Hỏi Đáp

Mức xử phạt vi phạm về nghĩa vụ quân sự

Mức xử phạt vi phạm về nghĩa vụ quân sự 2022. Tham gia nghĩa vụ quân sự là quyền lợi và trách nhiệm bắt buộc với công dân tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vì mong muốn trốn tránh nghĩa vụ này mà nhiều thanh niên có hành vi vi phạm nghĩa vụ quân sự. Bài viết dưới đây của Trường Tiểu học Thủ Lệ sẽ tổng hợp về các hành vi vi phạm về nghĩa vụ quân sự và mức xử phạt mới nhất. Mời bạn đọc tham khảo.

Bạn đang xem: Mức xử phạt vi phạm về nghĩa vụ quân sự

Tổng hợp mức xử phạt vi phạm về nghĩa vụ quân sự
Tổng hợp mức xử phạt vi phạm về nghĩa vụ quân sự mới nhất

1. Hình thức xử lý vi phạm nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự, trách nhiệm của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân ( khoản 1 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự).

Trốn tránh nghĩa vụ quân sự là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất, mức độ, người có hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Xử phạt hành chính về vi phạm nghĩa vụ quân sự

Theo quy định của Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị Định 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu thì các hành vi vi phạm nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử phạt như sau:

2.1. Xử phạt về vi phạm đăng ký nghĩa vụ quân sự

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định 37/2022/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị Định 37/2022/NĐ-CP, khi vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử lý như sau:

– Phạt cảnh cáo đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự nhưng không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu;

– Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với:

+ Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp đã phạt cảnh cáo nêu trên;

+ Không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định;

+ Không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo quy định;

+ Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập theo quy định;

+ Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng theo quy định.

Mức tiền phạt đối với cá hành vi vi phạm về đăng ký nghĩa vụ quân sự được tăng mạnh hơn trước. Hiện nay chỉ bị phạt tiền 200.000 đồng – 600.000 đồng, nhưng từ ngày 22/7/2022 khi Nghị định 37/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì sẽ bị phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

2.2. Mức xử phạt về vi phạm sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự

Căn cứ Điều 5 Nghị định 37/2022/NĐ-CP khi vi phạm về sơ tuyển nghĩa vu quân sự bị phạt như sau:

 • Phạt tiền 500.000 đồng – 1.000.000 đồng khi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển ghi trong giấy gọi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

2.3. Mức xử phạt về vi phạm kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là vinh dự, trách nhiệm của mỗi công dân
Thực hiện nghĩa vụ quân sự là vinh dự, trách nhiệm của mỗi công dân

Căn cứ Điều 6 Nghị định 37/2022/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị Định 37/2022/NĐ-CP từ ngày 22/7/2022 người có hành vi vi phạm về kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử phạt như sau:

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

(Hiện nay, chỉ phạt tiền 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi vi phạm nêu trên.)

– Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

– Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với:

+ Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự;

+ Đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

(Hiện nay, đối với các hành vi gian dối trên, pháp luật quy định chỉ phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, thấp hơn rất nhiều so với quy định mới).

– Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

2.4. Vi phạm về nhập ngũ bị phạt bao nhiêu tiền?

Căn cứ Điều 7 Nghị định 37/2022/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị Định 37/2022/NĐ-CP mức phạt đối với vi phạm về nhập ngũ từ ngày 22/7/2022 sẽ tăng lên gấp nhiều lần so với hiện nay.

– Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

(Hiện hành, chỉ phạt tiền 1.500.000 đồng – 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm nêu trên.)

“Lý do chính đáng”, hành vi “gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình” được hướng dẫn bởi Điều 5 và Điều 6 Thông tư 95/2014/TT-BQP.

– Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định.

– Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ 02 trường hợp đã nêu ở trên.

2.5. Vi phạm về thực hiện nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ

Căn cứ Điều 8 Nghị định 37/2022/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị Định 37/2022/NĐ-CP quy định về vi phạm thực hiện nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ sẽ bị xử phạt như sau:

– Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

+ Đào ngũ khi đang làm nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trong thời bình nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng;

(Đơn vị quân đội cấp Trung đoàn và tương đương đã gửi giấy thông báo đào ngũ và cắt quân số cho Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan quân sự cấp huyện)

+ Chứa chấp, bao che quân nhân đào ngũ.

Đây là mức phạt áp dụng đối với cá nhân. Nếu tổ chức có cùng hành vi vi phạm các trường hợp trên sẽ bị phạt gấp đôi.

Qua những quy định trên ta có thể thấy, mức phạt đối với tất cả các hành vi vi phạm nghĩa vụ quân sự đều tăng cực mạnh, điển hình như vi phạm về nhập ngũ trước kia chỉ phạt tiền từ 1.500.000 đồng – 2.500.000 đồng nhưng sắp tới sẽ phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, số tiền này tăng hơn cả chục lần. Đây là biện pháp răn đe mạnh tay đối với các đối tượng có ý định trốn tránh nghĩa vụ quân sự khi mà nghĩa vụ này đã trở thành bắt buộc đối với các công dân nam ở nước ta.

Thực tế là xã hội ngày càng phát triển, cơ hội việc làm cũng nhiều hơn, mọi người sẽ có xu hướng không muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự vì thời gian tham gia phục vụ trong quân đội phải rèn luyện rất gian khổ, vất vả và cũng đã tăng lên đến 2 năm. Do đó, những hình thức gian lận để trốn tránh nghĩa vụ quân sự ngày càng xuất hiện nhiều và tinh vi hơn trước, đòi hỏi nhà nước phải có các biện pháp xử lý mạnh tay, Nghị Định 37/2022/NĐ-CP mới sửa đổi đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội hiện nay.

3. Vi phạm quy định nghĩa vụ quân sự bị phạt bao nhiêu năm tù giam?

Truy cứu trách nhiệm hình sự về vi phạm quy định nghĩa vụ quân sự

Theo quy định Điều 332 Bộ luật hình sự 2015 – sửa đổi bổ sung 2017 quy định về các hành vi không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm sẽ bị xử phạt:

Điều 332. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự

1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình;

b) Phạm tội trong thời chiến;

c) Lôi kéo người khác phạm tội.

Do đó, đối với các hành vi vi phạm thực hiện nghĩa vụ quân sự ngoài phạt hành chính là phạt tiền ra, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đó là tiếp tục bị gọi đi nghĩa vụ quân sự.

Bên cạnh đó, nếu không chấp hành thì còn có thể bị xử phạt tù từ 03 tháng đến 05 năm.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

  Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

  Chuyên mục: Hỏi Đáp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button