Hỏi Đáp

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là gì?

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là gì? Trong môi trường để đảm bảo luôn được bảo vệ thì cần ban hành những quy chuẩn kỹ thuật môi trường cụ thể áp dụng. Vậy quy chuẩn kỹ thuật môi trường là gì? Hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể nhé.

Bạn đang xem: Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là gì?

1. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là gì?

Theo quy định tại điều 3, khoản 5 Luật Bảo vệ môi trường 2014 quy định:

5. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản bắt buộc áp dụng để bảo vệ môi trường.

Có thể thấy quy chuẩn kỹ thuật môi trường là quy định được cơ quan có thẩm quyền ban hành và bắt buộc áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhằm bảo vệ môi trường. Các thông số này cần được đảm bảo chặt chẽ để môi trường được bảo vệ và không bị ô nhiễm.

Có thể thấy chủ thể ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường là cơ quan nhà nước.

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là gì?

2. Tiêu chuẩn môi trường là gì?

Theo quy định tại điều 3, khoản 6 Luật Bảo vệ môi trường 2014 quy định:

6. Tiêu chuẩn môi trường là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý được các cơ quan nhà nước và các tổ chức công bố dưới dạng văn bản tự nguyện áp dụng để bảo vệ môi trường.

Tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường lại được cơ quan tố chức công bố dưới dạng là văn bản tự nguyện áp dụng. Đây là điểm khác biệt của Quy chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường.

Có thế thấy tiêu chuẩn môi trường không có tính bắt buộc cao mà chỉ mang tính khuyến khích con người thực hiện và được ban hành bởi những tổ chức không phải là nhà nước. Còn quy chuẩn kỹ thuật môi trường là văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước mang tính bắt buộc cao.

3. Quy định về quy chuẩn kỹ thuật môi trường

Nguyên tắc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường được quy định là:

1. Đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường; phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường.

2. Có tính khả thi, phù hợp với mức độ phát triển kinh tế – xã hội, trình độ công nghệ của đất nước và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Phù hợp với đặc điểm của khu vực, vùng, ngành sản xuất.

4. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương phải nghiêm ngặt hơn so với quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia hoặc đáp ứng yêu cầu quản lý môi trường có tính đặc thù.

Có thể thấy quy chuẩn kỹ thuật môi trường ở phạm vi càng nhỏ thì càng nghiêm ngặt và chi tiết hơn. Vì những quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia là một vùng rộng lớn và không thực tế bằng những khu vực địa phương cụ thể nên cần quy định chặt chẽ để công dân tuân thủ.

Trong Luật bảo vệ môi trường còn quy định cụ thể Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương.

Trên đây là những tìm hiểu của Trường Tiểu học Thủ Lệ về vấn đề Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là gì? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button