Hỏi Đáp

Tiền lương dưới 2 triệu có khấu trừ thuế 10% không?

Tiền lương dưới 2tr có khấu trừ thuế 10% không?

Có rất nhiều thắc mắc về vấn đề tiền lương đối với người lao động thời vụ. Trường Tiểu học Thủ Lệ xin nêu ra ví dụ cụ thể như sau để các bạn kế toán có thể nắm bắt và hiểu sâu hơn về cách tính tiền lương cho lao động thời vụ và cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thời vụ, đối với người lao động có mức lương dưới 2 triệu. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Tiền lương dưới 2 triệu có khấu trừ thuế 10% không?

Nghị định 117/2016/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật lao động về tiền lương

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Lao động thời vụ có mức lương được trả dưới 2 triệu mỗi lần thì có phải khấu trừ thuế TNCN tại nguồn không? Nếu không khấu trừ có phải làm bảng cam kết 23/CK-TNCN không?

Dưới 2tr có khấu trừ thuế 10% không?

Hỏi:

Công ty tôi làm trong lĩnh vực xây dựng, về phần chi phí nhân công thuê ngoài tôi có làm hợp đồng thời vụ cho họ, một lần chi trả tiền công dưới 2 triệu. Tôi không trích 10% thu nhập tại nguồn vì người lao động không chịu nên tôi làm cam kết 23 cho họ ký. Vậy tôi có cần đăng ký MST cho họ không và nếu có thì thời điểm được cấp MST sau công trình đã hoàn thành, nghiệm thu thì có được làm cam kết 23 tại thời điểm làm công trình hay không?

Trả lời:

Tại điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế như sau:

“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết”.

Căn cứ theo quy định trên:

Tổ chức trả thu nhập cho cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng với tổng mức trả thu nhập từng lần dưới 2 triệu đồng thì cá nhân đó không thuộc trường hợp phải khấu trừ thuế TNCN trước khi nhận thu nhập. Do đó cá nhân không cần làm Bản cam kết mẫu số 23/CK-TNCN để nộp cho tổ chức chi trả.

– Lưu ý: Nếu doanh nghiệp bạn trả thu nhập cho cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng với tổng mức thu nhập từng lần từ 2 triệu đồng trở lên thì tổ chức trả thu nhập phải khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập theo đúng quy định. Nếu thuộc trường hợp được làm cam kết thì tại thời điểm làm cam kết cá nhân đó phải có mã số thuế.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button