Hỏi Đáp

Quyền của Đảng viên dự bị 2023

Quyền của Đảng viên dự bị 2023. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng luôn là niềm tự hào của mỗi một Đảng viên. Và tất nhiên quá trình nỗ lực để trở thành Đảng viên cũng đầy thử thách và lắm gian nan, trong đó mỗi người đều sẽ phải trở thành Đảng viên dự bị và tiến hành khảo nghiệm của tổ chức Đảng trong 12 tháng trước khi trở thành Đảng viên chính thức. Vậy nếu là Đảng viên dự bị thì sẽ có những quyền gì? Mời bạn đọc tham khảo chi tiết tại bài viết dưới đây của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

Bạn đang xem: Quyền của Đảng viên dự bị 2023

Chỉ những người đáp ứng được tiêu chí Đảng viên và thông qua được những thử thách của tổ chức Đảng mới được công nhận là Đảng viên
Chỉ những người đáp ứng được tiêu chí Đảng viên và thông qua được những thử thách của tổ chức Đảng mới được công nhận là Đảng viên

1. Đảng viên dự bị là gì?

Điều 5 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định:

1. Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ.

2. Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp; nếu không đủ tư cách đảng viên thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị.

Như vậy, Đảng viên dự bị là những người đã được kết nạp vào tổ chức Đảng và đang trải qua 12 tháng dự bị để được xét công nhận thành Đảng viên chính thức.

Sau khi hết thời kỳ dự bị đảng viên sẽ được chi bộ tiến hành bình xét theo hình thức biểu quyết để được công nhận là Đảng viên chính thức. Nếu không đủ tư cách đảng viên qua cuộc bình xét thì đảng viên dự bị đó sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự bị.

2. Quyền của đảng viên dự bị bao gồm những gì?

Hình ảnh một lễ kết nạp Đảng viên mới.
Hình ảnh một lễ kết nạp Đảng viên mới.

Theo Điều 3 Điều lệ Đảng quy định thì Đảng viên dự bị có các quyền như sau:

– Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

– Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

– Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Tóm lại, Đảng viên dự bị có các quyền tương tự như Đảng viên chính thức, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

3. Đảng viên dự bị có quyền biểu quyết không?

Căn cứ theo Điều 3 Điều lệ Đảng quy định thì trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng, Đảng viên dự bị có các quyền như Đảng viên chính thức.

Như vậy Đảng viên dự bị không có quyền biểu quyết.

4. Đảng viên dự bị có được đánh giá, xếp loại?

Theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định về đối tượng thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên bao gồm đảng viên trong toàn Đảng. Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm, trừ:

– Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

– Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng.

– Đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng.

Bên cạnh đó, không đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý mới thành lập chưa đủ 06 tháng, nhưng vẫn phải kiểm điểm đảng viên tính từ ngày kết nạp vào Đảng.

Như vậy, đảng viên trong toàn Đảng sẽ phải thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên vào cuối năm, trừ một số trường hợp trên.

Tuy nhiên đối với Đảng viên dự bị mới kết nạp chưa đủ 06 tháng thì không thuộc đối tượng thực hiện đánh giá, xếp loại và cũng không cần phải viết bản kiểm điểm.

Qua dẫn chứng trên, kết luận là đảng viên dự bị được kết nạp từ đủ 06 tháng thì có thể được đánh giá, xếp loại

5. Đảng viên dự bị có được khen thưởng không?

Điểm 2 (2.2.3a) Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25-9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ:

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là đảng viên phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phải có trên 2/3 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. 

Không có quy định Đảng viên dự bị không được khen thưởng. Vì vậy, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có trên 2/3 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành, thì Đảng viên dự bị hoàn toàn có thể được khen thưởng.

Bài viết trên đã phân tích và cung cấp thông tin về quyền của Đảng viên dự bị theo quy định mới nhất 2023. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết có liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

    Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

    Chuyên mục: Hỏi Đáp

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Back to top button