Hỏi Đáp

Những văn bản nổi bật về BHXH, lao động, kiểm toán

Điểm tin văn bản nổi bật về BHXH, lao động, kiểm toán

Những văn bản nổi bật về BHXH, lao động, kiểm toán như: Phương thức tham gia đóng góp chương trình hưu trí; danh mục bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần; tiêu chuẩn kiểm toán viên kiểm toán đơn vị lợi ích công chúng; 39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước; quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Những văn bản nổi bật về BHXH, lao động, kiểm toán

Quy định mới về thuế, phí, hóa đơn có hiệu lực từ 01/8/2016

Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Trong tuần qua (từ ngày 18 – 23/7/2016), Trường Tiểu học Thủ Lệ xin điểm qua một số văn bản nổi bật như sau:

1. Phương thức tham gia đóng góp chương trình hưu trí

Phương thức tham gia đóng góp chương trình hưu trí

Từ ngày 01/7/2016, Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, quy định phương thức tham gia đóng góp chương trình hưu trí như sau:

– Đóng góp thông qua người sử dụng lao động (NSDLĐ), bao gồm:

 • NSDLĐ đóng góp vào quỹ hưu trí cho NLĐ của doanh nghiệp mình trên cơ sở yêu cầu quản lý lao động và khả năng tài chính, không có sự đóng góp của NLĐ;
 • NSDLĐ và NLĐ cùng đóng góp vào quỹ hưu trí theo văn bản thỏa thuận giữa hai bên.

– Đóng góp trực tiếp chương trình hưu trí, bao gồm:

 • NLĐ đóng góp hoàn toàn vào quỹ hưu trí, không có sự đóng góp của NSDLĐ;
 • Cá nhân đủ 15 tuổi trở lên, không làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động đóng góp vào quỹ hưu trí.

2. Danh mục bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Theo Thông tư 14/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016), NLĐ khi mắc phải một trong các bệnh sau thì được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần:

 • Các bệnh có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng hồi phục.
 • Các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

3. Tiêu chuẩn kiểm toán viên kiểm toán đơn vị lợi ích công chúng

Tiêu chuẩn kiểm toán viên kiểm toán đơn vị lợi ích công chúngĐây là nội dung được quy định tại Nghị định 84/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016).

Theo đó, ngoài các tiêu chuẩn quy định tại Luật kiểm toán độc lập 2011, Kiểm toán viên kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn sau:

 • Có tên trong danh sách kiểm toán viên đủ điều kiện hành nghề kiểm toán trong kỳ chấp thuận được Bộ Tài chính công khai tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán.
 • Có tối thiểu 24 tháng thực tế hành nghề kiểm toán tại Việt Nam (tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện hành nghề kiểm toán đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán).

4. 39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước

39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước

Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành 39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước và Danh mục thuật ngữ sử dụng trong Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN (có hiệu lực từ ngày 15/9/2016).

Theo đó, Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN thay thế các văn bản sau đây:

 • Quyết định 06/2010/QĐ-KTNN ngày 09/11/2010;
 • Quyết định 01/2014/QĐ-KTNN ngày 07/5/2014;
 • Quyết định 02/2014/QĐ-KTNN ngày 14/7/2014;
 • Quyết định 03/2014/QĐ-KTNN ngày 15/7/2014;
 • Quyết định 04/2014/QĐ-KTNN ngày 31/7/2014.

5. Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành Quyết định 1278/QĐ-KTNN về Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, Quyết định 1278/QĐ-KTNN có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2016 và thay thế Quyết định 1817/QĐ-KTNN ngày 03/12/2012.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button