Hỏi Đáp

Mức lương tối thiểu vùng năm 2023 mới nhất

Mức lương tối thiểu vùng 2023 đã chính thức được Hội đồng tiền lương thông qua ngày 12/6/2022.

Bạn đang xem: Mức lương tối thiểu vùng năm 2023 mới nhất

  1. Lương tối thiểu vùng 2023

  Từ 01/01/2023, vẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP

  Hiện tại mức lương tối thiểu vùng 2023 vẫn được thực hiện theo mức lương tối thiểu vùng đã được thay đổi theo nghị định mới nhất 2022. Và người lao động ở vùng một sẽ được nâng mức lương tối thiểu giờ lên đến 22.500 đồng/ giờ.

  Như vậy, từ ngày 01/01/2023, mức lương tối thiểu vùng tiếp tục thực hiện theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP với mức như sau:

  Mức lương

  Địa bàn áp dụng

  4.680.000 đồng/tháng

  Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I

  4.160.000 đồng/tháng

  Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II

  3.640.000 đồng/tháng

  Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III

  3.250.000 đồng/tháng

  Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV

  Có thể sẽ tăng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2023

  Như đã nói ở trên, thay vì điều chỉnh lương tối thiểu vùng vào ngày 01/01 hàng năm thì mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kiến nghị thay đổi thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu vùng là ngày 01/7 hàng năm (theo Thông báo 1/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ).

  Nếu kiến nghị này được Thông qua thì trong năm 2023, dự kiến mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh qua 02 giai đoạn:

  – Từ 01/01 – 30/6/2023: Thực hiện theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

  – Từ 01/7/2023: Thực hiện theo Nghị định mới của Chính phủ.

  2. Bảng lương tối thiểu vùng 2023

  Mức lương tối thiểu vùng năm 2023 theo quy định của Chính Phủ được thực hiện theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP đã tăng lên so với năm 2022. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết về mức lương năm 2023 để so sánh sự khác biệt với các năm trước đây.

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

  Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/07/2022 tăng từ 180.000 – 260.000 đồng/tháng tùy theo từng vùng, cụ thể như sau:

  Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I: 4.680.000 đồng/tháng (tăng 240.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 90/2019);

  Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II: 4.160.000 đồng/tháng (tăng 240.000 đồng/tháng);

  Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III: 3.640.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng/tháng);

  Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng).

  3. Các lưu ý cần quan tâm về lương tối thiểu vùng năm 2023

  Nghị định 38/2022/NĐ-CP không còn quy định rõ ràng về việc trả lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

  Tuy nhiên, tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP và Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN có quy định: Các nội dung đã thực hiện trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.

  Dưới đây là quy định cũ của năm 2021, bạn đọc tham khảo

  Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

  a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

  b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều này.

  Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề bao gồm:

  a) Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ theo quy định tại Nghị định số 90-CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;

  b) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bằng giáo dục đại học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005;

  c) Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề;

  d) Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của Luật Việc làm;

  đ) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp;

  e) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học theo quy định tại Luật Giáo dục đại học;

  g) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài;

  h) Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

  Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

  Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

  4. Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2023 mới nhất (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) theo lương tối thiểu vùng

  Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2023 mới nhất (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) giúp các bạn kế toán cũng như các doanh nghiệp nắm chắc được về mức đóng bảo hiểm, đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, thời hạn đóng bảo hiểm xã hội,… mới nhất, theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành hiện nay.

  Xem chi tiết mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2023

  5. Bảng tra cứu đóng lương tối thiểu vùng 2023

  STT

  Tỉnh, thành phố

  Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh

  Vùng

  Mức lương tối thiểu

  1

  Hà Nội

  – Quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân

  – Huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ

  – Thị xã Sơn Tây

  I

  4.680.000

  – Các huyện: Ba Vì, Đan Phượng, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Ứng Hòa, Mỹ Đức

  II

  4.160.000

  02

  Hải Phòng

  – Quận: Dương Kinh, Hồng Bàng, Hải An, Đồ Sơn, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An

  – Huyện: Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy

  I

  4.680.000

  – Huyện: Bạch Long Vĩ

  II

  4.160.000

  03

  Hồ Chí Minh

  – Quận: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức

  – Huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè

  I

  4.680.000

  – Huyện: Cần Giờ

  II

  4.160.000

  04

  Đồng Nai

  – Thành phố: Biên Hòa, Long Khánh

  – Huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom

  I

  4.680.000

  – Huyện: Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất

  II

  4.160.000

  – Huyện: Cẩm Mỹ, Tân Phú

  III

  3.640.000

  05

  Bình Dương

  – Thành phố Thủ Dầu Một

  – Thị xã: Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên

  – Huyện: Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo

  I

  4.680.000

  06

  Bà Rịa – Vũng Tàu

  – Thành phố Vũng Tàu

  – Thị xã Phú Mỹ

  I

  4.680.000

  – Thành phố Bà Rịa

  II

  4.160.000

  – Huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo

  III

  3.640.000

  07

  Hải Dương

  – Thành phố Hải Dương

  II

  4.160.000

  – Thị xã Chí Linh

  – Huyện: Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Kinh Môn, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ

  III

  3.640.000

  – Huyện: Thanh Hà, Thanh Miện, Ninh Giang

  IV

  3.250.000

  08

  Hưng Yên

  – Thành phố Hưng Yên

  – Thị xã Mỹ Hào

  – Huyện: Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ

  II

  4.160.000

  – Huyện: Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ

  III

  3.640.000

  09

  Vĩnh Phúc

  – Thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên

  – Huyện: Bình Xuyên, Yên Lạc

  II

  4.160.000

  – Huyện: Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô

  III

  3.640.000

  10

  Bắc Ninh

  – Thành phố Bắc Ninh

  – Thị xã Từ Sơn

  – Huyện: Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài

  II

  4.160.000

  Quảng Ninh

  – Thành phố Hạ Long

  I

  4.680.000

  11

  – Thành phố: Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái

  II

  4.160.000

  – Thị xã: Quảng Yên, Đông Triều

  – Huyện Hoành Bồ, Vân Đồn, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên

  III

  3.640.000

  – Huyện: Cô Tô, Bình Liêu, Ba Chẽ

  IV

  3.250.000

  12

  Thái Nguyên

  – Thành phố: Thái Nguyên, Sông Công

  – Thị xã Phổ Yên

  II

  4.160.000

  – Huyện: Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ

  III

  3.640.000

  – Huyện: Định Hóa, Võ Nhai

  IV

  3.250.000

  13

  Phú Thọ

  – Thành phố Việt Trì

  II

  4.160.000

  – Thị xã Phú Thọ

  – Huyện: Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông

  III

  3.640.000

  – Huyện: Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập

  IV

  3.250.000

  14

  Lào Cai

  – Thành phố Lào Cai

  II

  4.160.000

  – Huyện: Bảo Thắng, Sa Pa

  III

  3.640.000

  – Huyện: Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn

  IV

  3.250.000

  15

  Nam Định

  – Thành phố Nam Định

  – Huyện Mỹ Lộc

  II

  4.160.000

  – Huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên

  III

  3.640.000

  16

  Ninh Bình

  – Thành phố Ninh Bình

  II

  4.160.000

  – Thành phố Tam Điệp

  – Huyện: Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư

  III

  3.640.000

  – Huyện: Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô

  IV

  3.250.000

  17

  Thừa Thiên Huế

  – Thành phố Huế

  II

  4.160.000

  – Thị xã: Hương Thủy, Hương Trà

  – Huyện: Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang

  III

  3.640.000

  – Huyện: A Lưới, Nam Đông

  IV

  3.250.000

  18

  Quảng Nam

  – Thành phố Hội An, Tam kỳ

  II

  4.160.000

  – Thị xã Điện Bàn

  – Huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn, Phú Ninh, Thăng Bình

  III

  3.640.000

  – Huyện: Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang

  IV

  3.250.000

  19

  Đà Nẵng

  – Quận: Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ

  – Huyện: Hòa Vang, huyện đảo Hoàng Sa

  II

  4.160.000

  20

  Khánh Hòa

  – Thành phố: Nha Trang, Cam Ranh

  II

  4.160.000

  – Thị xã Ninh Hòa

  – Huyện: Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh

  III

  3.640.000

  – Huyện: Khánh Vinh, Khánh Sơn, huyện đảo Trường Sa

  IV

  3.250.000

  21

  Lâm Đồng

  – Thành phố: Đà Lạt, Bảo Lộc

  II

  4.160.000

  – Huyện: Đức Trọng, Di Linh

  III

  3.640.000

  – Huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông

  IV

  3.250.000

  22

  Bình Thuận

  – Thành phố Phan Thiết

  II

  4.160.000

  – Thị xã La Gi

  – Huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam

  III

  3.640.000

  – Huyện: Đức Linh, Tánh Linh, Tuy Phong, Phú Quý, Hàm Tân, Bắc Bình

  IV

  3.250.000

  23

  Tây Ninh

  – Thành phố Tây Ninh

  – Huyện: Trảng Bàng, Gò Dầu

  II

  4.160.000

  – Huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu

  III

  3.640.000

  24

  Bình Phước

  – Thành phố Đồng Xoài

  – Huyện: Chơn Thành, Đồng Phú

  II

  4.160.000

  – Thị xã: Phước Long, Bình Long

  – Huyện: Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng

  III

  3.640.000

  – Huyện: Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập

  IV

  3.250.000

  25

  Long An

  – Thành phố Tân An

  – Huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc

  II

  4.160.000

  – Thị xã Kiến Tường

  – Huyện: Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa

  III

  3.640.000

  – Huyện: Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng

  IV

  3.250.000

  26

  Tiền Giang

  – Thành phố Mỹ Tho

  – Huyện Châu Thành

  II

  4.160.000

  – Thị xã: Gò Công, Cai Lậy

  – Huyện: Chợ Gạo, Tân Phước

  III

  3.640.000

  – Huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông

  IV

  3.250.000

  27

  Cần Thơ

  – Quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt

  II

  4.160.000

  – Huyện: Phong Điền, Cờ Đỏ, Thớt Lai, Vĩnh Thạnh

  III

  3.640.000

  28

  Kiên Giang

  – Thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên

  – Huyện Phú Quốc

  II

  4.160.000

  – Huyện: Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành

  III

  3.640.000

  – Huyện: An Biên, An Minh, Giồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, U Minh Thượng, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Giang Thành

  IV

  3.250.000

  29

  An Giang

  – Thành phố: Long Xuyên, Châu Đốc

  II

  4.160.000

  – Thị xã Tân Châu

  – Huyện: Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn

  III

  3.640.000

  – Huyện: Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên, Chợ Mới, An Phú

  IV

  3.250.000

  30

  Trà Vinh

  – Thành phố Trà Vinh

  II

  4.160.000

  – Thị xã Duyên Hải

  III

  3.640.000

  – Huyện: Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long

  IV

  3.250.000

  31

  Cà Mau

  – Thành phố Cà Mau

  II

  4.160.000

  – Huyện: Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời

  III

  3.640.000

  – Huyện: Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Thới Bình, Phú Tân

  IV

  3.250.000

  32

  Bến Tre

  – Thành phố Bến Tre

  – Huyện Châu Thành

  II

  4.160.000

  – Huyện: Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam

  III

  3.640.000

  – Huyện: Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú

  IV

  3.250.000

  33

  Bắc Giang

  – Thành phố Bắc Giang

  – Huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang

  III

  3.430.000

  – Huyện: Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam

  IV

  3.250.000

  34

  Hà Nam

  – Thành phố Phủ Lý

  – Huyện: Duy Tiên, Kim Bảng

  III

  3.640.000

  – Huyện: Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm

  IV

  3.250.000

  35

  Hòa Bình

  – Thành phố Hòa Bình

  – Huyện Lương Sơn

  III

  3.640.000

  – Huyện: Cao Phong, Kỳ Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, Đà Bắc

  IV

  3.250.000

  36

  Thanh Hóa

  – Thành phố: Thanh Hóa, Sầm Sơn

  – Thị xã Bỉm Sơn

  – Huyện: Tĩnh Gia, Đông Sơn, Quảng Xương

  III

  3.640.000

  – Huyện: Bá Thước, Cẩm Thủy, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định

  IV

  3.250.000

  37

  Hà Tĩnh

  – Thành phố Hà Tĩnh

  – Thị xã Kỳ Anh

  III

  3.640.000

  – Thị xã Hồng Lĩnh

  – Huyện: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà

  IV

  3.250.000

  38

  Phú Yên

  – Thành phố Tuy Hòa

  – Thị xã Sông Cầu

  – Huyện Đông Hòa

  III

  3.640.000

  – Huyện: Phú Hòa, Tuy An, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tây Hòa, Sơn Hòa

  IV

  3.250.000

  39

  Ninh Thuận

  – Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

  – Huyện: Ninh Hải, Thuận Bắc

  III

  3.640.000

  – Huyện: Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam

  IV

  3.250.000

  40

  Kon Tum

  – Thành Phố Kom Tum

  – Huyện Đăk Hà

  III

  3.640.000

  – Huyện: Đăk Tô, Đăk Glei, La H’Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Tu Mơ Rông

  IV

  3.250.000

  41

  Vĩnh Long

  – Thành phố Vĩnh Long

  – Thị xã Bình Minh

  – Huyện Long Hồ

  III

  3.640.000

  – Huyện: Bình Tân, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm

  IV

  3.250.000

  42

  Hậu Giang

  – Thành phố Vị Thanh

  – Thị xã Ngã Bảy

  – Huyện: Châu Thành, Châu Thành A

  III

  3.640.000

  – Thị xã Long Mỹ

  – Huyện: Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp

  IV

  3.250.000

  Bạc Liêu

  – Thành Phố Bạc Liêu

  II

  4.160.000

  43

  – Thị xã Giá Rai

  III

  3.640.000

  – Huyện: Hồng Dân, Hòa Bình, Phước Long, Vĩnh Lợi, Đông Hải

  IV

  3.250.000

  44

  Sóc Trăng

  – Thành phố Sóc Trăng

  – Thị xã: Vĩnh Châu, Ngã Năm

  III

  3.640.000

  – Huyện: Mỹ Tú, Long Phú, Thạnh Trị, Mỹ Xuyên, Châu Thành, Trần Đề, Kế Sách, Cù Lao Dung

  IV

  3.250.000

  45

  Bắc Kạn

  – Thành phố Bắc Kạn

  III

  3.640.000

  – Huyện: Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì

  IV

  3.250.000

  46

  Cao Bằng

  – Thành phố Cao Bằng

  III

  3.640.000

  – Huyện: Trùng Khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Thạch An, Trà Lĩnh, Thông Nông, Quảng Uyên

  IV

  3.250.000

  47

  Đắk Lắk

  – Thành phố Buôn Mê Thuột

  III

  3.640.000

  – Thị xã Buôn Hồ

  – Huyện: Buôn Đôn, Cư Kuin, Cư M’Gar, Ea Kar, Ea Súp, Krông Ana, Ea H’leo, Krông Bông, Krông Búk, Krông Năng, Krông Pắc, Lắk, M’Drắk

  IV

  3.250.000

  48

  Đắk Nông

  – Thị xã Gia Nghĩa

  – Huyện: Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Mil, Đắk R’lấp, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức

  IV

  3.250.000

  49

  Điện Biên

  – Thành phố Điện Biên Phủ

  III

  3.640.000

  – Thị xã Mường Lay

  – Huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Nậm Pồ

  IV

  3.250.000

  50

  Đồng Tháp

  – Thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc

  III

  3.640.000

  – Thị xã Hồng Ngự

  – Huyện: Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Lai Vung, Lấp Vò, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười

  IV

  3.250.000

  51

  Gia Lai

  – Thành phố Pleiku

  III

  3.640.000

  – Thị xã: An Khê, Ayun Pa

  – Huyện: Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đắk Đoa, Chư Pưh, Phú Thiện, Mang Yang, Krông Pa, Kông Chro, K’Bang, La Pa, La Grai, Đức Cơ, Đak Pơ

  IV

  3.250.000

  52

  Hà Giang

  – Thành phố Hà Giang

  III

  3.640.000

  – Huyện: Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh

  IV

  3.250.000

  53

  Lai Châu

  – Thành phố Lai Châu

  III

  3.640.000

  – Huyện: Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn

  IV

  3.250.000

  54

  Lạng Sơn

  – Thành phố Lạng Sơn

  III

  3.640.000

  – Huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan

  IV

  3.250.000

  55

  Quảng Bình

  – Thành phố Đồng Hới

  II

  3.920.000

  – Thị xã Ba Đồn

  – Huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch

  III

  3.640.000

  – Huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa

  IV

  3.250.000

  56

  Nghệ An

  – Thành phố Vinh

  – Thị xã Cửa Lò

  – Huyện: Nghi Lộc, Hưng Nguyên

  II

  4.160.000

  – Thị xã: Hoàng Mai, Thái Hòa

  – Huyện: Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành

  IV

  3.250.000

  57

  Quảng Trị

  – Thành phố Đông Hà

  III

  3.640.000

  – Thị xã Quảng Trị

  – Huyện: Cam Lộ, Cồn Cỏ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh

  IV

  3.250.000

  58

  Sơn La

  – Thành phố Sơn La

  III

  3.640.000

  – Huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, Sốp Cộp, Vân Hồ

  IV

  3.250.000

  59

  Thái Bình

  – Thành phố Thái Bình

  III

  3.640.000

  – Huyện: Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Vũ Thư

  IV

  3.250.000

  60

  Tuyên Quang

  – Thành phố Tuyên Quang

  III

  3.640.000

  – Huyện: Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn

  IV

  3.250.000

  61

  Yên Bái

  – Thành phố Yên Bái

  III

  3.640.000

  – Thị xã Nghĩa Lộ

  – Huyện: Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình

  IV

  3.250.000

  62

  Bình Định

  – Thành phố Quy Nhơn

  III

  3.640.000

  – Thị xã An Nhơn

  – Huyện: Hoài Nhơn, An Lão, Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân

  IV

  3.250.000

  63

  Quãng Ngãi

  – Thành phố Quảng Ngãi

  – Huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh

  III

  3.640.000

  – Huyện: Ba Tơ, Đức Phổ, Minh Long, Mộ Đức, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà, Nghĩa Hành

  IV

  3.250.000

  So với năm 2021, mức lương tối thiểu vùng năm 2023 của một số địa phương có sự thay đổi:

  – Chuyển từ vùng II lên vùng I là Thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh;

  – Chuyển từ vùng III lên vùng II là Thành phố Vinh, thị xã Cửa lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An;

  – Chuyển từ vùng III lên vùng II là Thành phố Bạc Liêu thuộc tỉnh Bạc Liêu;

  – Chuyển từ vùng IV lên vùng III là Các huyện Vân Đồn, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên thuộc tỉnh Quảng Ninh;

  6. Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

  Khi áp dụng mức lương tối thiểu, doanh nghiệp phải đảm bảo các nguyên tắc theo Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP như sau:

  – Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng;

  – Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua học nghề, đào tạo nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

  – Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

  7. Mức lương tối thiểu giờ theo vùng 2023

  Cụ thể theo nghị định 38/2022/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng sẽ được phân theo tháng và theo giờ nên hiện tại mức lương tối thiểu vùng đã được quy định theo giờ làm việc cụ thể. Điều này đã giải quyết vấn đề bất cập về mức lương làm việc đối với người lao động làm thêm tại các đơn vị hoặc làm việc bán thời gian. Các đơn vị có trách nhiệm trả lương với mức thấp thất theo giờ đã được quy định tại từng vùng. Cụ thể:

  – Vùng I: 22.500 đồng/giờ;

  – Vùng II: 20.000 đồng/giờ;

  – Vùng III: 17.500 đồng/giờ;

  – Vùng IV: 15.600 đồng/giờ;

  Như vậy có thể thấy rằng những người lao động làm việc tại các đơn vị nhỏ lẻ theo hình thức bán thời gian vẫn phải được trả mức lương tối thiểu là 22.500 đồng cho 1 giờ làm việc. Hiện nay phần lớn những người lao động làm việc theo hình thức bán thời gian đều là sinh viên đang học tập tại những khu vực trung tâm. Nhưng mức lương tối thiểu giờ của những người lao đọng này vẫn rất thấp và cần được thay đổi.

  Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

  Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

  Chuyên mục: Hỏi Đáp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button