Hỏi Đáp

Thủ tục và thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh

Thủ tục và thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh mới nhất

Có rất nhiều thắc mắc gửi về Trường Tiểu học Thủ Lệ về Thủ tục và thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh. Liệu có được cấp lại bản chính Giấy khai sinh hay không? Trường Tiểu học Thủ Lệ xin tổng hợp chọn lọc, thông tin chính xác và cụ thể, gửi đến các bạn với hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy khai sinh như sau.

Bạn đang xem: Thủ tục và thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến nhanh gọn thủ tục cấp giấy khai sinh

Hướng dẫn thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con mới nhất

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Cách xử lý khi ghi sai trong giấy khai sinh

Thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bản chính

Hỏi: Năm 2015 do bị ngập lụt các giấy khai sinh của con tôi bị mất và giờ không tìm thấy được. Nay cháu đã đủ tuổi đi học mà không có giấy khai sinh. Vậy tôi muốn hỏi, thẩm quyền và thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh như thế nào?

Thủ tục và thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh

Trả lời: Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch 2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Theo quy định trên của Luật Hộ tịch có hiệu lực từ 1/1/2016 thì quy định không cấp lại Giấy khai sinh bản gốc, chỉ đăng ký lại trích lục bản sao Giấy khai sinh.

Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

Cụ thể Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì thẩm quyền đăng ký lại được quy định như sau:

“1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn.”

Vậy Theo quy định trên, để đăng ký lại giấy khai sinh cho con, bạn phải đến Ủy ban nhân dân xã nơi trước đây đã đăng ký khai sinh cho con hoặc Ủy ban nhân dân xã nơi bạn thường trú để đăng ký lại khai sinh. Thủ tục đăng ký lại khai sinh thực hiện theo Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:

1. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau đây:

  • Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;
  • Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh.

Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh như quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

4. Trường hợp người yêu cầu có bản sao Giấy khai sinh trước đây được cấp hợp lệ thì nội dung đăng ký khai sinh được ghi theo nội dung bản sao Giấy khai sinh; phần khai về cha, mẹ được ghi theo thời điểm đăng ký lại khai sinh.

5. Trường hợp người yêu cầu không có bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên; riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai sinh được xác định theo văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button