Hỏi Đáp

Nghĩa vụ của người thanh niên Việt Nam hiện nay 2023.

Nghĩa vụ của người thanh niên Việt Nam hiện nay 2023. Thanh niên là thế hệ tuổi trẻ, đại diện cho tương lai của đất nước. Trong thời đại ngày nay, vai trò và nghĩa vụ của thanh niên là gì? Mời bạn tham khảo chi tiết bài viết dưới đây. Nếu có thắc mắc hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận, Trường Tiểu học Thủ Lệ sẽ giải đáp sớm nhất có thể.

Bạn đang xem: Nghĩa vụ của người thanh niên Việt Nam hiện nay 2023.

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1. Nghĩa vụ là gì?

Là trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu, lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội.

Nghĩa vụ được quy định trong các quy phạm pháp luật và đạo đức, có tính chất bắt buộc mọi người phải tuân thủ và thực hiện theo.

Ví dụ:

Nghĩa vụ quân sự được quy định trong các văn bản pháp luật và có tính bắt buộc đối với nam giới tại Việt Nam khi đến độ tuổi nhất định và đủ điều kiện sức khỏe phải tham gia phục vụ trong quân đội 2 năm.

Con cái có trách nhiệm hiếu thảo vâng lời cha mẹ, ông bà. Ngược lại ông bà, cha mẹ có nghĩa vụ chăm sóc cho con cái.

2. Vai trò của thanh niên là gì?

Căn cứ theo Điều 4 Luật Thanh niên 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định về vai trò và nghĩa vụ của thanh niên như sau:

1. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

2. Thanh niên có quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Có thể nói rằng, thanh niên là lực lượng đông đảo, trẻ tuổi, lớn mạnh trong xã hội. Lực lượng này có sức khỏe, được học tập, giáo dục tri thức, có vai trò quan trọng dẫn đầu trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội. Họ là hi vọng của đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí minh từng viết: “Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai”. Người cũng khẳng định, thanh niên đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, là “lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới”, “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”.

3. Nghĩa vụ của người thanh niên Việt Nam hiện nay

3.1. Nghĩa vụ của thanh niên đối với tổ quốc

Hình ảnh thanh niên Việt Nam không ngại khố, ngại khổ, lao động giúp dân.
Hình ảnh thanh niên Việt Nam không ngại khố, ngại khổ, lao động giúp dân.

Để hoàn thành sứ mệnh “Người chủ tương lai của nước nhà”, thanh niên phải “làm đầu tàu, xung phong gương mẫu”, phải “tiên phong” không sợ khó, sợ khổ, nơi nào người khác làm ít kết quả thì thanh niên phải làm cho tốt.

Bởi vì, chỉ có tuổi trẻ mới đủ điều kiện về sức khỏe, khả năng xử lý các tình huống khó khăn trong điều kiện lao động phức tạp.

Thanh niên phải tự thân vận động, phải “biết lo toan, gánh vác, không ỷ lại”; thường xuyên sáng tạo và đổi mới trong suy nghĩ và hành động; dám nghĩ, dám làm, dám hi sinh và cống hiến vì mục tiêu chung của đất nước. Muốn vậy, thế hệ trẻ phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và học tập để làm người và phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã gửi trọn niềm tin yêu và trách nhiệm đối với thế hệ trẻ: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

3.2. Nghĩa vụ của thanh niên đối với Nhà nước và xã hội

Đối với Nhà nước và xã hội, thanh niên có trách nhiệm:

 • Gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nghĩa vụ công dân;
 • Tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia;
 • Chủ động đề xuất ý tưởng, sáng kiến trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật;
 • Tham gia quản lý nhà nước và xã hội; tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật; xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh tạo việc làm;
 • Tham gia bảo vệ môi trường và các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và tích cực tham gia hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

3.3. Nghĩa vụ của thanh niên đối với gia đình

Đối với gia đình, thanh niên có trách nhiệm:

 • Chăm lo hạnh phúc gia đình;
 • Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam;
 • Kính trọng, hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ và tôn trọng các thành viên khác trong gia đình;
 • Chăm sóc, giáo dục con em trong gia đình và tích cực phòng, chống bạo lực gia đình, xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình.

3.4. Nghĩa vụ của thanh niên đối với bản thân

Đối với bản thân, thanh niên có trách nhiệm:

 • Rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có trách nhiệm công dân, ý thức chấp hành pháp luật; phòng, chống tiêu cực, tệ nạn xã hội, hành vi trái pháp luật và đạo đức xã hội;
 • Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng; tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn;
 • Chủ động tìm hiểu về thị trường lao động; lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp; rèn luyện ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động và tác phong chuyên nghiệp;
 • Sáng tạo, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động;
 • Rèn luyện, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và tinh thần;
 • Trang bị kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng, chống bệnh tật; không lạm dụng rượu, bia; hạn chế sử dụng thuốc lá;
 • Không sử dụng ma túy, chất gây nghiện và chất kích thích khác mà pháp luật cấm; phòng, chống tác hại từ không gian mạng và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh;
 • Bảo vệ, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Bài viết đã cung cấp thông tin về Vai trò và nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam hiện nay. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Là gì? mảng Hỏi đáp pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

  Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

  Chuyên mục: Hỏi Đáp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button