Hỏi Đáp

Sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 có cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không?

Sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 có cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không? Đây là thắc mắc của khá nhiều người là cá nhân, tổ chức kinh doanh phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật, do vậy thường xuyên phải cập nhật khi có các thông báo thay đổi hay các quy định mới về sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Chi tiết mời bạn đọc tham khảo trong bài viết dưới đây của Trường Tiểu học Thủ Lệ nhé.

Bạn đang xem: Sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 có cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không?

1. Quy định về việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Thông tư 78, Nghị định 123

Thông tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lực đã đem lại nhiều thay đổi trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế. Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 78, Nghị định 123 thì sẽ không phải lập báo cáo BC 26. Trừ một số trường hợp theo quy định.

Theo điều 29, nghị định 123/2020/NĐ-CP, người nộp thuế là tổ chức, hộ/cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thì cần nộp BC 26. Đồng thời, Người nộp thuế cũng cần lập bảng kê hóa đơn được sử dụng trong kỳ tính thuế cho CQT trực tiếp quản lý.

Với các đối tượng này, thời hạn nộp báo cáo theo quý là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo quý có phát sinh việc sử dụng hóa đơn. Đây là thời hạn chậm nhất mà người nộp thuế cần lưu ý để lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Trường hợp trong kỳ tính thuế, đơn vị không sử dụng hóa đơn thì người nộp thuế nộp báo cáo BC 26 và ghi số lượng hóa đơn đã được sử dụng là 0. Đồng thời, đơn vị không cần gửi bảng kê hóa đơn được sử dụng trong kỳ tính thuế. Trường hợp đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước có số tồn bằng 0 thì người nộp thuế không cần lập báo cáo BC 26 nếu trong kỳ không mua hay không sử dụng hóa đơn.

Như vậy, ngoại trừ các đối tượng được quy định tại điều 29, nghị định 123/2020/NĐ-CP, các đối tượng còn lại sẽ không cần làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 78.

Trước đây, trong quá trình sử dụng hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử theo Thông tư 32, người nộp thuế sẽ phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC 26. Tuy nhiên, khi chuyển đổi, sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78, người nộp thuế không cần thực hiện thủ tục này nữa.

2. Một số điều cần lưu ý

Thông tư 78 với nhiều quy định mới về việc sử dụng hóa đơn điện tử đã đem tới nhiều băn khoăn, thắc mắc cho nhiều người nộp thuế. Đặc biệt là với những đối tượng lần đầu sử dụng hóa đơn điện tử như hộ, cá nhân kinh doanh.

Trong quá trình sử dụng hóa đơn và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Thông tư 78, Nghị định 123, đơn vị cần lưu ý:

– Đối với các đối tượng được quy định tại Điều 29, nghị định 123/2020/NĐ-CP, khi chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác và thay đổi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp, Người nộp thuế cần nộp BC 26 và bảng kê cho cơ quan Thuế nơi chuyển đi.

– Người nộp thuế cần thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 theo lộ trình của cơ quan Thuế.

– Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, khi hệ thống cấp mã của CQT gặp sự cố, không thể cấp mã cho người bán, trong thời gian chờ khắc phục, CQT có giải pháp bán hóa đơn do CQT đặt in cho một số tổ chức, cá nhân để sử dụng. Sau khi hệ thống được khắc phục, CQT thông báo cho các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng hóa đơn tử. Sau tối đa 02 ngày làm việc kể từ thời hạn theo thông báo của CQT, NNT gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giấy của CQT.

Như vậy, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 29, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 sẽ không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Người nộp thuế cần lưu ý thay đổi này cũng như các quy định mới, quan trọng tại Thông tư 78 để có thể thay đổi, sử dụng HĐĐT kịp thời theo lộ trình.

3. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quyết định 1421/QĐ-BTC 2022

Hiện nay, theo Quyết định 1421/QĐ-BTC 2022 quy định về Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế ngày 15 tháng 7 năm 2022, trong đó 1 trong 4 báo cáo thay thế đó là báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Quyết định 1421/QĐ-BTC 2022 là quy định mới nhất cho đến hiện nay, như vậy cá nhân tổ chức thuộc trường hợp quy định vẫn phải có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tới cơ quan quản lý nhà nước.

Như vậy, Doanh nghiệp lên hóa đơn theo Thông tư 78/2021/TT-BTC mà phải mua hóa đơn từ cơ quan thuế hoặc vẫn sử dụng hóa đơn cũ vì không đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin nên không lên hóa đơn theo Thông tư 78/2021/TT-BTC được thì phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Các trường hợp còn lại sẽ không phải làm báo cáo.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại mục Hỏi đáp pháp luật thuộc chuyên mục Pháp luật nhé.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button