Hỏi Đáp

Xếp lương giáo viên tiểu học khi có trình độ thạc sĩ

Tính lương giáo viên tiểu học khi có trình độ thạc sĩ

Hiện nay, ngày càng nhiều giáo viên có trình độ cao với bằng thạc sĩ. Vậy theo quy định của pháp luật, cách tính lương của giáo viên tiểu học khi có trình độ thạc sĩ ra sao, Trường Tiểu học Thủ Lệ mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Xếp lương giáo viên tiểu học khi có trình độ thạc sĩ

Công văn 1006/NGCBQLGD-NG thực hiện chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Thông tư 208/2017/TT-BQP về chuyển xếp lương sĩ quan, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên nghiệp

Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè

Hỏi:

Ông Vương Ngân Sơn (Hà Nội) là giáo viên tiểu học, tốt nghiệp trung cấp sư phạm. Sau khi công tác được 10 năm, ông Sơn học Đại học chuyên ngành quản lý giáo dục, tốt nghiệp năm 2005. Đến năm 2008, ông dự thi thạc sĩ Giáo dục học, được cấp Bằng từ năm 2011. Đến nay ông Sơn chưa được hưởng lương theo trình độ thạc sĩ. Ông Sơn hỏi, trường hợp của ông có được hưởng lương theo trình độ thạc sĩ không?

Xếp lương giáo viên tiểu học khi có trình độ thạc sĩ

Trả lời:

Ngày 16/9/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDDT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp tiểu học.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập bao gồm: Giáo viên tiểu học hạng II (Mã số: V.07.03.07); Giáo viên tiểu học hạng III (Mã số: V.07.03.08); Giáo viên tiểu học hạng IV (Mã số: V.07.03.09).

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, hạng III, hạng IV (bao gồm: nhiệm vụ, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ) được quy định cụ thể tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Thông tư này.

Cách xếp lương

Theo Khoản 1 Điều 9 của Thông tư liên tịch này, các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, như sau:

– Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

– Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89).

– Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV (có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên) được áp dụng hệ số lương viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

Nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương

Về nguyên tắc, việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức.

Người đứng đầu các trường tiểu học công lập trực tiếp quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm:

– Rà soát các vị trí việc làm của đơn vị, lập phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học thuộc thẩm quyền quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, hoặc quyết định theo thẩm quyền phân cấp.

– Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học thuộc diện quản lý vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học tương ứng trong các trường tiểu học công lập theo thẩm quyền hoặc theo phân cấp, ủy quyền sau khi phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp ông Vương Ngân Sơn không nêu rõ ông đang giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng mấy, đang được áp dụng hệ số lương viên chức loại nào (là loại A1, loại A0 hay loại B trong bảng lương số 3 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP).

Theo luật sư, văn bằng thạc sĩ giáo dục học của ông Sơn có thể phù hợp tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng của chức danh giáo viên tiểu học hạng II. Việc xếp lương căn cứ vào hạng của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học mà ông Sơn được bổ nhiệm, hoặc thăng hạng.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button