời hạn như sau:

 • 15 ngày kể từ ngày cơ quan công báo nhận được bản sao có hiệu lực từ Bộ Ngoại giao.
 • 5 ngày kể từ ngày cơ quan đề xuất nhận bản sao có hiệu lực từ Bộ ngoại giao.
 • 5 ngày kể từ ngày Bộ ngoại giao thực hiện việc sao lục.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button