Hỏi Đáp

Những việc sĩ quan quân đội không được làm?

Những việc sĩ quan quân đội không được làm? Sĩ quan quân đội là những ai? Họ có quyền làm gì và không được làm những gì theo quy định pháp luật. Mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Những việc sĩ quan quân đội không được làm?

1. Sĩ quan quân đội là những ai?

Theo quy định tại điều 1 Luật sĩ quan quân đội 1999 được sửa đổi năm 2008 quy định:

Điều 1. Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây gọi chung là sĩ quan) là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp Úy, cấp Tá, cấp Tướng.

Quân phục, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng nhận sĩ quan do Chính phủ quy định”.

Như vậy sĩ quan quân đội là những người làm việc trong lĩnh vực quân sự và có quân hàm cấp Uý, Tá, Tướng.

2. Vị trí chức năng của sĩ quan quân đội

Cũng theo Luật sĩ quan quân đội 1999 quy định:

Điều 2. Vị trí, chức năng của sĩ quan

Sĩ quan là lực lượng nòng cốt của quân đội và là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ khác, bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Như vậy sĩ quan quân đội có vị trí là lực lượng nòng cốt của quân đội và là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội. Sĩ quan quân đội có chức năng là đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý hoặc trực tiếp thực hiện một vài nhiệm vụ khác và đảm bảo cho quân đội sẵn sàng chiến đấu.

3. Trách nhiệm, nghĩa vụ của sĩ quan quân đội

Những việc sĩ quan quân đội không được làm?
Những việc sĩ quan quân đội không được làm?

Căn cứ theo điều 26 và 27 Luật sĩ quan quân đội 1999:

 • Trách nhiệm của sĩ quan quân đội là:

Điều 27. Trách nhiệm của sĩ quan

Sĩ quan có trách nhiệm sau đây:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về những mệnh lệnh của mình, về việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và việc thừa hành nhiệm vụ của cấp dưới thuộc quyền;

2. Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị theo chức trách được giao; bảo đảm cho đơn vị chấp hành triệt để đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào;

3. Khi nhận mệnh lệnh của người chỉ huy, nếu sĩ quan có căn cứ cho là mệnh lệnh đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra mệnh lệnh; trong trường hợp vẫn phải chấp hành mệnh lệnh thì báo cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó.

 • Nghĩa vụ của sĩ quan quân đội là:

Điều 26. Nghĩa vụ của sĩ quan

Sĩ quan có nghĩa vụ sau đây:

1. Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tham gia xây dựng đất nước, bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức; bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân;

2. Thường xuyên giữ gìn và trau dồi đạo đức cách mạng, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực về chính trị, quân sự, văn hoá, chuyên môn và thể lực để hoàn thành nhiệm vụ;

3. Tuyệt đối phục tùng tổ chức, phục tùng chỉ huy; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội; giữ bí mật quân sự, bí mật quốc gia;

4. Thường xuyên chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần của bộ đội;

5. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tôn trọng và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Ngoài ra những sĩ quan quân đội có quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định của hiến pháp, của một công dân bình thường.

4. Những việc sĩ quan quân đội không được làm?

Những việc sĩ quan không được làm theo quy định Luật sĩ quan quân đội là “Sĩ quan không được làm những việc trái với pháp luật, kỷ luật quân đội và những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức không được làm.”

Như vậy có thể hiểu được những việc sĩ quan không được làm là những tất cả những hành vi vi phạm pháp luật của một công dân thông thường như hành vi vi phạm pháp luật hình sự, hành chính, dân sự,… Sĩ quan không được là những hành vi trái với kỷ luật quân đội.

Ngoài ra sĩ quan còn không được làm những việc mà pháp luật cán bộ, công chức không được làm như hành vi nhận hối lộ, hành vi lam dụng chức vụ quyền hạn, hành vi vi phạm về đạo đức cán bộ,…

Như vậy có thể thấy là một sĩ quan thì cần có những đạo đức, phẩm chất gương mẫu để cấp dưới nghe và nể trọng. Những hành vi cấm không được làm với sĩ quan là những quy định nhằm bảo vệ cho danh dự cũng như phẩm chất của một người sĩ quan quân đội.

Trên đây là những tìm hiểu của Trường Tiểu học Thủ Lệ về vấn đề Những việc sĩ quan quân đội không được làm? Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

  Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

  Chuyên mục: Hỏi Đáp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Check Also
  Close
  Back to top button