Hỏi Đáp

Tổng kế toán: Giải đáp một số vướng mắc khi sử dụng

Dưới đây là những giải đáp thắc mắc thường gặp trong tổng kế toán đã được ban biên tập Trường Tiểu học Thủ Lệ sưu tầm và đăng tải. Mời các bạn cùng theo dõi.

Bạn đang xem: Tổng kế toán: Giải đáp một số vướng mắc khi sử dụng

  • Thông tư 40/2020/TT-BTC hướng dẫn chế độ báo cáo lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
  • Tài liệu ôn thi chứng chỉ kiểm toán kế toán

Giải đáp các vướng mắc thường gặp trong Tổng kế toán

Câu hỏi 1:

Đơn vị mới thành lập do sát nhập nên khi đăng ký báo cáo tài chính thì hệ thống báo mã đơn vị không tồn tại trong hệ thống.

Trả lời:

Không anh/chị,

TKT không quản lý danh mục mã đơn vị quan hệ ngân sách nên trường hợp sát nhập, đơn vị sẽ dùng mã đơn vị sdns mới khi đăng nhập, anh/chị vui lòng liên hệ KTT KBNN đồng cấp để thực hiện tạo mới mã đơn vị nộp báo cáo. Và đơn vị thực hiện đăng ký mã đơn vị tại Cổng TKT.

+ Nếu sai mã ĐVQHNS nếu đã nộp báo cáo thì KTT thêm mã mới, sau đó, đơn vị thực hiện đăng ký sử dụng TKT lại.

+ nếu đơn vị chưa có báo cáo và chưa đăng ký thì KTT thực hiện sửa mã đơn vị. Đơn vị thực hiện đăng ký sử dụng cổng KTK.

Câu hỏi 2

Mã đơn vị không đúng với Mã đơn vị trong tệp tin báo cáo XML nên không nộp được báo cáo.

Trả lời:

Do phần mềm họ sử dụng để kết xuất ra XML (tool offline, misa, das) nhập sai mã đơn vị, không đúng với mã đơn vị đăng ký trên cổng TKT. Anh/chị kiểm tra lại mã đơn vị tại phần mềm hỗ trợ kết xuất.

Câu hỏi 3

Tôi làm báo cáo nhầm ở TT 99/2018/TT- BTC, Khi gửi nôp BCTCNN thì hệ thống báo lỗi: Đơn vị thuộc diện báo cáo theo TT107, Tôi đã xóa hết số liệu trong 4 mẫu để nhập lại mà không được, Vậy muốn lại phải làm thế nào?

Trả lời:

Nếu đơn vị đang sử dụng tool offline, anh/chị vào tool chọn chức năng Tra cứu báo cáo để xóa hẳn báo cáo. (Việc chỉ xóa số liệu thì hệ thống vẫn ghi nhận tồn tại báo cáo). Sau đó, anh/chị thực hiện nhập báo cáo theo TT107 bình thường.

Câu hỏi 4

Chỉ tiêu 06-a trên báo cáo B02 BCTC không bằng chỉ tiêu 79 trên báo cáo B01/BSTT Nhưng đến nay vẫn chưa sửa nên đề nghị sửa gấp: Chỉ tiêu 06-a trên báo cáo B02 BCTC = Chỉ tiêu 80 trên báo cáo B01/BSTT.

Trả lời:

Nội dung trả lời của Phòng Báo cáo tài chính:

(1)Theo hướng dẫn tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC và Thông tư số 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, trên Báo cáo kết quả hoạt động (B02/BCTC)/Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợ B02/BCTC-TH: Doanh thu, chi phí được chi tiết theo các hoạt động tương ứng (hoạt động hành chính sự nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, hoạt động chính, hoạt động khác);

(2) Phần II.Bổ sung thông thin thuyết minh tài chính trên Báo cáo bô sung thông tin tài chính B01/BSTT theo hướng dẫn tại TT số 99/2018/TT-BTC: các nội dung chi phí được trình bày chi tiết theo nội dung chi (04 nội dung: chi phí tiền lương, tiền công; chi phí vật tư…) và chi tiết số trong và ngoài NSNN

(3) Chỉ tiêu 06a – Chi phí hoạt động trên Báo cáo kết quả hoạt động: chi phí này có thể từ nguồn NSNN cấp và nguồn khác.

Theo đó, chỉ tiêu 06a trên Báo cáo kết quả hoạt động sẽ bằng chỉ tiêu số 79 – thuyết minh chi tiết chỉ tiêu chi phí hoạt động theo nguồn (không thể = chỉ tiêu số 80 (chi phí từ nguồn NSNN) trên Báo cáo bổ sung thông tin tài chính như anh trao đổi được ạ). Hệ thống chúng em vẫn giữ nguyên tắc kiểm tra ràng buộc như cũ ạ.

Câu hỏi 5: Tôi nhập sai mật khẩu 4 lần, hệ thống khóa user

Trả lời:

TKT_Nhập sai mật khẩu 4 lần, hệ thống tự mở khóa sau 5 phút.

Câu hỏi 6

Sử dụng Tools Offiline để gửi báo cáo tài chính theo yêu cầu của cấp trên.Trong quá trình nhập dữ liệu phần mềm Tools Offline 1.0.14 có báo lỗi chỉ tiêu ( 50 và 80 BCTC B01 ) phải lớn hơn 0
đơn vị minh có tài sản vào đã hết giá trị sử dụng nên 2 chỉ tiêu này sẽ = 0. Giờ đơn vị phải làm thế nào?

Trả lời:

Không anh/chị,

Nội dung hướng dẫn của Phòng Tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước về chỉ tiêu 50 và 80:

Theo hướng dẫn tại CĐKT áp dụng cho đơn vị, chỉ tiêu 50 là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị tài sản hiện có của đơn vị, ngoài tài sản cố định ra còn gồm tiền, các khoản phải thu, hàng tổng kho, tài sản khác,…; Theo đó, nếu tất cả tài sản cố định của đơn vị đã khấu hao hết, giá trị chỉ tiêu 30 bằng 0 nhưng giá trị chỉ tiêu 50 vẫn lớn hơn 0 vì còn tổng hợp giá trị tiền, các khoản phải thu, hàng hồn kho,…

Theo đó, một đơn vị còn tồn tại và hoạt động thì các chỉ tiêu 50 và chỉ tiêu 80 (phán ánh nguồn vốn tương ứng để hình thành tản sản) thông thường sẽ lớn hơn 0.

Trường hợp của anh/chị chỉ tiêu 50 và 80 bằng 0, anh/chị cung cấp thêm thông tin KB nơi anh/chị nộp báo cáo và số điện thoại của anh/chị hoặc liên hệ phòng nghiệp vụ ([email protected]) để làm rõ thêm.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Lao động tiền lương của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button