Hỏi Đáp

Sai số chứng minh thư nhân dân/CCCD có được cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội không 2023?

Sai số chứng minh thư nhân dân có được cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội không? Bảo hiểm xã hội là một trong những loại bảo hiểm quan trọng nhất, đảm bảo nhiều quyền lợi cho Người lao động. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà xuất hiện những trường hợp bị sai về số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân trên sổ BHXH. Vậy sai số CMND/CCCD thì phải làm thế nào? Trường hợp nào người dân được cấp lại sổ BHXH. Để bảo bảo quyền lợi cho bản thân, Người lao động cần nắm rõ những quy định mới nhất. Bài viết dưới đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ xin đưa ra những thông tin giải đáp về vấn đề trên, mời bạn đọc tham khảo.

Bạn đang xem: Sai số chứng minh thư nhân dân/CCCD có được cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội không 2023?

Thủ tục chỉnh sửa sai số CMND/CCCD được quy định chi tiết trong VBPL.
Thủ tục chỉnh sửa sai số CMND/CCCD được quy định chi tiết trong VBPL.

1. Sai số Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân có được cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội không?

Sai số chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân không được cấp lại sổ BHXH vì không thuộc một trong các trường hợp được cấp lại sổ BHXH theo Điều 27 văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.6.2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam – Văn bản pháp luật mới nhất quy định về ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

2. Các trường hợp được cấp lại sổ BHXH

Sai lệch giữa số CMND và sổ BHXH

Nếu thuộc một trong các trường hợp sau, người tham gia BHXH sẽ được cấp lại sổ BHXH theo quy định tại điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết

Ngoài ra Điều 27 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.6.2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng quy định như sau:

Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ BHXH…………….

Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH

Như vậy có 2 trường hợp được cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội:

  • Thứ nhất là mất, hỏng, nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH.
  • Thứ hai là thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch.

Thời gian cấp lại sổ BHXH: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

3. Sổ BHXH bị sai số CMND/CCCD thì làm thế nào?

Khi bị sai số CMND/CCCD trên sổ BHXH thì người lao động không được cấp lại sổ mà phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin trong sổ BHXH theo quy định tại Công văn số 3835/BHXH-CST.

Để thay đổi, điều chỉnh số CMND/CCCD trên sổ BHXH, các bạn lập mẫu TK1-TS ( Bao gồm tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ban hành theo QĐ 888/QĐ-BHXH) nộp cho cơ quan BHXH Việt Nam để điều chỉnh số CMND của bạn trong cơ sở dữ liệu.

4. Thủ tục điều chỉnh sai số CMND/CCCD trên sổ BHXH

Số chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân là một trong các tiêu thức quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Do đó, nếu bạn muốn điều chỉnh số chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân trong hồ sơ tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế thì bạn khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).

Trong đó, cần khai rõ nội dung cần điều chỉnh chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân nộp cho đơn vị bạn đọc đang làm việc hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi bạn tham gia Bảo hiểm xã hội để cơ quan Bảo hiểm xã hội điều chỉnh dữ liệu cho bạn.

5. Thủ tục cấp lại sổ BHXH

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ cấp lại sổ BHXH gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

Bước 2: Nộp hồ sơ

  • Để được cấp lại sổ BHXH, các bạn nộp tờ khai trên cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi bạn tham gia BHXH
  • Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH

Thời hạn giải quyết việc cấp lại sổ BHXH: Không quá 10 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.  Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

6. Đổi số CCCD trên sổ BHXH

Sau khi đổi sang CCCD gắn chíp, người dân phải thực hiện việc xác nhận đổi CCCD với BHXH

Các bạn có thể tải mẫu Giấy xác nhận đổi số CMND sang CCCD tại bài: Giấy xác nhận đổi số CMND sang CCCD

Các bạn có thể tải mẫu D01-TS tại bài: Mẫu D01-TS

Mẫu TK1-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI
THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

(Áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đi thông tin)

I. Đối với người chưa được cấp mã số BHXH (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13] dưới đây).

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………..

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ……….. / …………. / …………. [03]. Giới tính: ……………………..

[04]. Quốc tịch …………………………….. [05]. Dân tộc ………………………………………………….

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): …………………………………..

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ……………………… [06.3]. Tỉnh (Tp): …………….

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. số nhà, đường phố, thôn xóm: ………………………………

[07.2]. Xã (phường, thị trấn): ……………………… [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):

…………………………………………………… [07.4].Tỉnh (Tp): …………………………………………….

[08]. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: ……………….. [09]. Số điện thoại liên hệ: ………….

[10]. Họ tên cha/mẹ/người giám hộ i với trẻ em dưới 6 tuổi): ………………………………….

[11]. Mức tiền đóng: ……………………… [12]. Phương thức đóng: ………………………………….

(Chỉ tiêu [11], [12] chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (không áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện):

[14]. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng thì kê khai thêm Phụ lục (Phụ lục kèm theo) và không phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ căn cước.

II. Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05] dưới đây)

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………..

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ……….. / ……… / ………. [03]. Mã số BHXH: ……………………….

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: …………………………………………………………………………….

[05]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(chỉ áp dụng đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
………, ngày ……. tháng ……. năm …….
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ đã trả lời câu hỏi Sai số chứng minh thư nhân dân có được cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội không? Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Bảo hiểm, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

  • Bị tai nạn giao thông có được hưởng BHXH?
  • Bị tai nạn giao thông có được hưởng BHYT?
  • Ngừng đóng BHXH tự nguyện có được rút một lần?
  • Tiền trượt giá khi nhận BHXH

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button