Tổng hợp

Mã ZIP Thái Nguyên – Mã bưu điện Thái Nguyên cập nhật mới và đầy đủ nhất

Mã ZIP code Thái Nguyên là 250000. Dưới đây là danh bạ mã bưu chính của tất cả các bưu cục trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên được phân loại theo từng Huyện/Thị Xã và địa chỉ cụ thể để tra cứu được dễ dàng và nhanh chóng.

Bạn đang xem: Mã ZIP Thái Nguyên – Mã bưu điện Thái Nguyên cập nhật mới và đầy đủ nhất

Mã Zip Thái Nguyên (Ảnh: Luật Trẻ Em)

 

 

1. Mã ZIP Thái Nguyên là gì?

 

Mã ZIP, Mã bưu điện hay mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) là hệ thống mã được quy định bởi Liên minh bưu chính quốc tế (UPU), giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hàng hóa hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng mà yêu cầu mã số này. Từ giữa năm 2010 cho đến nay, Việt Nam đã chuyển sang sử dụng loại mã bưu chính 6 số được quy chuẩn để thay thế cho chuẩn 5 số trước đây.

Theo loại mã bưu điện quy chuẩn 6 số của Việt Nam được cập nhật mới nhất, mã ZIP Thái Nguyên là 250000. Đây là Bưu cục cấp 1 Thái Nguyên có địa chỉ tại Số 10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.     

Thái Nguyên là một tỉnh trung du thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam.Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, chính trị – xã hội của khu vực đông bắc hay cả vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tỉnh Thái Nguyên được tái lập ngày 1/1/1997 với việc tách tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên.

Tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 thành phố và 6 huyện với 178 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 41 phường, 9 thị trấn và 128 xã.

Dưới đây là danh sách tổng hợp mã bưu điện Thái Nguyên của tất cả các bưu cục trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên được phân loại theo từng Thị xã/ Huyện và địa chỉ cụ thể để tra cứu được dễ dàng và thuận tiện.

 

2. Mã ZIP Thái Nguyên – Thành phố Thái Nguyên

 

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251340

Điểm BĐVHX Phúc Hà

Xóm 5, Xã Phúc Hà, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

252160

Điểm BĐVHX Thịnh Đán

Xóm Thái Sơn 1, Xã Quyết Thắng, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251410

Điểm BĐVHX Phúc Xuân

Xóm Trung Tâm, Xã Phúc Xuân, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251430

Điểm BĐVHX Phúc Trìu

Xóm Lai Thành, Xã Phúc Trìu, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251660

Điểm BĐVHX Tân Cương

Xóm Nam Đồng, Xã Tân Cương, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251580

Điểm BĐVHX Tân Thịnh

Đường Thống Nhất, Phường Tân Thịnh, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251720

Điểm BĐVHX Tân Lập

Tổ 12, Phường Tân Lập, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251060

Điểm BĐVHX Túc Duyên

Tổ 18, Phường Túc Duyên, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251540

Bưu cục cấp 3 Đồng Quang

Số 413, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251370

Bưu cục cấp 3 Thịnh Đán

Tổ 1, Phường Thịnh Đán, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251620

Bưu cục cấp 3 Thịnh Đức

Xóm Đồng Chanh, Xã Thịnh Đức, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251130

Bưu cục cấp 3 Quán Triều

Đường Dương Tự Minh, Phường Quán Triều, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251680

Bưu cục cấp 3 Gia Sàng

Tổ 17, Phường Gia Sàng, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

252040

Bưu cục cấp 3 Hương Sơn

Tổ 4, Phường Hương Sơn, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251930

Bưu cục cấp 3 Tân Thành

Tổ 2, Phường Tân Thành, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251940

Bưu cục cấp 3 Vó Ngựa

Tổ 9, Phường Tân Thành, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251750

Bưu cục cấp 3 Phú Xá

Tổ 11, Phường Phú Xá, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

252050

Bưu cục cấp 3 Lưu Xá

Tổ 20, Phường Hương Sơn, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

250000

Bưu cục cấp 1 Thái Nguyên

Số 10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251970

Điểm BĐVHX Cam Giá

Tổ 14, Phường Cam Giá, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

252120

Điểm BĐVHX Lương Sơn

Xóm 5 Tân Sơn, Xã Lương Sơn, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251810

Điểm BĐVHX Tích Lương

Xóm La Cớm, Phường Tích Lương, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

252870

Điểm BĐVHX Đồng Bẩm

Xóm Ao Voi, Xã Đồng Bẩm, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

252840

Điểm BĐVHX Cao Ngạn

Xóm Lang Vang, Xã Cao Ngạn, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251210

Bưu cục cấp 3 Mỏ Bạch

Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

250900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Thái Nguyên

Số 10, Tổ 7, Phường Túc Duyên, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251050

Bưu cục văn phòng VP BDT Thái Nguyên

Số 10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251520

Bưu cục cấp 3 KHL Thái Nguyên

Số 10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251610

Bưu cục cấp 3 Tài Chính

Đường Thống Nhất, Phường Tân Thịnh, Thái Nguyên

Thái Nguyên

Thái Nguyên

251160

Bưu cục văn phòng BĐTP Thái Nguyên

Số 10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên

 

3. Mã ZIP Thái Nguyên – Thành phố Sông Công

 

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Thái Nguyên

Sông Công

256400

Bưu cục cấp 2 Sông Công

Số 124, Đường Thống nhất, Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công

Thái Nguyên

Sông Công

256520

Bưu cục cấp 3 Gò Đầm

Tổ Đân Phố 4, Phường Mỏ Chè, Thị xã Sông Công

Thái Nguyên

Sông Công

256610

Bưu cục cấp 3 Phố Cò

Xóm Dân Phố 2, Phường Phố Cò, Thị xã Sông Công

Thái Nguyên

Sông Công

256401

Điểm BĐVHX Tân Quang

Xóm Tân Tiến, Xã Tân Quang, Thị xã Sông Công

Thái Nguyên

Sông Công

256440

Điểm BĐVHX Bá Xuyên

Xóm Xứ Đào, Xã Bá Xuyên, Thị xã Sông Công

Thái Nguyên

Sông Công

256460

Điểm BĐVHX Bình Sơn

Xóm Trung Tâm, Xã Bình Sơn, Thị xã Sông Công

Thái Nguyên

Sông Công

256630

Điểm BĐVHX Cải Đan

Tổ Dân Phố Nguyên Quán, Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công

Thái Nguyên

Sông Công

256560

Điểm BĐVHX Vinh Sơn

Xóm Bờ Lở, Xã Vinh Sơn, Thị xã Sông Công

Thái Nguyên

Sông Công

256427

Bưu cục cấp 3 KCN Sông Công

Xóm Tân Tiến, Xã Tân Quang, Thị xã Sông Công

 

4. Mã ZIP Thái Nguyên – Huyện Đại Từ

 

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255300

Bưu cục cấp 2 Đai Từ

Khu phố Chợ 1, Thị Trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255380

Bưu cục cấp 3 Cù Vân

Xóm Bãi Chè, Xã Cù Vân, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255720

Bưu cục cấp 3 Yên Lãng

Xóm Chợ, Xã Yên Lãng, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

256000

Bưu cục cấp 3 Ký Phú

Xóm Duyên, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255350

Bưu cục cấp 3 Hà Thượng

Xóm 12, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

256080

Điểm BĐVHX Quân Chu

Xóm Công Trình, Thị Trấn Quân Chu, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255400

Điểm BĐVHX Phục Linh

Xóm Lựợc 1, Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255670

Điểm BĐVHX Minh Tiến

Xóm Trung Tâm, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255770

Điểm BĐVHX Phú Xuyên

Xóm Quyên, Xã Phú Xuyên, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255690

Điểm BĐVHX Na Mao

Xóm Chính Tắc, Xã Na Mao, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255800

Điểm BĐVHX La Bằng

Xóm La Bằng, Xã La Bằng, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

256020

Điểm BĐVHX Cát Nê

Xóm Đình, Xã Cát Nê, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

256130

Điểm BĐVHX An Khánh

Xóm Tân Bình, Xã An Khánh, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255351

Điểm BĐVHX Hà Thượng

Xóm 1, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255850

Điểm BĐVHX Hoàng Nông

Xóm Cầu Đá, Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255560

Điểm BĐVHX Đức Lương

Xóm Tiền Phong, Xã Đức Lương, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255650

Điểm BĐVHX Phú Cường

Xóm Chiềng, Xã Phú Cường , Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255960

Điểm BĐVHX Văn Yên

Xóm Giữa 1, Xã Văn Yên, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255880

Điểm BĐVHX Bình Thuận

Xóm Xóm Trại, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

256001

Điểm BĐVHX Ký Phú

Xóm Gió, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255430

Điểm BĐVHX Tân Linh

Xóm Mai, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255980

Điểm BĐVHX Vạn Thọ

Xóm Chăn Nuôi, Xã Vạn Thọ, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255900

Điểm BĐVHX Mỹ Yên

Xóm La Tre, Xã Mỹ Yên, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255490

Điểm BĐVHX Bản Ngoại

Xóm Quang Trung, Xã Bản Ngoại, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255460

Điểm BĐVHX Tiên Hội

Xóm Đồng Mạc, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255520

Điểm BĐVHX Phú Lạc

Xóm Tân Lập, Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255620

Điểm BĐVHX Phú Thịnh

Xóm Đầu Cầu, Xã Phú Thịnh, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255590

Điểm BĐVHX Phúc Lương

Xóm Cầu Tuất, Xã Phúc Lương, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255940

Điểm BĐVHX Lục Ba

Xóm Đồng Mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ

Thái Nguyên

Huyện Đại Từ

255820

Điểm BĐVHX Khôi Kỳ

Xóm Đồng Cà, Xã Khôi Kỳ, Huyện Đại Từ

 

5. Mã ZIP Thái Nguyên – Huyện Định Hóa

 

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254400

Bưu cục cấp 2 Định Hoá

Xóm Bãi Á 1, Thị Trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

255030

Bưu cục cấp 3 Quán Vuông

Xóm Quán Vuông 1, Xã Trung Hội, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254790

Bưu cục cấp 3 Bình Yên

Thôn Yên Thông, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254990

Điểm BĐVHX Bình Thành

Thôn Hồng Thái1, Xã Bình Thành, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254630

Điểm BĐVHX Phúc Chu

Xóm Độc Lập, Xã Phúc Chu, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254650

Điểm BĐVHX Bảo Linh

Xóm Bảo Hoa2, Xã Bảo Linh, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254760

Điểm BĐVHX Thanh Định

Xóm Bản Piềng, Xã Thanh Định, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254440

Điểm BĐVHX Tân Dương

Xóm 1, Xã Tân Dương, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254910

Điểm BĐVHX Sơn Phú

Thôn Bản Hin1, Xã Sơn Phú, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254470

Điểm BĐVHX Tân Thịnh

Xóm Khuổi Lừa, Xã Tân Thịnh, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254700

Điểm BĐVHX Đồng Thịnh

Xóm An Thịnh 1, Xã Đồng Thịnh, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

255080

Điểm BĐVHX Phượng Tiến

Xóm Héo, Xã Phương Tiến, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254510

Điểm BĐVHX Kim Phượng

Xóm Bản Lanh, Xã Kim Phượng, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254870

Điểm BĐVHX Trung Lương

Xóm Văn Lương1, Xã Trung Lương, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254600

Điểm BĐVHX Quy Kỳ

Thôn Đồng Hẩu, Xã Quy Kỳ, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254950

Điểm BĐVHX Phú Đình

Thôn Khuổi Tát, Xã Phú Đình, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254530

Điểm BĐVHX Lam Vỹ

Thôn Lang Quyền, Xã Lam Vỹ, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254820

Điểm BĐVHX Điềm Mạc

Xóm Song Thái 1, Xã Điềm Mạc, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254560

Điểm BĐVHX Linh Thông

Xóm Làng Mới, Xã Linh Thông, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

255060

Điểm BĐVHX Bộc Nhiêu

Xóm Bục1, Xã Bộc Nhiêu, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254580

Điểm BĐVHX Kim Sơn

Xóm Kim Tân1, Xã Kim Sơn, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254670

Điểm BĐVHX Bảo Cường

Xóm Nà Lài, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254740

Điểm BĐVHX Định Biên

Thôn 1 Đồng Đằm, Xã Định Biên, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

254791

Điểm BĐVHX Bình Yên

Thôn Thẩm Lộc, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá

Thái Nguyên

Huyện Định Hoá

255110

Điểm BĐVHX Phú Tiến

Thôn 1, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá

 

6. Mã ZIP Thái Nguyên – Huyện Đồng Hy

 

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Thái Nguyên

Huyện Đồng Hỷ

252500

Bưu cục cấp 2 Đồng Hỷ

Tổ 1, Thị Trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ

Thái Nguyên

Huyện Đồng Hỷ

252690

Bưu cục cấp 3 Sông Cầu

Xóm 4, Thị Trấn Sông Cầu, Huyện Đồng Hỷ

Thái Nguyên

Huyện Đồng Hỷ

252980

Bưu cục cấp 3 Trại Cau

Tổ 1, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ

Thái Nguyên

Huyện Đồng Hỷ

252740

Điểm BĐVHX Tân Long

Xóm Làng Mới, Xã Tân Long, Huyện Đồng Hỷ

Thái Nguyên

Huyện Đồng Hỷ

252890

Điểm BĐVHX Linh Sơn

Xóm Núi Hột, Xã Linh Sơn, Huyện Đồng Hỷ

Thái Nguyên

Huyện Đồng Hỷ

252590

Điểm BĐVHX Văn Hán

Xóm Phả Lý, Xã Văn Hán, Huyện Đồng Hỷ

Thái Nguyên

Huyện Đồng Hỷ

252620

Điểm BĐVHX Cây Thị

Xóm Hòa Bình, Xã Cây Thị, Huyện Đồng Hỷ

Thái Nguyên

Huyện Đồng Hỷ

252760

Điểm BĐVHX Minh Lập

Xóm Cầu Mơn 1, Xã Minh Lập, Huyện Đồng Hỷ

Thái Nguyên

Huyện Đồng Hỷ

252790

Điểm BĐVHX Hoà Bình

Xóm Phố Hích, Xã Hoà Bình, Huyện Đồng Hỷ

Thái Nguyên

Huyện Đồng Hỷ

252570

Điểm BĐVHX Khe Mo

Xóm Tiền Phong, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ

Thái Nguyên

Huyện Đồng Hỷ

252920

Điểm BĐVHX Huống Thượng

Xóm Huống Trung, Xã Huống Thượng, Huyện Đồng Hỷ

Thái Nguyên

Huyện Đồng Hỷ

252640

Điểm BĐVHX Hoá Thượng

Xóm Sông Cầu 3, Xã Hoá Thượng, Huyện Đồng Hỷ

Thái Nguyên

Huyện Đồng Hỷ

252670

Điểm BĐVHX Hoá Trung

Xóm Na Long, Xã Hoá Trung, Huyện Đồng Hỷ

Thái Nguyên

Huyện Đồng Hỷ

253030

Điểm BĐVHX Hợp Tiến

Xóm Đèo Hanh, Xã Hợp Tiến , Huyện Đồng Hỷ

Thái Nguyên

Huyện Đồng Hỷ

252940

Điểm BĐVHX Nam Hoà

Xóm Chí Son, Xã Nam Hoà, Huyện Đồng Hỷ

Thái Nguyên

Huyện Đồng Hỷ

252710

Điểm BĐVHX Quang Sơn

Xóm Bãi Cọ, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ

Thái Nguyên

Huyện Đồng Hỷ

253010

Điểm BĐVHX Tân Lợi

Xóm Cầu Đá, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Hỷ

Thái Nguyên

Huyện Đồng Hỷ

252810

Điểm BĐVHX Văn Lăng

Xóm Tân Lập 1, Xã Văn Lăng, Huyện Đồng Hỷ

 

7. Mã ZIP Thái Nguyên – Thành phố Phổ Yên

 

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Thái Nguyên

Phổ Yên

256800

Bưu cục cấp 2 Phổ Yên

Số 157, Tiểu Khu 4, Thị Trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên

Phổ Yên

257110

Bưu cục cấp 3 Thanh Xuyên

Xóm Thanh Xuyên 4, Xã Trung Thành, Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên

Phổ Yên

256950

Bưu cục cấp 3 Bắc Sơn

Xóm 1, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên

Phổ Yên

257140

Bưu cục cấp 3 Thuận Thành

Xóm Phú Thịnh, Xã Thuận Thành, Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên

Phổ Yên

256850

Điểm BĐVHX Bãi Bông

Khối Trung Tâm, Thị trấn Bãi Bông, Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên

Phổ Yên

257010

Điểm BĐVHX Vạn Phái

Xóm Trại Cang, Xã Vạn Phái, Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên

Phổ Yên

257050

Điểm BĐVHX Thành Công

Xóm Xuân Hà 4, Xã Thành Công, Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên

Phổ Yên

256900

Điểm BĐVHX Đắc Sơn

Xóm Đấp, Xã Đắc Sơn, Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên

Phổ Yên

256930

Điểm BĐVHX Minh Đức

Xóm Cầu Dao, Xã Minh Đức, Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên

Phổ Yên

257310

Điểm BĐVHX Phúc Tân

Xóm 3 Chợ, Xã Phúc Tân, Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên

Phổ Yên

256960

Điểm BĐVHX Phúc Thuận

Xóm Phúc Tài, Xã Phúc Thuận, Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên

Phổ Yên

257210

Điểm BĐVHX Đông Cao

Thôn Đông Hạ Xóm Soi, Xã Đông Cao, Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên

Phổ Yên

257170

Điểm BĐVHX Tân Hương

Thôn Phú Hương Xóm Đình Đội 1, Xã Tân Hương, Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên

Phổ Yên

257270

Điểm BĐVHX Tiên Phong

Thôn Xuân Trù Xóm Xuân Trù 1, Xã Tiên Phong, Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên

Phổ Yên

257090

Điểm BĐVHX Nam Tiến

Thôn Hoàng Đàm Xom Hộ Sơn, Xã Nam Tiến, Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên

Phổ Yên

257250

Điểm BĐVHX Tân Phú

Thôn Vân Trai Xõ Thanh Vân, Xã Tân Phú, Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên

Phổ Yên

257111

Điểm BĐVHX Trung Thành

Xóm Thanh Tân, Xã Trung Thành, Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên

Phổ Yên

257330

Bưu cục cấp 3 Đồng Tiến

Thôn An Thái Xóm An Bình, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên

Phổ Yên

256846

Bưu cục cấp 3 KTX SamSung 1

Thôn Đại Kim Xóm Đai Cát, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên

Phổ Yên

256847

Bưu cục cấp 3 KTX SamSung 2

Xóm Ga Đội 5, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên

Thái Nguyên

Phổ Yên

256815

Bưu cục cấp 3 KHL Phổ Yên

Số 157, Tiểu Khu 4, Thị Trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên

 

8. Mã ZIP Thái Nguyên – Huyện Phú Bình

 

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

258020

Bưu cục cấp 3 Bưu Điện Chợ Hanh

Xóm Đồng Hà, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

257500

Bưu cục cấp 2 Phú Bình

Khu 2, Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

257610

Điểm BĐVHX Tân Hoà

Xóm Vực Giảng, Xã Tân Hoà, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

257640

Điểm BĐVHX Tân Đức

Xóm Dien, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

257780

Điểm BĐVHX Tân Khánh

Xóm Phố Chợ, Xã Tân Khánh, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

258140

Điểm BĐVHX Kha Sơn

Xóm Trung Tâm, Xã Kha Sơn, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

257920

Điểm BĐVHX Thượng Đình

Xóm Trại Mới, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

257750

Điểm BĐVHX Bảo Lý

Xóm Đại Lễ, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

257880

Điểm BĐVHX Đào Xá

Xóm Xuân Đào, Xã Đào Xá, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

257900

Điểm BĐVHX Đồng Liên

Xóm Đồng Ao, Xã Đồng Liên, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

258240

Điểm BĐVHX Dương Thành

Xóm Tiến Bộ, Xã Dương Thành, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

257680

Điểm BĐVHX Tân Thành

Xóm Trung Tâm, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

257950

Điểm BĐVHX Xuân Phương

Xóm Tân Sơn 8, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

257990

Điểm BĐVHX Nhã Lộng

Xóm Chợ Cầu, Xã Nhã Lộng, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

258110

Điểm BĐVHX Hà Châu

Xóm Chảy, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

257850

Điểm BĐVHX Bàn Đạt

Xóm Trung Đình, Xã Bàn Đạt, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

258180

Điểm BĐVHX Lương Phú

Xóm Lương Tạ 1, Xã Lương Phú, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

258070

Điểm BĐVHX Nga My

Xóm Kén, Xã Nga My, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

257710

Điểm BĐVHX Tân Kim

Xóm Bạch Thạch, Xã Tân Kim, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

258021

Điểm BĐVHX Điềm Thuỵ

Xóm Thuần Pháp, Xã Điềm Thuỵ, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

258050

Điểm BĐVHX Úc Kỳ

Xóm Giữa, Xã Úc Kỳ, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

258210

Điểm BĐVHX Thanh Ninh

Xóm Qúan, Xã Thanh Ninh, Huyện Phú Bình

Thái Nguyên

Huyện Phú Bình

258030

Bưu cục cấp 3 KCN Điềm Thụy

Xóm Điền Thụy, Xã Điềm Thuỵ, Huyện Phú Bình

 

9. Mã ZIP Thái Nguyên – Huyện Phú Lương

 

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Thái Nguyên

Huyện Phú Lương

253971

Điểm BĐVHX Yên Đổ

Xóm Phố Trào, Xã Yên Đổ, Huyện Phú Lương

Thái Nguyên

Huyện Phú Lương

253820

Điểm BĐVHX Động Đạt

Xóm Đuổm, Xã Động Đạt, Huyện Phú Lương

Thái Nguyên

Huyện Phú Lương

253900

Bưu cục cấp 3 Tức Tranh

Xóm Cây Thị, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương

Thái Nguyên

Huyện Phú Lương

254110

Điểm BĐVHX Phấn Mễ

Xóm Mỹ Khánh, Xã Phấn Mễ, Huyện Phú Lương

Thái Nguyên

Huyện Phú Lương

253930

Điểm BĐVHX Phú Đô

Xóm Mới, Xã Phú Đô, Huyện Phú Lương

Thái Nguyên

Huyện Phú Lương

254170

Điểm BĐVHX Vô Tranh

Xóm 6 Liên Hồng, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương

Thái Nguyên

Huyện Phú Lương

254150

Bưu cục cấp 3 Giang Tiên

Khu phố Giang Tiên, Thị Trấn Giang Tiên, Huyện Phú Lương

Thái Nguyên

Huyện Phú Lương

254200

Điểm BĐVHX Cổ Lũng

Xóm Bờ Đậu, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương

Thái Nguyên

Huyện Phú Lương

254230

Điểm BĐVHX Sơn Cẩm

Xóm Số 7, Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương

Thái Nguyên

Huyện Phú Lương

254000

Điểm BĐVHX Yên Ninh

Xóm Bằng Ninh, Xã Yên Ninh, Huyện Phú Lương

Thái Nguyên

Huyện Phú Lương

254050

Điểm BĐVHX Phủ Lý

Xóm Suối Đạo, Xã Phủ Lý, Huyện Phú Lương

Thái Nguyên

Huyện Phú Lương

253970

Bưu cục cấp 3 Yên Đổ

Xóm Phố Trào, Xã Yên Đổ, Huyện Phú Lương

Thái Nguyên

Huyện Phú Lương

254070

Điểm BĐVHX Hợp Thành

Xóm Phú Thành, Xã Hợp Thành, Huyện Phú Lương

Thái Nguyên

Huyện Phú Lương

254090

Điểm BĐVHX Ôn Lương

Xóm Na Tủn, Xã Ôn Lương, Huyện Phú Lương

Thái Nguyên

Huyện Phú Lương

253860

Điểm BĐVHX Yên Lạc

Xóm Yên Thủy 1, Xã Yên Lạc, Huyện Phú Lương

Thái Nguyên

Huyện Phú Lương

254030

Điểm BĐVHX Yên Trạch

Xóm Na Hiên, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương

Thái Nguyên

Huyện Phú Lương

253800

Bưu cục cấp 2 Phú Lương

Tiểu Khu Thái An, Thị Trấn Đu, Huyện Phú Lương

 

10. Mã ZIP Thái Nguyên – Huyện Võ Nhai

 

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Thái Nguyên

Huyện Võ Nhai

253400

Điểm BĐVHX Cúc Đường

Thôn Tân Sơn, Xã Cúc Đường, Huyện Võ Nhai

Thái Nguyên

Huyện Võ Nhai

253580

Điểm BĐVHX Bình Long

Thôn An Long, Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai

Thái Nguyên

Huyện Võ Nhai

253540

Điểm BĐVHX Dân Tiến

Thôn Đoàn Kết, Xã Dân Tiến, Huyện Võ Nhai

Thái Nguyên

Huyện Võ Nhai

253370

Điểm BĐVHX Lâu Thượng

Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai

Thái Nguyên

Huyện Võ Nhai

253490

Điểm BĐVHX Tràng Xá

Thôn Làng Đèn, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai

Thái Nguyên

Huyện Võ Nhai

253350

Điểm BĐVHX Thần Xa

Thôn Kim Sơn, Xã Thần Xa, Huyện Võ Nhai

Thái Nguyên

Huyện Võ Nhai

253330

Điểm BĐVHX Thượng Nung

Thôn Trung Thành, Xã Thượng Nung, Huyện Võ Nhai

Thái Nguyên

Huyện Võ Nhai

253300

Điểm BĐVHX Sảng Mộc

Xóm Khuổi Uốn, Xã Sảng Mộc, Huyện Võ Nhai

Thái Nguyên

Huyện Võ Nhai

253260

Điểm BĐVHX Vũ Chấn

Thôn Na Rang, Xã Vũ Chấn, Huyện Võ Nhai

Thái Nguyên

Huyện Võ Nhai

253610

Điểm BĐVHX Phương Giao

Thôn Bản, Xã Phương Giao, Huyện Võ Nhai

Thái Nguyên

Huyện Võ Nhai

253470

Điểm BĐVHX Liên Minh

Thôn Vang, Xã Liên Minh, Huyện Võ Nhai

Thái Nguyên

Huyện Võ Nhai

253280

Điểm BĐVHX Nghinh Tường

Xóm Bản Cái, Xã Nghinh Tường, Huyện Võ Nhai

Thái Nguyên

Huyện Võ Nhai

253420

Bưu cục cấp 3 La Hiên

Xóm Phố, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai

Thái Nguyên

Huyện Võ Nhai

253200

Bưu cục cấp 2 Võ Nhai

Khu phố Thái Long, Thị Trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai

Thái Nguyên

Huyện Võ Nhai

253230

Điểm BĐVHX Phú Thượng

Thôn Mỏ Gà, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai

 

Mã bưu điện Thái Nguyên (Zip code Thai Nguyen) nói riêng và mã bưu điện các tỉnh thành trên cả nước Việt Nam nói chung sẽ thường xuyên được cập nhật hoặc thay đổi. Vì vậy, để tránh sai sót khi sử dụng các dịch vụ chuyển phát nhanh hay vận chuyển qua bưu điện, việc kiểm tra mã Zip code được cập nhật mới nhất để khai báo hoặc đăng ký sử dụng các dịch vụ gửi hàng hóa luôn là một việc làm cần thiết đối với tất cả mọi người.

>> Tìm Cước vận chuyển & Dịch vụ logistics tốt hơn!

 

Tài liệu tham khảo:

https://en.wikipedia.org/wiki/Postal_codes_in_Vietnam

https://www.upu.int/en/Home

https://www.geopostcodes.com/postal-zip-code-database/

http://postcode.vnpost.vn/services/search.aspx

 

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button