Hỏi Đáp

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của dân quân tự vệ Dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt của chúng ta trong thời bình cũng như thời chiến. Vậy, Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của dân quân tự vệ được quy định như thế nào? Bài viết này Hoatieu.vn sẽ chia sẻ để bạn hiểu rõ hơn.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của dân quân tự vệ Dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt của chúng ta trong thời bình cũng như thời chiến. Vậy, Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của dân quân tự vệ được quy định như thế nào? Bài viết này Trường Tiểu học Thủ Lệ sẽ chia sẻ để bạn hiểu rõ hơn.

Bạn đang xem: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của dân quân tự vệ Dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt của chúng ta trong thời bình cũng như thời chiến. Vậy, Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của dân quân tự vệ được quy định như thế nào? Bài viết này Hoatieu.vn sẽ chia sẻ để bạn hiểu rõ hơn.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button