Hỏi Đáp

Tiêu chuẩn công nhận trường Tiểu Học đạt chuẩn quốc gia

Tiêu chuẩn công nhận trường Tiểu Học đạt chuẩn quốc gia gồm những gì? Hồ sơ để hoàn thiện quá trình công nhận trường Tiểu Học đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT

Bạn đang xem: Tiêu chuẩn công nhận trường Tiểu Học đạt chuẩn quốc gia

1. Tiêu chuẩn công nhận trường Tiểu Học đạt chuẩn quốc gia

Tiêu chuẩn công nhận trường Tiểu Học đạt chuẩn quốc gia được quy định tại điều 37 thông tư 17/2018/TT-BGDĐT gồm 2 điều kiện:

 • Có ít nhất một khóa học sinh đã hoàn thành Chương trình tiểu học
 • Có kết quả đánh giá ngoài đạt từ Mức 2 trở lên

Trong đó kết quả đánh giá ngoài đạt từ Mức 2 dựa trên các tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

 • Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường
 • Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác
 • Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường
 • Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng
 • Khối lớp và tổ chức lớp học
 • Quản lý hành chính, tài chính và tài sản
 • Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên
 • Quản lý các hoạt động giáo dục
 • Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
 • Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

Tiêu chuẩn này được đánh giá với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên và học sinh

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

 • Khuôn viên, sân chơi, sân tập
 • Phòng học
 • Khối phòng phục vụ học tập và khối phòng hành chính – quản trị
 • Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước
 • Thiết bị
 • Thư viện

Tiêu chuẩn công nhận trường Tiểu Học đạt chuẩn quốc gia

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

 • Ban đại diện cha mẹ học sinh
 • Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

 • Kế hoạch giáo dục của nhà trường
 • Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học
 • Thực hiện các hoạt động giáo dục khác
 • Công tác phổ cập giáo dục tiểu học
 • Kết quả giáo dục

2. Hồ sơ theo 5 tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia

Tiêu chuẩn I: Tổ chức và quản lý nhà trường

1) Tập các loại Quyết định:

– QĐ thành lập trường

– Quyết định bổ nhiệm CBQL

– QĐ thành lập Hội đồng trường

– Quyết định trường đạt MCLTT

– Các quyết định của Hiệu trưởng năm học (thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng, tổ chuyên môn, Bổ nhiệm tổ trưởng tổ phó tổ CM…)

– Bảng phân công nhiệm vụ cán bộ giáo viên theo TT 28; Bảng phân công chuyên môn năm học 5 năm liền kề và năm học;

2) Các loại kế hoạch

– Kế hoạch chỉ đạo toàn diện; Kế hoạch CM, tổ CM, Kế hoạch phối hợp với cơ sở GD Mầm non đảm bảo điều kiện cho trẻ vào lớp 1, kế hoạch tác nghiệp khác, Kế hoạch Hội đồng trường theo nhiệm kỳ….

– Quy chế làm việc;

3) Các loại nghị quyết

– Sổ nghị quyết Tổ khối, chuyên môn, HĐSP; BGH; , HĐ trường….;

4) Hồ sơ Đảng

5) Hồ sơ công tác công đoàn

6) Hồ sơ công tác đội

7) Hồ sơ quản lý tài chính;

8) Hồ sơ các cuộc vận động và các phong trào thi đua

9) Sổ liên lạc HS các lớp năm học trước

6) Hồ sơ quản lí hành chính

– Sổ theo dõi công văn đi, đến

– Chỉ thị Nghị quyết của Đảng ủy UBND (thực hiện 6 tháng đầu năm và cuối năm)

– Các nghị quyết liên quan đến Giáo dục của đia phương

– Sổ theo dõi số đánh giá theo quy định về số lượng và chất lượng giáo dục học sinh trong năm học và 5 năm liên tiếp,

– Các báo cáo của nhà trường, báo cáo chất lượng GD học sinh trong từng năm và trong 5 năm liên tiếp (Báo cáo giữa kì I; kỳ II, báo cáo tổng kết học kỳ I; Cuối năm; khảo sát chất lượng đầu năm của năm học 2013-2014;

Tiêu chuẩn II: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

1) Hồ sơ minh chứng trình độ đào tạo CBQL, GV

+ Pô tô bằng cấp CBQL, GV (xếp theo trình độ đào tạo từ cao xuống thấp)

+ Pô tô chứng chỉ CBQL, GV (nếu có)

2) Minh chứng trình độ tay nghề CBQL, GV

– Pô tô giấy khen, giấy chứng nhận hoặc Quyết định giáo viên dạy giỏi các cấp (5 năm liền kề). Sắp xếp theo cấp quản lí (Tỉnh, huyện, trường)

– Danh sách giáo viên giỏi cấp trường kèm theo QĐ Hiệu trưởng;

3) Kết quả đánh giá CBQL, giáo viên theo chuẩn;

– Hồ sơ đánh giá CBQL theo chuẩn (Phiếu đánh giá phòng GD&ĐT, phiếu đánh giá tổ chức, phiếu đánh giá của giáo viên)

– Hồ sơ đánh giá CBQL theo chuẩn (Phiếu đánh giá năm học trước, tổng hợp báo cáo theo biểu mẫu về phòng GD&ĐT)

4) Hồ sơ BDTX

– Sổ BDTX

– Chứng nhận phòng GD&ĐT kết quả BDTX (năm học trước)

Tiêu chuẩn III: Cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học

1) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2) Hồ sơ thư viện, thiết bị, y tế

Tiêu chuẩn IV: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

1) Hồ sơ minh chứng hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh

– Biên bản họp các lớp, biên bản họp bầu Ban ĐD CMHS trường

– Kế hoạch phối hợp BĐDCMHS với nhà trường

– Nghị quyết hoặc biên bản hợp BĐDCMHS

– Biên bản làm việc giữa BĐCMHS với nhà trường…

2) Hồ sơ minh chứng về việc phối hợp tổ chức đoàn thể địa phương GD truyền thống….

– Kế hoạch phối hợp các ban ngành đoàn thể và nhà trường trong việc tổ chức giáo dục học sinh theo năm học

– Các văn bản, báo cáo tổ chức thực hiện của các ban ngành địa phương…

– Các hình ảnh minh chứng các hoạt động

3) Hồ sơ minh chứng về việc huy động nguồn lực… cho giáo dục

4) Hồ sơ công khai theo thông tư 09

Tiêu chuẩn V: Hoạt động GD và kết quả GD

1) Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục

– Thời khóa biểu

– Phân công nhiệm vụ giáo viên

– Kế hoạch giảng dạy của giáo viên

– Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày;

– Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi;

2) Các kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

– Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp (danh sách phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động).

– Báo cáo, hình ảnh, nội dung liên quan….

– Kế hoạc tổ chức học sinh GD bảo vệ MT, vui chơi, thể dụng thể thao…

3) Hồ sơ, Kết quả công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi;

4) Kết quả xếp loại giáo dục học sinh

– Biên bản họp các tổ khối; Biên bản bàn giao chất lượng các khối lớp.

– kết quả xếp loại giáo dục học sinh trong 5 năm học liên tiếp;

– Kết quả số lượng học sinh tham gia các kỳ thi, giao lưu các cấp trong 5 năm liên tiếp;

– Học bạ, sổ điểm học sinh

– Danh sách và kết quả hoc sinh hoàn thành chương trình tiểu học trong 5 năm liên tục;

– Minh chứng GD KNS

Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ đã cung cấp Tiêu chuẩn và điều kiện công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

 • Tiêu chuẩn và điều kiện công nhận trường THCS, THPT đạt chuẩn quốc gia
 • Phụ cấp kiêm nhiệm của giáo viên
 • Giáo viên có con nhỏ được hưởng chế độ đặc biệt gì?
 • Giáo viên thể dục hợp đồng có được hưởng chế độ bồi dưỡng?
 • Những điều hiệu trưởng không được làm
 • Quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button