Hỏi Đáp

Sự khác nhau giữa phiên tòa dân sự và phiên tòa hình sự?

Sự khác nhau giữa phiên tòa dân sự và phiên tòa hình sự?

Làm thế nào để có thể phân biệt được sự khác nhau giữa phiên tòa dân sự và phiên tòa hình sự? Thành phần tham gia gồm những ai? Và thủ tục ra sao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết để có thể phân biệt phiên tòa dân sự và phiên tòa hình sự.

Bạn đang xem: Sự khác nhau giữa phiên tòa dân sự và phiên tòa hình sự?

Sơ thẩm, Phúc thẩm, Giám đốc thẩm, Tái thẩm trong tố tụng hình sự là gì?

Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính

Sự khác biệt giữa Bộ luật dân sự 2005 và Bộ luật dân sự 2015

Sự khác nhau giữa phiên tòa dân sự và phiên tòa hình sự?

1. Thành phần tham gia

Phiên tòa dân sự

Phiên tòa hình sự

– Chủ tọa.

– Hội thẩm nhân dân.

– Kiểm sát viên

– Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

– Nguyên đơn dân sự

– Bị đơn dân sự

– Người làm chứng

– Người giám định

– Người phiên dịch

– Chủ tọa.

– Hội thẩm nhân dân.

– Kiểm sát viên

– Người bào chữa

– Bị cáo

– Người phiên dịch, dịch thuật

– Người giám định

– Người làm chứng

– Người chứng kiến

– Người bị hại

– Nguyên đơn dân sự

– Bị đơn dân sự

2. Chỗ ngồi của những người tham gia phiên tòa

Theo thứ tự cấp bậc như sau:

Phiên tòa dân sự:

Cấp 1: Hội đồng xét xử (gồm Chủ tọa – Hội thẩm nhân dân).

Cấp 2: Kiểm sát viên ngồi đối diện với Thư ký Tòa án.

Cấp 3: Nguyên đơn dân sự – Bị đơn dân sự – Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Cấp 4: Người làm chứng – người giám định – người phiên dịch.

Phiên tòa hình sự:

Cấp 1: Hội đồng xét xử (gồm Chủ tọa – Hội thẩm nhân dân)

Cấp 2: Thư ký Tòa án.

Cấp 3: Kiểm sát viên – Bị cáo – Người bào chữa

Cấp 4: Người phiên dịch, người dịch thuật – người giám định – người làm chứng, người chứng kiến – người bị hại – nguyên đơn dân sự – bị đơn dân sự.

Chỗ ngồi của Kiểm sát viên và người bào chữa trong phiên tòa hình sự khẳng định đúng vai trò bản chất giữa người buộc tội – người gỡ tội. Còn trong phiên tòa dân sự, kiểm sát viên chỉ có vai trò giám sát, không có vai trò buộc tội như phiên hình sự nên không nhất thiết phải thay đổi chỗ ngồi của kiểm sát viên.

3. Vành móng ngựa

Phiên tòa dân sự: Không có vành móng ngựa.

Phiên tòa hình sự: Có vành móng ngựa.

Điều này khẳng định rằng, trong phiên tòa dân sự, Hội đồng xét xử chỉ đóng vai trò trung gian, trọng tài đưa ra kết quả cuối cùng để giải quyết vấn đề tranh chấp xảy ra giữa nguyên đơn dân sự và bị đơn dân sự.

Trong khi đó, ở phiên tòa hình sự, Hội đồng xét xử đóng vai trò trung tâm đưa ra phán xét cuối cùng buộc tội hoặc không buộc tội bị cáo.

Xét về bản chất, mối quan hệ giữa Hội đồng xét xử với nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự khác với Hội đồng xét xử với bị cáo.

Căn cứ:

  • Bộ luật tố tụng dân sự 2015
  • Bộ luật tố tụng hình sự 2015
  • Công văn 88/TANDTC-PC năm 2015

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button