Hỏi Đáp

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 2023

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 2023. Việc sử dụng máy móc, trang thiết bị văn phòng được quy định trong hệ thống văn bản pháp luật và thực hiện trên thực tế từ lâu. Vậy quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị văn phòng là gì và nguyên tắc áp dụng như thế nào? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây cùng Trường Tiểu học Thủ Lệ.

Bạn đang xem: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 2023

Quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị được Thủ tướng ban hành năm 2017.
Quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị được Thủ tướng ban hành năm 2017.

1. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị văn phòng là gì?

Ngày 31 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, cơ quan tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước.

Theo đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao đầu tư, mua sắm, thuê khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến được xác định theo từng chức danh và phòng làm việc của chức danh. Trường hợp một người giữ nhiều chức danh thì áp dụng tiêu chuẩn, định mức của chức danh có tiêu chuẩn, định mức sử dụng cao nhất.

3. Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg

Tải Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, cơ quan tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước tại link sau đây: https://hoatieu.vn/quyet-dinh-50-2017-qd-ttg-935

4. Quy định mua sắm tài sản mới nhất

Quyết định 50 về mua sắm tài sản.

Mua sắm tài sản công phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.
Mua sắm tài sản công phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Quy định về mua sắm tài sản mới nhất theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg việc mua sắm tài sản nhà nước được thực hiện theo phương thức sau đây:

 • Mua sắm tài sản tập trung

Căn cứ theo Điều 67 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định thì tài sản được đưa vào danh mục tài sản mua sắm tập trung là tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, năng lực của đơn vị mua sắm tập trung, điều kiện phát triển của thị trường cung cấp tài sản.

 • Cơ quan được giao quản lý và sử dụng tài sản thực hiện việc mua sắm.

Cơ quan được giao mua sắm được nhà nước giao ngân sách cho mua sắm để thực hiện các công việc trong quyền hạn và nghĩa vụ của mình. Việc mua sắm này phải tiến hành theo quy định đấu thầu mua tài sản ngân sách nhà nước.

Việc mua sắm tài sản được thực hiện theo nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị việc làm quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg.

5. Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến được xác định theo từng chức danh và phòng làm việc của chức danh. Trường hợp một người giữ nhiều chức danh thì áp dụng tiêu chuẩn, định mức của chức danh có tiêu chuẩn, định mức sử dụng cao nhất.

Số lượng và đơn giá của máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến trang bị cho các chức danh và phòng làm việc của các chức danh quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg này là mức tối đa.

Ví dụ: 

Cụ thể đối với tiêu chuẩn chức danh Phó Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Vụ trưởng, Phó vụ trưởng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,25:

 • Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho chức danh (tính cho 01 người) gồm: 01 bộ bàn ghế ngồi làm việc giá tối đa 10 triệu đồng; 02 chiếc tủ đựng tài liệu giá tối đa mỗi chiếc 5 triệu đồng; 01 bộ hoặc 01 chiếc máy vi tính để bàn hoặc máy vi tính xách tay hoặc thiết bị điện tử tương đương giá tối đa 15 triệu đồng; 01 chiếc điện thoại cố định.
 • Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho phòng làm việc của chức danh (tính cho 01 phòng làm việc) gồm: 01 bộ bàn ghế tiếp khách giá tối đa 10 triệu đồng; 01 chiếc máy in giá tối đa 10 triệu đồng.

Đối Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,0:

 • Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho chức danh (tính cho 01 người) gồm: 01 bộ bàn ghế ngồi làm việc giá tối đa 10 triệu đồng; 01 chiếc tủ đựng tài liệu giá tối đa mỗi chiếc 5 triệu đồng; 01 bộ hoặc 01 chiếc máy vi tính để bàn hoặc máy vi tính xách tay giá tối đa 15 triệu đồng; 01 chiếc điện thoại cố định.
 • Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho phòng làm việc của chức danh (tính cho 01 phòng làm việc) gồm: 01 bộ bàn ghế tiếp khách; 01 chiếc máy in (áp dụng cho phòng làm việc dưới 10 người. Trường hợp phòng làm việc có từ 10 người trở lên được bổ sung theo nguyên tắc cứ tăng đến 10 người thì được trang bị bổ sung 01 máy in), 01 điện thoại cố định.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến, tính cho 1 người gồm: 1 bộ bàn ghế ngồi làm việc mức giá tối đa 3 triệu đồng, 1 bộ máy vi tính để bàn hoặc máy vi tính xách tay mức giá tối đa 15 triệu đồng.

……………….

6. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định tại Điều 4 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg theo đó có 5 nguyên tắc:

 • Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị.
 • Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến được xác định theo từng chức danh và phòng làm việc của chức danh. Trường hợp một người giữ nhiều chức danh thì áp dụng tiêu chuẩn, định mức của chức danh có tiêu chuẩn, định mức sử dụng cao nhất. Khi người tiền nhiệm nghỉ hưu hoặc chuyển công tác mà máy móc, thiết bị đã trang bị chưa đủ điều kiện thanh lý theo quy định thì người thay thế tiếp tục sử dụng, không trang bị mới.
 • Đối với dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại có quy định cụ thể về chủng loại, số lượng mức giá của máy móc, thiết bị phục vụ công tác quản lý dự án thì thực hiện theo Hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp Hiệp định hoặc văn kiện dự án không quy định cụ thể thì thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định này.
 • Số lượng và đơn giá của máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến trang bị cho các chức danh và phòng làm việc của các chức danh quy định tại Quyết định này là mức tối đa. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng để quyết định số lượng và giá mua cụ thể cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Phòng làm việc của các chức danh quy định tại Quyết định này là phòng làm việc theo thiết kế của trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp (không phải là phòng theo cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị).
 • Việc trang bị tủ đựng tài liệu được thực hiện theo số lượng và mức giá quy định tại các Phụ lục I, II, III và IV ban hành kèm theo Quyết định này. Trường hợp trang bị tủ đựng tài liệu sử dụng chung cho nhiều chức danh hoặc trang bị số lượng tủ ít hơn cho từng chức danh thì giá mua không vượt quá tổng mức giá của từng chức danh.

7. Quyết định số 50/2017 QĐ-TTg còn hiệu lực không?

Quyết định số 50/2017 QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay thế Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Hiện quyết định này vẫn còn có hiệu lực pháp luật và được áp dụng trong thực tiễn.

Bài viết đã đưa ra các thông tin về Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị mới nhất 2022. Mời bạn đọc tham khảo bài viết liên quan tại mục Là gì?, Hành chính mảng Hỏi đáp pháp luật và Phổ biến pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

  Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

  Chuyên mục: Hỏi Đáp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button