Hỏi Đáp

Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Quy định về chỉ định thầu được đưa ra tại chương 2 Luật Đấu thầu 2013 với từng gói thầu cụ thể. Vậy quy trình chỉ định thầu rút gọn được quy định thế nào?

Bạn đang xem: Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Trường Tiểu học Thủ Lệ gửi đến bạn đọc Quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Quy trình chỉ định thầu rút gọn

1. Các trường hợp áp dụng chỉ định thầu rút gọn

Trong trường hợp nào được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn?

Theo quy định tại Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, chỉ định thầu rút gọn được áp dụng trong các trường hợp:

Trường hợp 1: Đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước

Trong đó Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu quy định các gói thầu:

 • Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng
 • Gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề
 • Gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách

Trường hợp 2: Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định 63

Cụ thể:

1. Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

2. Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

2. Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Thủ tục chỉ định thầu rút gọn là gì?

Đối với từng trường hợp sẽ có các thủ tục, quy trình khác nhau:

Quy trình chỉ định thầu rút gọn với gói thầu thuộc trường hợp 1 mục 1

 • Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu.
 • Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm:
  Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.
  Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê quyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu.
 • Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp thông tin gồm thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển; thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu; danh sách ngắn; kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và các thông tin liên quan đến việc thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) lên hệ thống mạng đấu thấu quốc gia hoặc cho Báo đấu thầu.

Về thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư:

 • Trường hợp tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thấu quốc gia, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.
 • Trường hợp cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu thì thời hạn Báo đầu thầu nhận được thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. Các thông tin này được đăng tải 01 kỳ trên Báo đấu thầu.

Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu thuộc trường hợp 2 mục 1:

 • Bên mời thầu căn cứ theo mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà đầu thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác.
 • Trên cở sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn mà nhà thầu và ký kết hợp đồng;
 • Ký kết hợp đồng.

Lưu ý, hợp đồng thầu ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.

3. Hồ sơ chỉ định thầu rút gọn gồm những gì?

Theo quy định tại điều 56 Nghị định 63, chỉ định thầu rút gọn không cần lập hồ sơ yêu cầu như chỉ định thầu thông thường mà phải gửi cho bên nhà thầu dự thảo hợp đồng, trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

4. Các bước thực hiện chỉ định thầu rút gọn

Bước 1: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

Bước 2: Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu

Bước 3: Công khai kết quả chỉ định thầu

5. Chỉ định thầu rút gọn có cần thành lập tổ chuyên gia?

Điều 56 Nghị định 63 quy định: Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu

=> Việc ký kết hợp đồng được duyệt, và thực hiện theo thẩm quyền của các chủ thể: chủ đầu tư, cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu mà không nhắc đến thẩm quyền cũng như trách nhiệm của tổ chuyên gia

=> Ta có thể hiểu chỉ định thầu rút gọn không cần thành lập tổ chuyên gia

Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ cung cấp các quy định của pháp luật liên quan Chỉ định thầu rút gọn. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Dân sự, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài liên quan:

 • Bảo lãnh tạm ứng là gì?
 • Tài sản đảm bảo là gì?

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button