Giáo DụcLớp 7

Unit 12 Skills 2 – Kỹ năng 2 | Tiếng Anh 7 Sách Mới

Bạn đang xem: Unit 12 Skills 2 – Kỹ năng 2 | Tiếng Anh 7 Sách Mới

Mời các em cùng luyện tập hai kĩ năng Listening và Writing qau bài học Skills 2 – Unit 12 dưới đây. Các em sẽ nghe về đánh giá đối với bộ phim “Tỷ phú khu ổ chuột” và làm các bài tập liên quan, sau đó viết về sự thay đổi dân số của thành phố Hồ Chí Minh trong 30 năm qua.

Look at the film poster below. What do you think the film is about? (Nhìn vào áp phích phim bên dưới. Em nghĩ bộ phim nói về điều gì?)

Guide to answer

I have never seen this film. However, from the name of the film, I guess the film is a bout life of a millionaire who was born in the slums. And the film may be about love and money.

(Mình chưa từng xem bộ phim này. Tuy nhiên nhìn vào tựa đề bộ phim, mình đoán bộ phim này nói về cuộc đời của một vị tỷ phú sinh ra ở khu ổ chuột. Bộ phim cũng có thể là về tình yêu và tiền bạc.)

1.2. Task 2 Unit 12 lớp 7 Skills 2

Listen to the film review and check your (Nghe đánh giá phim và kiểm tra ý kiến của em)

Click to listen

Audio script:

The film Slumdog Millionaire is based on a book called Q & A, written by Vikas Swarup. It’s about a young man from an Indian slum who wins a lot of money on an India game show. However, the producers of the show think it is impossible for a boy from the slums – a ‘slumdog’ – to be so smart. They are sure he cheated.

The film looks beautiful. It’s full of emotion, and it’s much more gripping than other films I’ve seen. Five stars! 

Tạm dịch

Bộ phim “Tỷ phú khu ổ chuột” dựa trên một cuốn sách có tên là là Giải đáp, được viết bởi Vikas Swarup. Bộ phim nói về một chàng trai đến từ một khu ổ chuột ở Ấn Độ, đã thắng rất nhiều tiền trên một chương trình truyền hình. Tuy nhiên, các nhà sản xuất chương trình nghĩ rằng việc chiến thắng này là không thể xảy ra vì một chàng trai đến từ khu ổ chuột không thể quá thông minh như vậy. Họ nghĩ rằng anh ta gian lận.

Bộ phim rất hay. Đầy những cảm xúc, và hay hơn nhiều so với những bộ phim khác mà mình từng xem. Năm sao cho bộ phim!

1.3. Task 3 Unit 12 lớp 7 Skills 2

Listen again and answer the questions. (Nghe lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

Click to listen

1. What is the film based on? (Bộ phim dựa vào đâu?)

2. Who is the main character in the film? (Ai là nhân vật chính trong phim?)

3. What unusual thing happens to the young man? (Điều bất thường gì đã xảy ra với chàng trai trẻ?)

4. Why do the producers think he isn’t smart? (Tại sao những nhà sản xuất nghĩ rằng anh ấy không thông minh?)

5. What does the reviewer think of the film? (Người đánh giá nghĩ gì về bộ phim?)

Guide to answer

1. The film is based on a book called Q & A. (Phim dựa theo một cuốn sách được gọi là Hỏi đáp.)

2. The main character of the film is a boy from an Idian slum.

(Nhân vật chính trong phim là một chàng trai từ một khu ổ chuột ở Ấn Độ.)

3. He wins a lot of money on an Idian game show.

(Anh ấy thắng được nhiều tiền trong một chương trình truyền hình Ấn Độ.)

4. Because he is a boy from the slum. (Bởi vì anh ấy là một chàng trai từ khu ổ chuột.)

5. The film looks beautiful, is full of emotion and is gripping. (Phim hay, đầy tình cảm và hấp dẫn.)

1.4. Task 4 Unit 12 lớp 7 Skills 2

Read the passage about the slum featured in ‘Slumdog Millionaire’ Underline the words/ phrases to describe Dharavi slum and to show the changes in its population. (Đọc đoạn văn về khu ổ chuột trong phim “Tỷ phú khu ổ chuột”. Gạch chân những từ và cụm từ dùng để miêu tả khu ổ chuột Dharavi và những từ và cụm từ dùng để đưa ra những thay đổi về dân số.)

Guide to answer

– one of the largest slums

– over one million

– bigger

– a few thousand people

– one hundred thousand people

– grown and grown

Tạm dịch:

Dharavi nằm ở Ấn Độ. Đó là một trong những khu ổ chuột lớn nhất trên thế giới. 

Ngày nay, dân số của Dharavi là hơn 1 triệu người. Con số này cao hơn vào năm 1890. Sau đó Dharavi trở thành một ngôi làng chài với dân số vài ngàn người.

Vào năm 1950 dân số khoảng một trăm ngàn người. Kể từ đó, dân số Dharavi ngày càng tăng!

1.5. Task 5 Unit 11 lớp 7 Skills 2

Look at the chart below. It shows the population change in Ho Chi Minh City over the past 30 years. Write a short paragraph describing the change. Use the passage in 2.2 to help you. (Nhìn vào bảng bên dưới. Bảng cho thấy dân số thay đổi ở Thành phố Hồ Chí Minh hơn 30 năm qua. Viết một đoạn văn ngắn miêu tả những thay đổi này. Sử dụng đoạn văn trong phần 2.2 để giúp em)

Guide to answer

Population growth in Ho Chi Minh city.

Ho Chi Minh city is located in the South of Vietnam. It’s the biggest city of Vietnam. From 1979 to 1999, the population increased gradually. However, in the period from 1999- 2009, the number of people in the city increase sharply. In 1979, there were more than 3 million citizens. The number was a little higher in 1989 and in 1999 the population reached more than 5 million people. In 2009, there were more than 7 million people living in Ho Chi Minh city, which doubled the popultion in 1979 and approximately 2 million higher than the total of people  in1999.

Tạm dịch

Sự gia tăng dân số ở thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở miền Nam Việt Nam. Đây là thành phố lớn nhất cả nước. Từ 1979 đến 1999, dân số tăng đều đặn. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1999 – 2009, số dân trong thành phố tăng đáng kể. Vào năm 1979, có hơn 3 triệu dân. Con số cao hơn một chút vào năm 1989 và vào năm 1999, dân số đã chạm mức hơn 5 triệu dân. Vào năm 2009, có hơn 7 triệu dân sống ở thành phố Hồ Chí Minh, gấp đôi năm 1979 và nhiều hơn những 2 triệu dân so với năm 1999.

Bài tập trắc nghiệm Skills 2 Unit 12 lớp 7 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 12 An Overcrowded World – Skills 2 chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề “Một thế giới quá đông đúc”. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 12 lớp 7 mới Skills 2.

 • Câu 1:
  Choose the best option to complete each sentence.

  There will be _________ places for children to play.

  • A.
   more
  • B.
   less
  • C.
   much
  • D.
   fewer
 • Câu 2:

  Children in poor areas have _________ time to study.

  • A.
   many
  • B.
   fewer
  • C.
   less
  • D.
   much
 • Câu 3:

  Hanoi has _________ skyscrapers than any other cities in the North of Vietnam.

  • A.
   few
  • B.
   less
  • C.
   more
  • D.
   many

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, luyện nghe đánh giá về bộ phim “Tỷ phú khu ổ chuột”, luyện viết về sự thay đổi dân số của thành phố Hồ Chí Minh trong 30 năm qua và ghi nhớ các từ vựng có trong bài:

 • producers: nhà sản xuất
 • impossible (adj): không thể, không có khả năng
 • cheat (v): gian lận
 • emotion (n): cảm xúc
 • fishing village: làng chài 
 • double (adj): gấp đôi 

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Tiểu học Thủ Lệ sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button