Hỏi Đáp

Sang tên sổ đỏ có bắt buộc đo đạc lại không?

Sang tên sổ đỏ có bắt buộc đo đạc lại không? Khi mua đất từ người khác, tặng cho đất… có cần địa chính đo đạc lại diện tích đất không?

Bạn đang xem: Sang tên sổ đỏ có bắt buộc đo đạc lại không?

1. Sang tên sổ đỏ có bắt buộc đo đạc lại không?

Đo đạc lại đất có phải thủ tục bắt buộc khi sang tên sổ đỏ?

Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thủ tục chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất không bắt buộc phải có bước “đo đạc lại diện tích đất”

=> Sang tên sổ đỏ không bắt buộc phải đo đạc lại đất.

Thủ tục đo đạc lại đất chỉ phải tiến hành trong những trường hợp quy định tại mục 2 bài này. Nếu việc sang tên sổ đỏ có chứa, liên quan đến những trường hợp này thì mới cần đo đạc lại

2. Khi nào phải đo lại đất?

Sang tên sổ đỏ có bắt buộc đo đạc lại không?

Khoản 1.1 Điều 17 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định những trường hợp sau phải đo lại đất:

  • Xuất hiện thửa đất và các đối tượng chiếm đất mới (trừ các đối tượng là công trình, xây dựng và tài sản trên đất); thay đổi ranh giới thửa đất và các đối tượng chiếm đất (trừ các đối tượng là công trình xây dựng và tài sản trên đất).
  • Thay đổi diện tích thửa đất; thay đổi mục đích sử dụng đất; thay đổi thông tin về tình trạng pháp lý của thửa đất; thay đổi về mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp; thay đổi về điểm tọa độ địa chính và điểm tọa độ Quốc gia; thay đổi về mốc giới và hành lang an toàn công trình; thay đổi về địa danh và các ghi chú trên bản đồ.
  • Mốc giới, đường địa giới hành chính trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung trong các trường hợp có quyết định thay đổi địa giới hành chính, lập đơn vị hành chính mới, đã lập hồ sơ địa giới, cắm mốc địa giới trên thực địa.
  • Mốc tọa độ, mốc quy hoạch, hành lang an toàn công trình trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung trong các trường hợp mốc giới mới được cắm trên thực địa và có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Việc chỉnh lý, bổ sung thông tin về địa danh, địa vật định hướng và các thông tin thuộc tính khác do cơ quan quản lý đất đai các cấp tự quyết định khi phát hiện có thay đổi.

3. Diện tích đất thực tế nhỏ hơn diện tích sổ đỏ phải làm thế nào?

Trên thực tế có nhiều trường hợp số liệu về diện tích đất trên sổ đỏ và diện tích đất được chuyển nhượng không trùng khớp với nhau.

Khoản 5, Điều 98, Luật Đất đai 2013 quy định:

– Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, thì khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

– Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của luật này.

Theo Khoản 24 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP thì việc thay đổi diện tích đất do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất là một căn cứ để cấp đổi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

=> Trong trường hợp diện tích đất thực tế nhỏ hơn diện tích sổ đỏ bạn được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ đã trả lời câu hỏi Sang tên sổ đỏ có bắt buộc đo đạc lại không? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

  • Thủ tục xác định ranh giới đất
  • Đất bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ?
  • Đất bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ?

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button