Game

[CRACKED] Wallet – Finance Tracker and Budget Planner Premium (Tiền, Ngân Sách, Tài Chính, Đồng Bộ Hóa)

THÔNG TIN PHIÊN BẢN :

Phiên bản: 7.1.231
Dung lượng tải về: 27.3 MB
Yêu cầu cập nhật ứng dụng: Xin hãy để lại bình luận, sẽ cập nhật ngay

Bạn đang xem: [CRACKED] Wallet – Finance Tracker and Budget Planner Premium (Tiền, Ngân Sách, Tài Chính, Đồng Bộ Hóa)

LINK DOWNLOAD:

Download

Về ứng dụng:

💸 📈 Ứng dụng theo dõi và lập ngân sách tiền nhằm cải thiện tài chính của bạn.

Wallet là một ứng dụng để theo dõi các khoản thu nhập và chi phí, thân thiện với người sử dụng. Nó được thiết kế phù hợp với các nhu cầu thực tế hàng ngày. Có khả năng xử lý dữ liệu an toàn vượt trội. Các dữ liệu của bạn có thể được duy trì trên nhiều thiết bị khác nhau. Nó giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt về tài chính của bạn. Dữ liệu cũng có thể xem được trên các ứng dụng web.

Các tính năng chính
Đồng bọ hóa với máy chủ
Chia sẻ dữ liệu giữa người dùng
Có khả năng theo dõi hồ sơ nâng cao
-Mẫu, lưu các đơn hàng, danh mục đa dạng, nhiều loại loại tiền tệ, nhiều tài khoản
Hiển thị hồ sơ theo biểu đồ
-Biên lai
-Ứng dụng lọc dữ liệu
-Ứng dụng bảng biểu
-Ứng dụng báo cáo
-Hashtags
-Máy tính
-Xuất dữ liệu sang CSV, XLS
-Ngân sách
-Bảo đảm
-Danh sách mua sắm

 • Các khoản nợ
  -Mã PIN bảo vệ
  -Các công cụ (cân đối, công cụ OneClick)
 • Công cụ nhận dạng giọng nói

Danh sách các ngân hàng được hỗ trợ:
BIDV

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Game

”Xem

Wallet – Finance Tracker and Budget Planner Premium (Tiền, Ngân Sách, Tài Chính, Đồng Bộ Hóa)” state=”close”]

THÔNG TIN PHIÊN BẢN :

Phiên bản: 7.1.231
Dung lượng tải về: 27.3 MB
Yêu cầu cập nhật ứng dụng: Xin hãy để lại bình luận, sẽ cập nhật ngay

LINK DOWNLOAD:

Download

Về ứng dụng:

💸 📈 Ứng dụng theo dõi và lập ngân sách tiền nhằm cải thiện tài chính của bạn.

Wallet là một ứng dụng để theo dõi các khoản thu nhập và chi phí, thân thiện với người sử dụng. Nó được thiết kế phù hợp với các nhu cầu thực tế hàng ngày. Có khả năng xử lý dữ liệu an toàn vượt trội. Các dữ liệu của bạn có thể được duy trì trên nhiều thiết bị khác nhau. Nó giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt về tài chính của bạn. Dữ liệu cũng có thể xem được trên các ứng dụng web.

Các tính năng chính
Đồng bọ hóa với máy chủ
Chia sẻ dữ liệu giữa người dùng
Có khả năng theo dõi hồ sơ nâng cao
-Mẫu, lưu các đơn hàng, danh mục đa dạng, nhiều loại loại tiền tệ, nhiều tài khoản
Hiển thị hồ sơ theo biểu đồ
-Biên lai
-Ứng dụng lọc dữ liệu
-Ứng dụng bảng biểu
-Ứng dụng báo cáo
-Hashtags
-Máy tính
-Xuất dữ liệu sang CSV, XLS
-Ngân sách
-Bảo đảm
-Danh sách mua sắm

 • Các khoản nợ
  -Mã PIN bảo vệ
  -Các công cụ (cân đối, công cụ OneClick)
 • Công cụ nhận dạng giọng nói

Danh sách các ngân hàng được hỗ trợ:
BIDV

[CRACKED] Wallet – Finance Tracker and Budget Planner Premium (Tiền, Ngân Sách, Tài Chính, Đồng Bộ Hóa)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button