Hỏi Đáp

Thay đổi cơ quan quản lý thuế TNCN

Thay đổi cơ quan quản lý thuế TNCN được thực hiện thế nào? Trong trường hợp nào thì thay đổi cơ quan quản lý thuế? Thay đổi các thông tin thuế khi thay đổi thông tin cá nhân

Bạn đang xem: Thay đổi cơ quan quản lý thuế TNCN

1. Thay đổi cơ quan quản lý thuế TNCN

– Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi:

Theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý thuế và điều 6 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì:

Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cụ thể:

 • Nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn còn thiếu theo quy định.
 • Nộp đầy đủ số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định.
 • Đề nghị hoàn trả số tiền thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước nộp thừa (trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này).
 • Được chuyển số tiền thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết để bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phát sinh tại cơ quan thuế nơi chuyển đến; số thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đã tạm nộp nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế để bù trừ với số phải nộp theo hồ sơ khai quyết toán thuế.

Thay đổi cơ quan quản lý thuế TNCN

Cơ quan thuế chuyển đi thực hiện đối chiếu nghĩa vụ đến thời Điểm thay đổi địa chỉ trụ sở với người nộp thuế, lập Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm gửi 01 (một) bản cho người nộp thuế, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến để thông báo về tình hình thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế

– Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến:

Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến, căn cứ hồ sơ chuyển địa Điểm của người nộp thuế, thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở của cơ quan đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp), cập nhật thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để tiếp tục quản lý người nộp thuế.

2. Các trường hợp làm thay đổi Cơ quan quản lý thuế

Thay đổi những thông tin gì sẽ dẫn đến việc thay đổi cơ quan quản lý thuế?

Các trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, gồm:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh do Chi cục Thuế quản lý thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh

3. Đơn xin chuyển cơ quan thuế quản lý

Các bạn có thể tải Mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý tại bài: Mẫu công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý

4. Thay đổi CCCD với thuế

Thay đổ từ CMND, CCCD mã vạch sang CCCD gắn chíp thì phải thay đổi thông tin thuế như thế nào?

Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019 quy định:

Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.

=> Khi thay đổi thông tin đăng ký thuế thì người nộp thuế phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cho cơ quan được ủy quyền

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế được quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC trong từng trường hợp như sau:

– Người nộp thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế:

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST

– Người nộp thuế ủy quyền, nộp qua cơ quan chi trả thu nhập:

 • Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó);
 • Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc;
 • Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT hoặc mẫu số 20-ĐK-TH-TC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ đã cung cấp quy trình Thay đổi cơ quan quản lý thuế TNCN. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Bài viết liên quan:

 • Làm căn cước công dân online
 • Có thẻ căn cước công dân rồi có phải làm lại thẻ căn cước công dân gắn chíp không?
 • Làm căn cước công dân khác tỉnh được không?
 • Các địa điểm làm thẻ căn cước công dân tại Hà Nội
 • Chậm nộp phạt vi phạm giao thông bị xử lý thế nào?
 • Xử lý thế nào khi bị cảnh sát giao thông bắn tốc độ?

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button