Hỏi Đáp

Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự

Hợp đồng dân sự hiện nay vô cùng phổ biến và việc giao kết hợp đồng cũng thông dụng trên thực tế rất nhiều. Vậy, thời điểm nào là thời điểm giao kết hợp đồng và nó có hiệu lực pháp luật? Bài viết này Trường Tiểu học Thủ Lệ sẽ chia sẻ để bạn hiểu rõ hơn.

Bạn đang xem: Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự

1. Hợp đồng dân sự được giao kết vào thời điểm nào?

Theo quy định tại Điều 400 Bộ luật dân sự 2015 thì thời điểm giao kết hợp đồng dân sự được quy định như sau:

Điều 400. Thời điểm giao kết hợp đồng

1. Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng trong một thời hạn thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó.

3. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.

4. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.

Trường hợp hợp đồng giao kết bằng lời nói và sau đó được xác lập bằng văn bản thì thời điểm giao kết hợp đồng được xác định theo khoản 3 Điều này.

Như vậy, thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết.

2. Ví dụ về thời điểm giao kết hợp đồng

Chẳng hạn A muốn thuê nhà của B và ngay khi B đồng ý cho A thuê nhà và hai bên ký vào hợp đồng là lúc thời điểm giao kết hợp đồng bắt đầu.

Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự

3. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng dân sự

  • Hợp đồng miệng có hiệu lực tại thời điểm các bên đã trực tiếp thỏa thuận với nhau về những nội dung chủ yếu của hợp đồng
  • Hợp đồng bằng văn bản thường có hiệu lực tại thời điểm bên sau cùng kí vào văn bản hợp đồng
  • Hợp đồng bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký có hiệu lực tại thời điểm văn bản hợp đồng được công chứng, chứng thực, đăng ký.
  • Hợp đồng còn có thể có hiệu lực sau các thời điểm nói trên nếu các bên đã tự thỏa thuận để xác định hoặc trong trường hợp pháp luật quy định.

4. Ý nghĩa của việc xác định thời điểm giao kết hợp đồng

Xác định thời điểm giao kết hợp đồng giúp cho hai bên nắm được thời điểm bắt đầu thực hiện việc giao kết của hợp đồng. Khi một bên vi phạm về thời gian giao kết của hợp đồng có thể căn cứ vào hợp đồng để giải quyết theo quy định của pháp luật một cách hợp lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

5. Ý nghĩa của việc xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

Xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng để giúp hai bên biết được thời điểm hết hiệu lực của hợp đồng. Bên cạnh đó, căn cứ vào thời hạn của hợp đồng mà nếu một bên vi phạm thì bên kia có thể dựa vào hợp đồng mà khởi kiện người kia theo đúng quy định pháp luật và được pháp luật bảo vệ.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Mẫu hợp đồng liên kết đào tạo, Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Trường Tiểu học Thủ Lệ.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button