Giáo Dục

Top 4 Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm học 2021-2022

Top 4 Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm học 2021 – 2022, bao gồm 3 đề thi, có kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.

Bạn đang xem: Top 4 Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm học 2021-2022

Đề thi học kì II Lịch sử – Địa lý lớp 5 được biên soạn theo sát với nội dung chương trình trong sách giáo khoa, giúp các em ôn tập, luyện giải đề để chuẩn bị thật tốt cho kì thi học kì 2 đạt kết quả cao nhất.

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5

Mẫu số 1

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

A. Lịch sử

1 . Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 – 1975)

Số câu

3

3

Số điểm

1,5

2,0

câu số

2,3,4

2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975 đến nay)

Số câu

1

1

1

1

2

2

Số điểm

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Câu số

1

4

5

6

B. Địa lí

3 . Châu Á, Khu vực Đông Nam Á

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

câu số

8

14

4 . Châu Âu, Châu Mĩ

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

câu số

9,11

12

5 . Châu Đại Dương, Châu Nam Cực và các đại dương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

câu số

10

13

Tổng

Số câu

8

2

1

2

1

9

5

Số điểm

4,0

2,0

1,0

2,0

1,0

5,0

5,0

Mẫu số 2

TT Chủ đề Số câu,
Câu số, Số điểm

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

1

Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Số câu

1

1

Câu số

2

Số điểm

0,5

1,0

2

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954 – 1975)

Số câu

1

2

1

2

Câu số

1

4,5

Số điểm

0,5

2,0

1,0

2,0

3

Xây dựng chủ nghĩa
xã hội trong cả nước
(từ 1975 đến nay)

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

2,0

1,0

4

ĐỊA LÍ THẾ GIỚI

Số câu 3 1 1 3 2
Câu số 6,7,8 9 10
Số điểm 3,0 1,0 1,0 3,0 2,0
Tổng cộng Số câu 5 1 1 2 1 6 4
Câu số 1.2.6,7,8 3 9 4,5 10
Số điểm 4,0 2,0 1,0 2,0 1,0 6,0 4,0

2. Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm học 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN …..
TRƯỜNG PTCS……

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC – NĂM HỌC 2021 – 2022
ôn: Lịch sử và địa lý – Lớp 5
Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra: …………

A.PHẦN LỊCH SỬ (5,0 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3, 4 và thực hiện yêu cầu trong các câu 5,6,7:

Câu 1 (0,5 điểm). Cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung diễn ra trong thời gian nào?M1

A. Ngày 25 – 4 – 1976.
B. Ngày 26 – 4 – 1976.
C. Ngày 30 – 4 – 1976.
D. Ngày 04 – 4 – 1976.

Câu 2 (0,5 điểm). Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào ”Đồng khởi”? M1

A. Sài Gòn.
C. Hà Nội.
B. Bến Tre.
D. Cần Thơ.

Câu 3 (0,5 điểm).“Sấm sét đêm giao thừa” diễn ra vào thời gian nào? M1

A. Đêm 30 tết Đinh Mùi năm 1967.
C. Đêm 30 tết Kỉ Dậu 1969.
B. Đêm 30 tết Canh Tuất 1970.
D. Đêm 30 tết Mậu Thân 1968.

Câu 4 (0,5 điểm). Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?

A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. M1
B. Mở mang giao thông miền núi, nối hai miền Nam – Bắc.
C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.
D. Nối liền hai miền Nam – Bắc, hiện đại hóa đất nước.

Câu 5 (1,0 điểm). Chọn các từ ngữ: tôn trọng; tìm mọi cách phá hoại; khủng bố dã man; thẳng tay giết hại; Âm mưu chia cắt lâu dài để điền vào chỗ chấm cho phù hợp: M2

Âm mưu và hành động của Mĩ – Diệm sau khi kí hiệp định Giơ – ne – vơ là:

Đề thi học kì 2 Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học 2021-2022

Câu 6 (1,0 điểm). Vì sao lại nói Nhà máy thủy điện Hòa Bình có vai trò to lớn đối với công cuộc xây dựng đất nước ? M2

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7 (1,0 điểm). Tuyến đường Trường Sơn có vai trò như thế nào trong sự nghiệp thống nhất đất nước của dân tộc ta? M3

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

B. PHẦN ĐỊA LÍ (5,0 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong các câu 8, 9, 10, 11 và thực hiện yêu cầu trong các câu 12, 13, 14:

Câu 8 (0,5 điểm). Châu Á có diện tích là: (mức 1)

A. 44 triệu km2
B. 43 triệu km2
C. 42 triệu km2
D. 34 triệu km2

Câu 9 (0,5 điểm). Đồng bằng A – ma – dôn nằm ở khu vực nào của châu Mĩ? M1

A. Nằm ở khu vực Bắc Mĩ.
B. Nằm ở khu vực Nam Mĩ.
C. Nằm ở khu vực Trung Mĩ.
D. Nằm ở khu vực Tây Mĩ

Câu 10 (0,5 điểm). Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất? M1

A. Ấn Độ Dương.
B. Đại Tây Dương.
C. Bắc Băng Dương.
D. Thái Bình Dương.

Câu 11 (0,5 điểm). Khí hậu chủ yếu của Châu Âu là: M1

A. Khí hậu hàn đới.
B. Nóng quanh năm.
C. Khí hậu ôn đới.
D. Khí hậu nhiệt đới.

Câu 12 (1,0 điểm). Tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong thông tin sau:M2

“Châu Phi ở phía ………………………………………………….. và phía …………………………………………………. , có đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục. Châu Phi có khí hậu………………………………………….. bậc nhất thế giới, đại bộ phận lãnh thổ là ………………………………………….. và xa – van. Xa – ha – ra là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới.”

Câu 13 (1,0 điểm). Vì sao các đảo và quần đảo của châu Đại Dương lại có khí hậu nóng ẩm? M3

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 14 (1,0 điểm). Hãy nêu một số ngành kinh tế chủ yếu của tỉnh Quảng Ninh? Theo em huyện Vân Đồn có những lợi thế nào để phát triển ngành nuôi trồng thuỷ hải sản ? M4

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2.1. Đáp án Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm học 2021-2022

Câu Đáp án Điểm
1 A 0,5
2 B 0,5
3 D 0,5
4 C 0,5

5

Điền đúng 4 từ

Tìm mọi cách phá hoại ;

thẳng tay giết hại;

khủng bố dã man;

Âm mưu chia cắt lâu dài .

1,0

0,25

0,25

0,25

0,25

6

Nói nhà máy thủy điện Hòa Bình có vai trò to lớn đối với công cuộc xây dựng đất nước vì:

+ Cung cấp nguồn điện cho cả nước, phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.

+ Ngăn chặn, hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ

+ Cung cấp nước chống hạn cho một số tỉnh phía Bắc.

0,5

0,25

0,25

7

Vai trò của tuyến đường Trường Sơn trong sự nghiệp thống nhất đất nước của dân tộc ta là:

+ Trong những năm tháng kháng chiến chống Mĩ cứu nước, đường Trường Sơn là con đường huyết mạch nối hai miền Nam Bắc

+ Trên con đường này biết bao người con miền Bắc đã vào Nam chiến đấu,

+ Đã chuyển cho miền Nam hàng triệu tấn lương thực, thực phẩm, đạn dược, vũ khí …. để miền nam đánh thắng kẻ thù.

0,5

0,25

0,25

8 A 0,5
9 B 0,5
10 D 0,5
11 C 0,5

12

Điền đúng 4 từ

Châu Phi ở phía nam Châu Âu và phía tây nam Châu Á ,có đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục. Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới, đại bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và xa – van. Xa – ha – ra là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới.”

(Điền đúng mỗi từ được 0,25đ)

1,0

13

– Các đảo và quần đảo của châu Đại Dương lại có khí hậu nóng ẩm: Vì có bốn mặt giáp biển, nhiệt độ cao lượng mưa nhiều, nằm ở vị trí xích đạo và nhiệt đới ẩm,..

14

Nêu đủ 2 ý

– Quảng Ninh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía bắc có các ngành kinh tế chủ yếu là:

+ Công nghiệp (khai thác khoáng sản, chế biến thực phẩm,..).

+ Nông nghiệp (Nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản; Trồng rừng và khai thác lâm sản, trồng lúa, chè,….)

+ Ngành du lịch và dịch vụ.

– Theo em huyện Vân Đồn có những lợi thế để phát triển ngành nuôi trồng thuỷ hải sản:

+ Diện tích mặt nước biển rộng, người dân có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi trồng.

+ Vùng biển Vân Đồn có nhiều đảo xen kẽ, tạo nên những áng, vụng ít chịu ảnh hưởng của gió bão; có độ sâu trung bình rất thích hợp để nuôi trồng thuỷ sản….

1,0

0,5

0,5

0,25

0,25

3. Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 số 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC………
Họ và tên:………………………

Lớp: 5…

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ – LỚP 5

Ngày kiểm tra: …/…./2021
Thời gian: 40 phút. (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (M1 – 0.5 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa, mở đầu cho phong trào “Đồng khởi” ở tỉnh Bến Tre vào thời gian nào?

A. Ngày 17 – 01 – 1961.
B. Ngày 11 – 7 – 1960.
C. Ngày 17 – 01 – 1960.
D. Ngày 11 – 7 – 1961.

Câu 2. (M1 – 0.5 điểm). Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống:

Sau (1)……………………..chiến đấu kiên cường, gian khổ, bộ đội ta đã đánh sập “pháo đài khổng lồ” của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, ghi trang vàng chói lọi vào (2) …………………..chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Câu 3. (M2- 2 điểm). Hãy điền các nội dung phù hợp vào ô trống trong bảng.

Nội dung Quyết định của kì họp thứ I Quốc hội khóa VI
Tên nước
Quốc kì
Quốc ca
Thủ đô
Thành phố

Sài Gòn – Gia Định

Câu 4. (M3 – 1 điểm). Hãy nêu các điểm cơ bản của hiệp định Pa-ri về Việt Nam.

Viết câu trả lời của em:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5. (M3 – 1 điểm). Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta?

Viết câu trả lời của em:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6. (M1 – 1 điểm). Nối tên nước ở cột A với tên châu lục ở cột B sao cho phù hợp:

A- Tên nước

1. Ai Cập
2. Hoa Kì
3. Pháp
4.Ô-xtrây-li-a

B- Tên châu lục

a) Châu Âu
b) Châu Đại Dương
c) Châu Phi
d) Châu Mĩ

Câu 7. (M1 – 1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông lần lượt là:

A. Đồng bằng lớn, núi cao, hoang mạc
B. Núi cao, đồng bằng lớn, núi thấp và cao nguyên
C. Đồng bằng, núi cao, núi thấp và cao nguyên
D. Núi cao, hoang mạc, núi thấp và cao nguyên

Câu 8. (M1 – 1 điểm) Chọn các từ ngữ cho trước sau đây và điền vào chỗ chấm (…..) của đoạn văn cho thích hợp: a) khoáng sản ; b) đồng bằng ; c) đông nhất; d) nông nghiệp.

Châu Á có số dân (1)……………………thế giới. Người dân sống tập trung đông đúc tại các (2)……………………châu thổ và sản xuất (3)……………………..là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác (4)………………..như Trung Quốc, Ấn Độ.

Câu 9. (M2 – 1 điểm) Nêu sự khác nhau về địa hình của hai nước Lào và Cam-pu-chia.

Viết câu trả lời của em:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. (M4 -1 điểm) Nền kinh tế Bắc Mĩ có gì khác so với Trung Mĩ và Nam Mĩ.

Viết câu trả lời của em:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

3.1. Đáp án đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 số 1

Câu 1 (M1 -0.5 điểm). Khoanh vào C

Câu 2: (M1 -0.5 điểm). (1) 56 ngày đêm ; (2) lịch sử.

Câu 3: (M2- 2 điểm). Các nội dung cần điền theo thứ tự:

 • Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Lá cờ đỏ sao vàng
 • Là bài Tiến quân ca
 • Hà Nội
 • Đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh

Câu 4. (M3- 1 điểm). Các điểm cơ bản của Hiệp định Pa-ri là:

 • Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
 • Mĩ phải rút toàn bộ quân Mĩ và đồng minh ra khỏi Việt Nam.
 • Mĩ phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam.
 • Mĩ phải có trách nhiệm trong việc xây dựng hòa bình ở Việt Nam.

Câu 5: (M3 – 1 điểm) Đây là con đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực,….cho chiến trường, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.

Câu 6: (M1- 1 điểm). Mỗi ý nối đúng được 0,25 điểm.

Đáp án:

1 – c ; 2 – d ; 3 – a ; 4 – b .

Câu 7. (M1 – 1 điểm) Khoanh vào B.

Câu 8. (M1 – 1 điểm) . Thứ tự các từ cần điền: (1) – c) ; (2) – b) ; (3) – d) ; (4) – a) .

Câu 9. (M2 – 1 điểm) Đáp án:

 • Địa hình của Lào phần lớn là núi và cao nguyên.
 • Địa hình của Cam-pu-chia chủ yếu là đồng bằng.

Câu 10. (M4 – 1 điểm).

Đáp án:

Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển, nông nghiệp tiên tiến, công nghiệp hiện đại. Trung và Nam Mĩ có nền kinh tế đang phát triển, chủ yếu sản xuất nông sản và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.

4. Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 số 2

I. Lịch sử (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc hoàn thành các yêu cầu sau:

Câu 1: (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi vào thời gian nào?

A. 30/3/1954

B. 13/3/1954

C. 7/5/1954

D. 30 /4/1954

Câu 2 (0,5 điểm): Hiệp định Giơ- ne- vơ được kí vào ngày, tháng, năm nào?

A. 2/9/1945

B. 21 /7/1954

C. 30/12/1972

D. 27/1/1973

Câu 3 (0,5 điểm).Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục đích:

A. Để miền Bắc chi viện cho miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước.

B. Để mở đường thông thương sang Lào và Cam-pu-chia.

C. Để nhân dân có đường giao thông.

D. Ý A và B đều đúng.

Câu 4 (0,5 điểm): Nhà máy thủy điện Hòa Bình được cán bộ và công nhân hai nước nào xây dựng?

A. Việt Nam và Lào

B. Việt Nam và Trung Quốc

C. Việt Nam và Liên Xô

D. Liên Xô và Lào

Câu 5.(1 điểm) Hãy điền những nội dung phù hợp vào các chỗ (…) trong bảng.

Nội dung Quyết định của Kì họp thứ I Quốc hội khóa VI
Tên nước
Quốc kì
Quốc ca
Thủ đô

Thành phố

Sài Gòn – Gia Định

Câu 6. (1 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30- 4- 1975?

Câu 7 (1 điểm) Vì sao Mĩ phải kí hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam?

II. Địa lí (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc hoàn thành các yêu cầu sau:

Câu 1 (0,5 điểm): Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở châu lục:

A. châu Á

B. châu Phi

C. châu Mĩ

D. Châu Âu

Câu 2 (0,5 điểm): Trong các ý sau, ý nào không nêu đúng đặc điểm của châu Á ?

A. 2/3 diện tích là đồng bằng, 1/3 diện tích là đồi núi.

B. Có đủ các đới khí hậu.

C. Đa số người dân làm nghề nông nghiệp là chính.

Câu 3 (0,5 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. Nước nào có số dân đông nhất thế giới?

A. Liên bang Nga

B. Trung Quốc

C. Hoa Kì

Câu 4 (0,5 điểm): Đặc điểm khí hậu của châu Phi là:

A. Có khí hậu ôn hòa.

B. Có băng tuyết quanh năm.

C. Nóng và khô bậc nhất thế giới.

Câu 5 (1 điểm): Điền từ trong ngoặc đơn vào mỗi chỗ trống (…) cho phù hợp. (khắc nghiệt, đồi núi thấp, lớn nhất, Á, tài nguyên thiên nhiên)

Liên bang Nga có diện tích …………………. thế giới, nằm ở cả châu …. và châu Âu . Phần lãnh thổ thuộc châu Á có khí hậu…………… ….., phần lãnh thổ thuộc châu Âu chủ yếu là đồng bằng và ……………… . Liên bang Nga có nhiều…………………… ….. là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế.

Câu 6. (1 điểm) Nêu một số đặc điểm về địa hình và khí hậu của châu Mĩ?

Câu 7. (1 điểm) Kể tên các đại dương trên thế giới và sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé về diện tích?

4.1. Đáp án đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 số 2

Phần

Câu

Hướng dẫn chấm

Biểu điểm

I.

Lịch sử

Câu 1

S – S – Đ– S

0,5 điểm

Câu 2

B

0,5 điểm

Câu 3

A

0,5 điểm

Câu 4

C

0,5 điểm

Câu 5

– Tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng;

– Quốc ca là bài Tiến quân ca;

– Thủ đô là Hà Nội;

– Thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

1 điểm

(mỗi ý đúng 0,2 điểm)

Câu 6

– Là một trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc.

– Đánh tan quân xâm lược Mĩ và quân đội Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 7

Mĩ phải kí hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam vì Mĩ đã bị thất bại nặng nề ở cả hai miền Nam- Bắc .

1 điểm

II.

Địa lí

Câu 1

B

0,5 điểm

Câu 2

A

0,5 điểm

Câu 3

S – Đ – S

0,5 điểm

Câu 4

C

0,5 điểm

Câu 5

Liên bang Nga có diện tích ln nht thế giới, nằm ở cả châu Á và châu Âu . Phần lãnh thổ thuộc châu Á có khí hậu khc nghit, phần lãnh thổ thuộc châu Âu chủ yếu là đồng bằng và đồi núi thp. Liên bang Nga có nhiều tài nguyên thiên nhiên là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế.

1 điểm

( mỗi ý đúng 0,2 điểm)1

Câu 6

+ Địa hình: Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông: phía tây là các dãy núi cao và đồ sộ, ở giữa là đồng bằng lớn còn phía đông là các dãy núi thấp và cao nguyên.

+ Khí hậu: Châu Mĩ có nhiều đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 7

Các đại dương trên thế giới được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé về diện tích là:

Thái Bình Dương, Đại Tây dương, Ấn Độ Dương , Bắc Băng Dương

1 điểm

5. Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 số 3

Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

a) Thời gian Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn là:

A. 1954

B. 1959

C. 1960

D. 1975

b) Hình thức đấu tranh của nhân dân miền Nam sau phong trào “ Đồng khởi” là:

A. Đấu tranh chính trị

B. Đấu tranh vũ trang

C. Đấu tranh tư tưởng

D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

c) Nước nào dưới đây đã giúp đỡ nước ta xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội:

A. Liên Xô

B. Trung Quốc

C. Cu Ba

D. Nhật Bản

Câu 2. Nối các sự kiện ở cột A với mốc thời gian ở cột B để có câu trả lời đúng.

A

B

Lễ kí Hiệp định Pa-ri

1 – 12 – 1972

Xe tăng tiến vào dinh Độc Lập

27 – 1- 1973

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội

25 – 4 – 1976

30 – 4 – 1975

Câu 3. Vì sao vào ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện?

Câu 4. Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

a) Châu Âu nằm ở:

A. Phía tây châu Á

B. Phía đông châu Á

C. Phía bắc châu Á

D. Phía nam châu Á

b) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

A. Châu Đại Dương

B. Châu Mĩ

C. Châu Phi

D. Châu Âu

c) Độ sâu lớn nhất thuộc về.

A. Ấn Độ Dương

B. Bắc Băng Dương

C. Đại Tây Dương

D. Thái Bình Dương

d) Phần đất liền Việt Nam tiếp giáp với những nước nào?

A. Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia.

B. Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.

C. Trung Quốc, Lào, Mông Cổ.

D. Thái lan, Trung Quốc, Lào

Câu 6. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:.

Châu Á có số dân ……………………………………….… thế giới. Người dân sống tập trung tại các ……………………………………..…… châu thổ và sản xuất ………………………………..…………… là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác ………………………………………..……… như Trung Quốc, Ấn Độ.

Câu 7. Ngành kinh tế quan trọng của khu vực Đông Nam Á là ngành nào? Vì sao?

Câu 8. Em hãy viết một đoạn văn ngắn mô tả về châu Nam Cực?

5.1. Đáp án đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 số 3

Môn Lịch sử. (5 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Thứ tự khoanh B-D-A, đúng mỗi ý được 0,5 điểm

Câu 2. (1,5 điểm) Nối đúng mỗi ý được 0,5 điểm

Câu 3. (1 điểm)

– Ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện vì:

– Quân ta đã chiến thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam. 0,5 đ

– Ngụy quân, ngụy quyền đã sụp đổ hoàn toàn. 0,5đ

Câu 4. (1 điểm)

Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Địa lí. (5 điểm)

Câu 5. (2 điểm) Thứ tự khoanh A – C – D – B, đúng mỗi ý được 0,5 đ

Câu 6. (1 điểm) Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,25 điểm

Câu 7. (1 điểm)

Khu vực Đông Nam Á ngành nông nghiệp là quan trọng. Vì ở đây có đồng bằng màu mỡ và có khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Câu 8. (1 điểm)

– HS viết được khoảng 3 câu có nội dung phù hợp được 1 đ.

Trên đây là Top 4 Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm học 2021-2022 kèm đáp án hay nhất dành cho các em học sinh lớp 5 ôn tập, chuẩn bị cho kì thi kết thúc học kì 2. Các đề thi được chúng tôi lựa chọn kĩ càng, phù hợp với năng lực học sinh lớp 5, bao gồm luôn đáp án để các em học sinh so sánh kết quả ngay sau khi giải đề xong.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập thuộc mục Tài liệu.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button