Hỏi Đáp

Toàn bộ quy định mới về tiền lương áp dụng trong năm 2023

Sắp bước sang năm 2023. Theo đó sang năm mới sẽ có những thay đổi về tiền lương như: Tăng lương tối thiểu vùng, tăng lương cơ sở, Tăng lương đối với người giúp việc… Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Toàn bộ quy định mới về tiền lương áp dụng trong năm 2023

1. Tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2023

Từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng (hiện hành đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng).

Tham khảo thêm: Lương cơ sở là gì? Mức lương cơ sở năm 2022

2. Chưa thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2023

Trong năm 2023, chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW

Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch).

3. Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 01/7/2023

Theo đó, tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Toàn bộ quy định mới về tiền lương áp dụng trong năm 2018

4. Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công

Cụ thể, tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

5. Tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở.

Từ ngày 01/01/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị.

Cũng theo Nghị quyết 69/2022/QH15, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định.

Trong giai đoạn 2023 – 2025, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán để dành nguồn cải cách tiền lương như quy định tại Nghị quyết 34/2021/QH15.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button