Hỏi Đáp

Mức lương tối thiểu giờ năm

Mức lương tối thiểu giờ năm 2022. Trong xã hội có đa dạng các ngành nghề, xuất phát từ nhu cầu nguồn lực lao động nên cũng có sự đa dạng trong công việc. Tùy theo tính chất của công việc nên thanh toán lương được thực hiện dưới nhiều hình thức, trong đó có trả lương theo giờ. Thông thường, mức lương theo giờ thường khá thấp, do vậy các chính sách cũng đưa ra mức lương tối thiểu theo giờ để tránh các trường hợp bóc lột sức lao động. Mời bạn đọc tham khảo bài viết này của Trường Tiểu học Thủ Lệ

Bạn đang xem: Mức lương tối thiểu giờ năm

1. Lương tối thiểu giờ là gì?

Theo Điều 91 của Bộ luật lao động 2019 quy định mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.

Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Lương theo giờ là hình thức trả lương tính theo số giờ làm việc, với những công việc bán thời gian làm việc theo giờ, theo ca hoặc với những công việc thời vụ, ngắn ngày có tính chất linh hoạt, như nhà hàng, siêu thị, quán cà phê… thì sẽ áp dụng trả lương theo giờ. Mức lương trả theo giờ thường sẽ không cao, thậm chí nhiều người sử dụng lao động còn trả mức lương quá thấp so với mặt bằng chung. Do vậy, để đảm bảo mức sống và thu nhập thì khái niệm lương tối thiểu giờ được đưa ra.

Lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất tính theo 1 giờ làm việc được người sử dụng lao động trả cho người lao động. Mức lương tối thiểu giờ phải đảm bảo phù hợp với mức sống tối thiểu tại địa phương đó.

2. Mức lương tối thiểu giờ 2022

Hiện nay, theo các quy định của pháp luật mà cụ thể là Bộ luật lao động, mức lương tối thiểu vùng chỉ được quy định theo mức lương tháng chủ yếu áp dụng cho người lao động làm những công việc có tính chất ổn định trong khu vực chính thức. Mức lương này chỉ khái quát đến mức độ vùng nhưng còn nhiều trường hợp, người lao động làm việc không trọn thời gian, linh hoạt và không ổn định, lâu dài để được áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Do vậy, để đảm bảo quyền lợi của tất cả người lao động, trong đó bao gồm một lượng lớn người lao động làm những công việc bán thời gian, trả lương theo giờ. Chính phủ đã đưa đề xuất về lương tối thiểu giờ trong Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu giờ

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng theo giờ theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 01/7/2022 như sau:

Mức lương tối thiểu giờ 2022 Mức hưởng
Lương tối thiểu giờ vùng I 22.500 đồng/giờ
Lương tối thiểu giờ vùng I 20.000 đồng/giờ
Lương tối thiểu giờ vùng I 17.500 đồng/giờ
Lương tối thiểu giờ vùng I 15.600 đồng/giờ.

3. Quy định lương tối thiểu giờ 2022

Về mức lương tối thiểu giờ, quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động.

Nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

Ngoài ra, theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 01/7/2022, cụ thể như sau:

– Vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng.

– Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng.

– Vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng.

– Vùng IV tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng – 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Như vậy, trên đây là những thông tin về mức lương tối thiểu theo giờ của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết khác tại mục Dân sự thuộc mảng Hỏi đáp pháp luật. 

Bài viết liên quan: 

  • Thu hồi đất nông nghiệp có được đền bù 2022?
  • Hợp đồng thử việc có là hợp đồng lao động 2022?
  • Chồng vay tiền cờ bạc vợ có phải trả không?

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button