Giáo DụcLớp 7

Toán 7 Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bạn đang xem: Toán 7 Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em cách nhận diện số hữu tỉ có thể biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn. Bên cạnh đó là những ví dụ minh họa có hướng dẫn giải sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

 • Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước là số nguyên tối nào khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Ví dụ: \(\frac{3}{{20}} = 0,15;\,\,\frac{{37}}{{25}} = 1,48\)

1.2. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

 • Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước là số nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Ví dụ: \(\frac{{17}}{{11}} = 1,5454…;\,\,\frac{5}{{12}} = 0,41666…\)

 • Để viết gọn số thập phân vô hạn tuần hoàn, người ta đặt chu kỳ trong dấu ngoặc.

Ví dụ: \(\frac{{17}}{{11}} = 1,(54);\,\,\frac{5}{{12}} = 0,41(6)\)

Ghi chú: Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn và vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ.


Ví dụ 1:

Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn: \(\frac{4}{{11}};\frac{5}{{12}};\frac{8}{{25}};\frac{{17}}{{40}}\).

Hướng dẫn giải:

\(\begin{array}{l}\frac{4}{{11}} = 0,(36)\\\frac{5}{{12}} = 0,41(6)\\\frac{8}{{25}} = 0,32\\\frac{{17}}{{40}} = 0,425\end{array}\).


Ví dụ 2:

Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng phân số: \(0,00(24);\,\,0,75;\,\,1,28;\,\,\,0,(12);\,\,1,3(4)\).

Hướng dẫn giải:

\(\begin{array}{l}0,00(24) = \frac{1}{{100}}\,.0,(24) = \frac{1}{{100}}.\frac{{24}}{{99}} = \frac{2}{{825}}\\0,75 = \frac{{75}}{{100}} = \frac{3}{4}\\\,1,28\, = \frac{{128}}{{100}} = \frac{{32}}{{25}}\\\,\,0,(12) = \frac{{12}}{{99}} = \frac{4}{{33}}\\1,3(4) = 1,3 + 0,0(4) = 1,3 + \frac{1}{{10}}.0,(4) = \frac{{13}}{{10}} + \frac{4}{9} = \frac{{121}}{{90}}\end{array}\).


Ví dụ 3:

Tìm số hữu tỉ a sao cho x < a < y, biết rằng:

a. \(x = 25,9543…;y = 26,1765….\).

b. \(x =  – 126,247…;y =  – 125,8675…\).

Hướng dẫn giải:

a. a = 25,96 hoặc a = 25, 97,v.v.

b. a = -126, 23 hoặc a = -125, 87,v.v.

Bài 1:

Tính \({\rm{[}}12,(1) – 2,3(6){\rm{]}}:4,(21)\).

Hướng dẫn giải:

Trước hết cần đổi các số thập phân tuần hoàn ra phân số.

Ta có: \(12,(1) = 12\frac{1}{9};\,\,2,3(6) = 2\frac{{36 – 3}}{{90}} = 2\frac{{11}}{{30}}\)

\(4,(21) = 4\frac{{21}}{{99}} = 4\frac{7}{{33}}\)

Vậy \({\rm{[}}12,(1) – 2,3(6){\rm{]}}:4,(21) = \left( {12\frac{1}{9} – 2\frac{{33}}{{90}}} \right) + 4\frac{7}{{33}}\)

\( = \left( {12\frac{{10}}{{90}} – 2\frac{{33}}{{90}}} \right):4\frac{7}{{33}} = 9\frac{{67}}{{90}}:4\frac{7}{{33}} = \frac{{877}}{{90}}.\frac{{33}}{{139}} = 2\frac{{1307}}{{4170}}\)


Bài 2: 

Tìm x : 0,(12) : 1,(6) = x : 0,(3).

Hướng dẫn giải:

Ta có: \(\frac{{12}}{{99}}:1\frac{6}{9} = x:\frac{3}{9}\,\,\,hay\,\,\,\frac{4}{{33}}:\frac{5}{3} = x:\frac{1}{3}\).

Vậy \(x = \frac{4}{{33}}.\frac{1}{3}.\frac{3}{5} = \frac{4}{{165}}\).


Bài 3: 

Tìm các phân số tối giản, biết rằng tích của tử và mẫu bằng 550, phân số tối giản đó có thể biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn.

Hướng dẫn giải:

Ta có \(550 = {2.5^2}.11\)

Vậy ta có các phân số tối giản sau đây thoả mãn các điều kiện của bài toán:

\(\frac{{275}}{2} = 137,5;\,\frac{{22}}{{25}} = 0,88;\,\,\frac{{11}}{{50}} = 0,22\).

3. Luyện tập Bài 9 Toán 7 tập 1

Qua bài giảng Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn​ này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

 • Định nghĩa số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn

 • Cách phân biệt số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn

3.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 7 Bài 9 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A.
   Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước là số nguyên tố nào khác 2 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn
  • B.
   Số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn nhưng không biểu diễn bởi số thập phân vô hạn
  • C.
   \(\frac{{15}}{{90}}\) là số thập phân hữu hạn
  • D.
   Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước là số nguyên tố nào khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn
 • Câu 2:

  Số nào sau đây viết được dưới dạng thập phân hữu hạn?

  • A.
   \(\frac{7}{{21}}\)
  • B.
   \(\frac{2}{8}\)
  • C.
   \(\frac{2}{{15}}\)
  • D.
   \(\frac{2}{9}\)

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.2. Bài tập SGK về Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 7 Bài 9 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 65 trang 34 SGK Toán 7 Tập 1

Bài tập 66 trang 34 SGK Toán 7 Tập 1

Bài tập 67 trang 34 SGK Toán 7 Tập 1

Bài tập 68 trang 34 SGK Toán 7 Tập 1

Bài tập 69 trang 34 SGK Toán 7 Tập 1

Bài tập 70 trang 35 SGK Toán 7 Tập 1

Bài tập 71 trang 35 SGK Toán 7 Tập 1

Bài tập 72 trang 35 SGK Toán 7 Tập 1

Bài tập 85 trang 23 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 86 trang 23 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 87 trang 23 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 88 trang 23 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 89 trang 24 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 90 trang 24 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 91 trang 24 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 92 trang 24 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 9.1 trang 24 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 9.2 trang 24 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 9.3 trang 25 SBT Toán 7 Tập 1

Bài tập 9.4 trang 25 SBT Toán 7 Tập 1

4. Hỏi đáp Bài 9 Chương 1 Đại số 7 tập 1

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Toán Trường Tiểu học Thủ Lệ sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button