Hỏi Đáp

Bảo hiểm xã hội tự nguyện 2023

Đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những cách thức để người lao động bảo vệ quyền lợi của mình về lâu về dài. BHXH tự nguyện là một trong những hình thức đóng BHXH tại Việt Nam hiện nay.

Bạn đang xem: Bảo hiểm xã hội tự nguyện 2023

Vậy, BHXH tự nguyện được quy định thế nào?

1. Luật bảo hiểm xã hội tự nguyện 2021

Hiện nay các vấn đề về BHXH tự nguyện đang được điều chỉnh theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (LBHXH) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, hiện vẫn còn hiệu lực.

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

Theo quy định tại khoản 3, điều 3 LBHXH thì BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

3. Quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Các chế độ của BHXH tự nguyện là gì? Người dân được hưởng các quyền lợi gì khi tham gia BHXH tự nguyện?

 • Được hưởng lương hưu hàng tháng (hưu trí)

Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi có các điều kiện sau theo quy định tại điều 73 LBHXH 2014:

– Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

– Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Trong đó tuổi nghỉ hưu được quy định:

Đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Trường hợp tham gia BHXH tự nguyện đã đủ điều kiện về tuổi nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu hàng tháng.

Tỷ lệ hưởng lương hưu:

Người nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;

Nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

Nam nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%:

 • Hưởng trợ cấp một lần

Người dân được hưởng trợ cấp một lần nếu có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% khi nghỉ hưu.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Theo đó, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

 • Trợ cấp mai táng

Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở khi người có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên hoặc người đang hưởng lương hưu chết.

 • Hưởng trợ cấp tuất một lần

Người đang đóng BHXH tự nguyện, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, đang hưởng lương hưu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Trong đó:

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội; trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

 • Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.
 • Được cấp thẻ bảo hiểm y tế
 • Người tham gia BHXH tự nguyện được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí khi đang hưởng lương hưu, với mức hưởng bảo hiểm y tế tương ứng là 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
 • Được nhận tiền hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện từ nhà nước

Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể:

+ Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo;

+ Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

+ Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

4. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2023

 • Mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng

Từ ngày 01/01/2016 người tham gia BHXH tự nguyện đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở, như sau:

Mdt = 22% x Mtnt

Mtnt = CN + m x 50.000 (đồng/tháng)

Trong đó:

– Mdt: Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng.

– Mtnt: mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn;

– CN: Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm đóng (đồng/tháng. Hiện nay mức chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn theo quy định của Chính phủ là 700.000 đồng.

– m: Tham số tự nhiên có giá trị từ 0 đến n.

=> Mức đóng BHXH nằm trong khoảng từ 700.000 đồng đến 29.800.000 đồng

 • Mức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần

Mức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần bằng mức đóng tháng nhân với số tháng

5. Phương thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 2023

Hiện nay có tất cả 06 phương thức tham gia mà người tham gia có thể lựa chọn:

1 – Đóng hàng tháng;

2 – Đóng 03 tháng một lần;

3 – Đóng 06 tháng một lần;

4 – Đóng 12 tháng một lần;

5 – Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần;

6 – Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm.

Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm thì người tham gia tiếp tục đóng theo một trong 05 phương thức trên cho đến khi thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu (theo phương thức 6).

Lưu ý: Người đang tham gia có thể thay đổi phương thức đóng hoặc mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng.

6. Cách mua bảo hiểm xã hội tự nguyện 2023

Theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Điều 3 Quyết định 959/QĐ-BHXH, người tham gia có thể mua BHXH tự nguyện tại cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú (nơi tạm trú hoặc thường trú).

Trên đây là tất cả những thông tin đáng quan tâm về BHXH tự nguyện 2023. Độc giả có thể cân nhắc tham gia loại hình bảo hiểm này để đảm bảo cuộc sống về già cho chính bản thân và gia đình của mình.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong phần Bảo hiểm của mục Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

 • Các trường hợp được bảo hiểm xã hội một lần

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button