Hỏi Đáp

Trường hợp không cần đăng ký khuyến mại với Sở Công Thương

Trường hợp không cần đăng ký khuyến mại với Sở Công Thương. Khuyến mại là một trong những dịch vụ đi kèm với quá trình kinh doanh. Tuy nhiên việc này cũng cần kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế việc biến tướng của các hình thức khuyến mại vì mục đích khác. Vậy những trường hợp nào thì khuyến mại phải đăng ký với Sở Công Thương. Hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể nhé.

Bạn đang xem: Trường hợp không cần đăng ký khuyến mại với Sở Công Thương

Trường hợp không cần đăng ký khuyến mại với Sở Công Thương
Trường hợp không cần đăng ký khuyến mại với Sở Công Thương

1. Trường hợp không cần đăng ký khuyến mại với Sở Công Thương

Căn cứ vào Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về các loại khuyến mại không cần đăng ký như sau:

Điều 19. Đăng ký hoạt động khuyến mại

1. Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Điều 13 Nghị định này và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.

Thì ngoại trừ hình thức khuyến mại theo điều 13 và khoản 9 điều 92 Luật Thương Mại thì những nội dung còn lại không phải đăng ký là:

 • Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền (điều 8) Tuy nhiên, với sản phẩm dùng thử mà không đăng ký với cơ quan thì vẫn chịu thế GTGT với sản phẩm mẫu đó.
 • Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền (điều 9)
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá) (điều 10)
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ (điều 11)
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương) (Điều 12)
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác (Điều 14)
 • Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến

2. Trường hợp phải đăng ký khuyến mại với Sở Công Thương

Các trường hợp phải đăng ký khuyến mại với Sở Công Thương là những trường hợp thuộc điều 13 và điều 15 Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn khoản 9 điều 92 Luật thương mại:

 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi)
 • Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin

Một vài trường hợp được quy định cụ thể trong công văn bắt buộc đăng ký như sau:

1. Thanh lý hàng tồn kho (theo công văn số 50825/CT-TTHT ngày 28/7/2017)

“Căn cứ theo Công văn số 50825/CT-TTHT: Nếu hàng tồn kho được bán thanh lý với giá thấp hơn mức giá ban đầu thì đây được xem là bán hàng giảm giá, bắt buộc phải đăng ký chương trình khuyến mại, đồng thời mức giảm giá tối đa không quá 50%”.

2. Sale-off hàng cận “date” (theo công văn số 46425/CT-TTHT ngày 10/7/2017)

“Căn cứ theo Công văn số 46425/CT-TTHT: Hàng sắp hết date, nếu muốn sale-off, bắt buộc phải đăng ký chương trình khuyến mại. Mức sale-off tối đa không quá 50%. Sau khi kết thúc chương trình sale-off, phải thông báo kết quả khuyến mại với Sở Công thương”.

3. Khuyến mại hộ (theo công văn số 2179/TCT-CS ngày 24/5/2017)

“Căn cứ theo Công văn số 2179/TCT-CS: Theo Tổng cục Thuế, ngay cả khi doanh nghiệp thực hiện khuyến mại hộ hoặc khuyến mại theo ủy quyền cho đơn vị khác thì cũng phải đăng ký chương trình khuyến mại, dịch vụ quyết toán thuế. Nếu không đăng ký, hàng hóa, dịch vụ dùng cho khuyến mại sẽ không được miễn thuế GTGT”.

4. Khuyến mại theo ủy quyền (tham khảo công văn số 925/CT-TTHT ngày 7/2/2017)

“Căn cứ theo Công văn số 925/CT-TTHT: Các Nhà phân phối nếu thừa ủy quyền của Nhà cung cấp thực hiện các chương trình khuyến mại cho họ thì phải trực tiếp đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương hoặc với Bộ Công thương. Khi có đăng ký, hàng hóa mà Nhà phân phối khuyến mại cho khách hàng mới được miễn thuế GTGT”.

5. Hàng mẫu dùng thử miễn phí phải đăng ký mới được miễn thuế GTGT (tham khảo công văn số 2691/CT-TTHT ngày 27/3/2015)

“Căn cứ theo Công văn số 2691/CT-TTHT: Đưa hàng mẫu cho khách hàng dùng thử miễn phí là một trong các hình thức khuyến mại đã được quy định tại Khoản 1 Điều 92 Luật thương mại số 36/2005/QH11.Theo đó, nếu không đăng ký khuyến mại thì hàng mẫu đưa dùng thử phải chịu thuế GTGT”.

6. Hàng thưởng khuyến mại phải đăng ký mới được miễn thuế GTGT (tham khảo công văn số 4054/CT-TTHT ngày 5/5/2017)

“căn cứ theo Công văn số 4054/CT-TTHT: Thưởng hàng hóa cho khách hàng đạt doanh số là một trong các hình thức khuyến mại. Nếu có đăng ký chương trình khuyến mại thì hàng hóa thưởng khuyến mại mới được miễn thuế GTGT. Ngược lại, nếu không đăng ký thì hàng thưởng khuyến mại phải chịu thuế GTGT”.

7. Tặng quà cho khách hàng thân thiết phải đăng ký mới được miễn thuế GTGT (thao khảm công văn số 7458/CT-TTHT ngày 4/8/2016)

“Căn cứ theo Công văn số 7458/CT-TTHT: Nếu có nhã ý tặng quà cho riêng khách hàng thân thiết thì đây cũng được xem là một hình thức khuyến mại, nếu muốn miễn thuế GTGT đối với phần quà tặng thì phải đăng ký khuyến mại dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ”.

8. Tặng kèm voucher (tham khảo công văn số 7896/CT-TTHT ngày 16/8/2016)

“Căn cứ theo Công văn số 7896/CT-TTHT: Việc tặng kèm Voucher cho sản phẩm bán ra cũng được xem là một trong các hình thức khuyến mại, theo đó phải đăng ký chương trình khuyến mại đối với hình thức bán hàng này.

9. Thưởng tour du lịch (tham khảo công văn số 8193/CT-TTHT ngày 11/9/2015)

“Căn cứ theo Công văn số 8193/CT-TTHT: Thưởng tour du lịch cho đại lý mua hàng đạt doanh số thuộc trường hợp khuyến mại dịch vụ. Nếu muốn được hạch toán và miễn thuế GTGT đầu ra, doanh nghiệp cũng cần làm thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương”.

10. Khuyến mại “sổ tiết kiệm” (tham khảo công văn số 6723/CT-TTHT ngày 15/7/2016)

“Căn cứ theo Công văn số 6723/CT-TTHT: Theo Cục thuế TP.HCM, hình thức tặng “sổ tiết kiệm” cho khách hàng đạt doanh số mua hàng cũng phải tuân thủ quy định về đăng ký chương trình khuyến mại thì mới được tính vào chi phí hợp lý”.

3. Trường hợp không phải đăng ký nhưng phải thông báo với Sở Công Thương

Các trường hợp không phải đăng ký nhưng phải thông báo thì căn cứ vào điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP:

Điều 17. Thông báo hoạt động khuyến mại

1. Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này. Hồ sơ thông báo phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, căn cứ theo thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến).

2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này:

a) Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại Khoản 1 Điều này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

b) Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

Cụ thể các trường hợp phải thông báo là:

 • Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền (điều 8) Áp dụng khi người kinh doanh không đăng ký với Sở.
 • Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền (điều 9)
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá) (điều 10)
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ (điều 11) Cụ thể như phiếu giảm giá cho lần mua kế tiếp phải thông báo.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương) (Điều 12)
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác (Điều 14)

Những trường hợp này là trường hợp tuy không phải làm hồ sơ đăng ký nhưng phải thông báo với Sở Công Thương nơi thực hiện để nắm bắt kịp thời.

Trên đây là những tìm hiểu của Trường Tiểu học Thủ Lệ về vấn đề Trường hợp không cần đăng ký khuyến mại với Sở Công Thương. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

  Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

  Chuyên mục: Hỏi Đáp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button