Hỏi Đáp

Nghĩa vụ trả nợ của người thừa kế 2023 quy định như thế nào?

Người thừa kế di sản của người chết để lại có phải trả nợ thay cho người chết không? Là một câu hỏi mà rất nhiều bạn độc giả hiện nay đang băn khoăn. Do vậy, bài viết này của Trường Tiểu học Thủ Lệ sẽ giải đáp cho bạn các quy định liên quan đến nghĩa vụ tài sản của người thừa kế.

Bạn đang xem: Nghĩa vụ trả nợ của người thừa kế 2023 quy định như thế nào?

1. Người thừa kế là gì?

Theo quy định tại Điều 613 Bộ luật dân sự 2015 thì khái niệm người thừa kế như sau:

Điều 613. Người thừa kế

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Như vậy, người thừa kế phải là cá nhân còn sống khi người có di sản chết hoặc sinh ra và còn sống sau khi người để lại tài sản chết nhưng đã thành thai trước khi người để lại tài sản thừa kế. Trong đó, di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

2. Quyền và nghĩa vụ của người nhận thừa kế

  • Quyền của người nhận thừa kế

Người nhận thừa kế được sử dụng tài sản thừa kế của mình để kinh doanh, sản xuất, cho thuê, bán… tùy ý sử dụng khi đã thanh toán xong hết các nghĩa vụ tài sản cho người để lại di sản.

  • Nghĩa vụ của người nhận thừa kế

Theo quy định tại Điều 615 Bộ luật dân sự 2015 thì người được nhận di sản thừa kế phải có những nghĩa vụ sau đây:

Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Như vậy, những người nhận thừ kế phải thực hiện nghĩa vụ tài sản như trả các khoản nợ… trong phạm vi tài sản thừa kế được nhận mà không vượt quá số tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Nghĩa vụ trả nợ của người thừa kế 2021 quy định như thế nào?

3. Nghĩa vụ trả nợ cho người đã mất

Theo quy định tại Điều 466 Bộ luật dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên vay như sau:

Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, pháp luật không quy định việc người này phải trả nợ thay cho người khác. Tuy nhiên, việc phải trả nợ thay cho người mất có thể xảy ra trong trường hợp bạn là người nhận bảo lãnh cho người khác vay tiền hoặc trường hợp bạn hưởng di sản thừa kế của người đó để lại thì bạn phải có nghĩa vụ tài sản với người để lại di sản đó là trả nợ thay cho họ.

Do đó, câu hỏi nhiều người thường hay thắc mắc đó là có phải nghĩa vụ trả nợ chấm dứt khi người vay chết? Thì câu trả lời là không, nghĩa vụ trả nợ có thể có hoặc không chấm dứt khi người vay chết.

4. Kế thừa nghĩa vụ của người chết

Cũng theo quy định tại Điều 615 Bộ luật dân sự 2015 thì khi người chết để lại di sản thừa kế, người nhận di sản thừa kế phải có nghĩa vụ tài sản đối với phạm vi tài sản nhận thừa kế.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp nếu có thỏa thuận thì có thể phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho người chết vượt quá phạm vi tài sản nhận thừa kế.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế, Đơn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Trường Tiểu học Thủ Lệ.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button