Hỏi Đáp

Những văn bản nổi bật liên quan đến tiền lương, tiền thưởng

Những văn bản nổi bật liên quan đến tiền lương, tiền thưởng

Tăng 8% lương hưu, trợ cấp hằng tháng; cách tính mới về lương và phụ cấp của cán bộ, công chức; xác định quỹ tiền lương kế hoạch tại Công ty TNHH MTV Nhà nước; chế độ tiền lương mới cho quản lý công ty TNHH MTV Nhà nước; tiền thưởng với người lao động tại công ty có vốn Nhà nước là 05 văn bản nổi bật liên quan đến tiền lương, tiền thưởng. Trường Tiểu học Thủ Lệ mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Những văn bản nổi bật liên quan đến tiền lương, tiền thưởng

Cách tính mới về lương và phụ cấp của cán bộ, công chức

Tăng 8% lương hưu cho nhiều đối tượng từ 1/8

Tiền thưởng với người lao động tại công ty có vốn Nhà nước

Chế độ tiền lương mới cho quản lý công ty TNHH MTV Nhà nước

Xác định quỹ tiền lương kế hoạch tại Công ty TNHH MTV Nhà nước

Có nhiều văn bản liên quan đến tiền lương, tiền thưởng (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/8/2016) vừa được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 13 – 18/6/2016). Trường Tiểu học Thủ Lệ xin điểm lại 05 văn bản nổi bật nhất:

1. Tăng 8% lương hưu, trợ cấp hằng tháng

Tăng 8% lương hưu, trợ cấp hằng tháng

Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng sau nếu họ bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016:

  • Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.
  • Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP , Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng.

Thời điểm điều chỉnh tăng 8% tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Đối với những người đã được điều chỉnh tăng 8% theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP thì giữ nguyên mức hưởng.

Từ ngày 01/5/2016, giữ nguyên mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng của các đối tượng đã được điều chỉnh tăng 8% trước đó.

Đối với người lao động có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định nghỉ hưu từ ngày 01/5/2016 trở đi, lương hưu được tính trên mức lương cơ sở mới 1.210.000 đồng/tháng theo cách tính quy định tại Luật BHXH.

2. Cách tính mới về lương và phụ cấp của cán bộ, công chức

Cách tính lương và phụ cấp mới

Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn cách tính mức lương và phụ cấp của cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ ngày 01/5/2016 như sau:

– Mức lương = 1.210.000 đồng/tháng x Hệ số lương.

– Mức phụ cấp:

  • Các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở = 1.210.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp.
  • Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) = [mức lương + mức phụ cấp chức vụ (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x Tỷ lệ % phụ cấp.
  • Các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) = 1.210.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu.

Các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở được tính lại tương ứng từ ngày 01/5/2016.

3. Xác định quỹ tiền lương kế hoạch tại Công ty TNHH MTV Nhà nước

Xác định quỹ tiền lương kế hoạch

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nghị định 51/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định 50/2013/NĐ-CP và các quy định tại Nghị định này thực hiện từ ngày 01/01/2016.

4. Chế độ tiền lương mới cho quản lý công ty TNHH MTV Nhà nước

Chế độ tiền lương của quản lý công ty TNHH MTV

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 52/2016/NĐ-CP quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nghị định 52/2016/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 51/2013/NĐ-CP và các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01/01/2016.

5. Tiền thưởng với người lao động tại công ty có vốn Nhà nước

Tiền thưởng đối với người lao động 2016

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước trên 50% vốn điều lệ.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button