Tiếng Anh

Quá khứ của Lend là gì?

Lend là một trong những động từ bất quy tắc thông dụng nhất. Và động từ bất quy tắc là những động từ không tuân theo nguyên tắc thông thường khi chia thì. Vậy Quá khứ của Lend là gì? Bạn có thể tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây. Hi vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ bổ sung kiến thức mới cho bạn đọc.

Quá khứ của Lend là gì?

Quá khứ của động từ Lend là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
lend lent lent cho mượn (vay)

Ví dụ:

Một số động từ bất quy tắc tương tự với Lend

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Bend Bent Bent
Build Built Built
Send Sent Sent
Spend Spent Spent
Wend Wended/Went Wended/Went

Quá khứ của Lend là gì

Cách chi thì với động từ Lend

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lend lend lends lend lend lend
Hiện tại tiếp diễn am lending are lending is lending are lending are lending are lending
Quá khứ đơn lent lent lent lent lent lent
Quá khứ tiếp diễn was lending were lending was lending were lending were lending were lending
Hiện tại hoàn thành have lent have lent has lent have lent have lent have lent
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been lending have been lending has been lending have been lending have been lending have been lending
Quá khứ hoàn thành had lent had lent had lent had lent had lent had lent
QK hoàn thành Tiếp diễn had been lending had been lending had been lending had been lending had been lending had been lending
Tương Lai will lend will lend will lend will lend will lend will lend
TL Tiếp Diễn will be lending will be lending will be lending will be lending will be lending will be lending
Tương Lai hoàn thành will have lent will have lent will have lent will have lent will have lent will have lent
TL HT Tiếp Diễn will have been lending will have been lending will have been lending will have been lending will have been lending will have been lending
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lend would lend would lend would lend would lend would lend
Conditional Perfect would have lent would have lent would have lent would have lent would have lent would have lent
Conditional Present Progressive would be lending would be lending would be lending would be lending would be lending would be lending
Conditional Perfect Progressive would have been lending would have been lending would have been lending would have been lending would have been lending would have been lending
Present Subjunctive lend lend lend lend lend lend
Past Subjunctive lent lent lent lent lent lent
Past Perfect Subjunctive had lent had lent had lent had lent had lent had lent
Imperative lend Let′s lend lend

XEM THÊM: Bảng động từ bất quy tắc thông dụng nhất

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button