Hỏi Đáp

Tổng hợp các chính sách mới của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7

Hàng loạt chính sách mới của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7

Sắp tới đây, ngày 01/7/2019, sẽ có nhiều văn bản pháp luật liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức chính thức có hiệu lực thi hành. Trường Tiểu học Thủ Lệ xin chia sẻ với các bạn độc giả một số nội dung nổi bật của các chính sách mới này tại bảng tổng hợp dưới đây.

Bạn đang xem: Tổng hợp các chính sách mới của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7

Các chính sách mới của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7

STT

Chính sách mới

Văn bản quy định

Nội dung chính

1

Tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Theo nội dung tại Nghị định này, từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng từ mức 1.390.000 đồng/tháng lên mức 1.490.000 đồng/tháng (tăng 100.000 đồng/tháng)

Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Theo Nghị định này, với việc tăng mức lương cở sở lên 1.490.000 đồng/tháng thì mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cũng tăng thêm 7,19% từ thời điểm tăng mức lương cơ sở.

Thông tư 04/2019/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội

Từ ngày 01/7/2019, cách tính mức lương, phụ cấp đối với CBCCVC và NLĐ trong cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, ĐVSNCL được thực hiện theo công thức sau:

– Mức lương = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.

– Mức phụ cấp:

+ Các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng.

+ Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp = [mức lương + mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] X Tỷ lệ % phụ cấp.

+ Các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

– Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu.

Thông tư 79/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Theo Thông tư này, kể từ ngày 01/7/2019, áp dụng mức lương cơ sở mới là 1.490.000 đồng/tháng đối với các đối tượng:

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và công chức quốc phòng;

– Người làm công tác cơ yếu không phải quân nhân, Công an nhân dân; người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; học viên cơ yếu;

– Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Đồng thời, Thông tư cũng quy định cách tính mức lương, phụ cấp quân hàm, hệ số chênh lệch bảo lưu và phụ cấp, trợ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2019 của các đối tượng trên.

2

Tuyển dụng, thăng hạng công chức, viên chức

Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Theo nội dung tại Thông tư này, từ ngày 01/7/2019 sẽ có nhiều thay đổi liên quan đến tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức như: Thay đổi điều kiện trúng tuyển thi thăng hạng viên chức; sẽ có 03 trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển; bổ sung quy định giải quyết chế độ thôi việc đối với viên chức chuyển công tác; sửa đổi điều kiện xét chuyển chức danh nghề nghiệp; chấm dứt áp dụng chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức đối với người làm việc theo hợp đồng 68,…

3

Kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

Theo quy định mới tại Luật này từ ngày 01/7/2019, toàn bộ cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thay vì chỉ một vài nhóm đối tượng như trước đây. Cụ thể, cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên một cách trung thực. Luật hiện hành chỉ quy định nghĩa vụ này đối với một số cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn, người làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

4

Các chính sách đối với lực lượng công an nhân dân

Luật Công an nhân dân 2018

Theo Luật này, từ ngày 011/7/2019, thời hạn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân sẽ giảm từ 36 tháng (quy định hiện hành) xuống 24 tháng. Đồng thời, từ ngày 01/7/2019, sẽ thay đổi hàng loạt chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển ngành, xuất ngũ

Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

Theo Nghị định này thì từ 01/7/2019 sẽ có hàng loạt chính sách mới đối với lực lượng công an. Cụ thể: bổ sung thêm trường hợp công an được xuất ngũ về địa phương; thay đổi quyền lợi của sĩ quan, hạ sĩ quan xuất ngũ; quy định chi tiết chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển ngành; thay đổi chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND nghỉ theo chế độ bệnh binh; và quy định chi tiết Bảng lương của công nhân công an.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button