Hỏi Đáp

Tổ trưởng chuyên môn được giảm mấy tiết?

Giáo viên kiêm chức vụ tổ trưởng là những người có chuyên môn giỏi, năng động nhiệt huyết, dẫn dắt được toàn bộ Tổ mình để giúp các em học sinh nắm bắt bài học hiểu quả, giúp trường đi lên. Vậy, Tổ trưởng chuyên môn được giảm mấy tiết dạy theo quy định pháp luật? Trường Tiểu học Thủ Lệ sẽ chia sẻ cho bạn qua bài viết này.

Bạn đang xem: Tổ trưởng chuyên môn được giảm mấy tiết?

1. Quy định tiết dạy của giáo viên

Theo quy định về mức tiết dạy của giáo viên được quy định tại Điều 6 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT 2017 như sau:

Điều 6. Định mức tiết dạy

Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết.

2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông.

Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở.

Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.

2a.7 Định mức tiết dạy của giáo viên trường dự bị đại học là 12 tiết.

3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.

Như vậy, tiết dạy của:

  • Giáo viên tiểu học trong một tuần là 23 tiết
  • Giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết
  • Giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết.

Tổ trưởng chuyên môn 2021 được giảm mấy tiết?

2. Kế hoạch của tổ trưởng chuyên môn tiểu học

  • Xây dựng kế hoạch dạy học cho các môn học và hoạt động giáo dục.
  • Tập huấn, sinh hoạt chuyên môn về nội dung, phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, phương tiện dạy học, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
  • Khối 1, mở các chuyên đề sinh hoạt chuyên môn chuyên sâu, theo hướng nghiên cứu bài học để thiết kế các bài học trong 2 tuần đầu của khối 1 để thống nhất quan điểm, đường hướng tổ chức dạy học theo chương trình mới.

3. Đánh giá tiết dạy theo Công văn 5555

Căn cứ Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 như sau:

  • Loại giỏi: Tổng điểm từ 17,0 – 20,0 điểm và không có tiêu chí nào dưới 1,5 điểm;
  • Loại khá: Tổng điểm từ 13,0 – 16,5 điểm và không có tiêu chí nào dưới 1,0 điểm;
  • Loại trung bình: Tổng điểm từ 10,0 – 12,5 điểm và không có tiêu chí nào dưới 0,5 điểm;
  • Loại chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

4. Tổ trưởng chuyên môn 2021 được giảm mấy tiết?

Căn cứ theo Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT và Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT 2017 thì Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Quy định về luân chuyển giáo viên, Giáo viên kiêm nhiệm là gì? Giáo viên được kiêm nhiệm bao nhiêu chức danh? từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Trường Tiểu học Thủ Lệ.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button