Tổng hợp

Mã ZIP Bạc Liêu – Mã bưu điện Bạc Liêu cập nhật mới và đầy đủ nhất

Mã ZIP code Bạc Liêu là 960000. Dưới đây là danh bạ mã bưu chính của tất cả các bưu cục trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu được phân loại theo từng Huyện/Thị Xã và địa chỉ cụ thể để tra cứu được dễ dàng và nhanh chóng.

Bạn đang xem: Mã ZIP Bạc Liêu – Mã bưu điện Bạc Liêu cập nhật mới và đầy đủ nhất

Mã Zip Bắc Giang

Mã Zip Bạc Liêu (Ảnh: Luật Trẻ Em)

 

 

1. Mã ZIP Bạc Liêu là gì?

 

Mã ZIP, Mã bưu điện hay mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) là hệ thống mã được quy định bởi Liên minh bưu chính quốc tế (UPU), giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hàng hóa hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng mà yêu cầu mã số này. Từ giữa năm 2010 cho đến nay, Việt Nam đã chuyển sang sử dụng loại mã bưu chính 6 số được quy chuẩn để thay thế cho chuẩn 5 số trước đây.

Theo loại mã bưu điện quy chuẩn 6 số của Việt Nam được cập nhật mới nhất, mã ZIP Bạc Liêu là 960000. Đây là Bưu cục cấp 1 Bạc Liêu có địa chỉ tại Số 20, Đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.     

Bạc Liêu là một tỉnh duyên hải thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Bạc Liêu nằm trên bán đảo Cà Mau, miền đất cực nam của Việt Nam.

Tỉnh Bạc Liêu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện với 64 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 phường, 5 thị trấn và 49 xã.

Dưới đây là danh sách tổng hợp mã bưu điện Bạc Liêu của tất cả các bưu cục trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu được phân loại theo từng Thị xã/ Huyện và địa chỉ cụ thể để tra cứu được dễ dàng và thuận tiện.

 

2. Mã ZIP Bạc Liêu – Thành phố Bạc Liêu

 

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Bạc Liêu

Bạc Liêu

960000

Bưu cục cấp 1 Bạc Liêu

Số 20, Đường Trần Phú, Phường 3, Bạc Liêu

Bạc Liêu

Bạc Liêu

961300

Bưu cục cấp 3 Nhà Mát

Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát, Bạc Liêu

Bạc Liêu

Bạc Liêu

961310

Bưu cục cấp 3 Hiệp Thành

Khóm Đầu Lộ, Phường Nhà Mát, Bạc Liêu

Bạc Liêu

Bạc Liêu

961250

Bưu cục cấp 3 Trà Kha

Số 002, Đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Bạc Liêu

Bạc Liêu

Bạc Liêu

961139

Điểm BĐVHX Vĩnh Trạch

Ấp Công Điền, Xã Vĩnh Trạch, Bạc Liêu

Bạc Liêu

Bạc Liêu

960900

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Bạc Liêu

Số 20, Đường Trần Phú, Phường 3, Bạc Liêu

Bạc Liêu

Bạc Liêu

961328

Điểm BĐVHX Hiệp Thành

Ấp Giồng Nhãn, Xã Hiệp Thành, Bạc Liêu

Bạc Liêu

Bạc Liêu

961338

Điểm BĐVHX Vĩnh Trạch Đông

Ấp Biển Tây B, Xã Vĩnh Trạch Đông, Bạc Liêu

 

3. Mã ZIP Bạc Liêu – Huyện Đông Hải

 

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Bạc Liêu

Huyện Đông Hải

962900

Bưu cục cấp 2 Đông Hải

Ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải

Bạc Liêu

Huyện Đông Hải

962970

Bưu cục cấp 3 Cây Giang

Ấp Cây Giang A, Xã Long Điền, Huyện Đông Hải

Bạc Liêu

Huyện Đông Hải

962920

Bưu cục cấp 3 Kinh Tư

Ấp Diêm Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải

Bạc Liêu

Huyện Đông Hải

962950

Điểm BĐVHX Long Đìền Đông A

Ấp Mỹ Điền, Xã Long Điền Đông A, Huyện Đông Hải

Bạc Liêu

Huyện Đông Hải

962940

Điểm BĐVHX Long Điền Đông

Ấp Bửu 2, Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải

Bạc Liêu

Huyện Đông Hải

963000

Điểm BĐVHX An Trạch

Ấp Thành Thưởng, Xã An Trạch, Huyện Đông Hải

Bạc Liêu

Huyện Đông Hải

963030

Điểm BĐVHX An Phúc

Ấp Cái Keo, Xã An Phúc, Huyện Đông Hải

Bạc Liêu

Huyện Đông Hải

963050

Điểm BĐVHX Định Thành

Ấp Lung Chim, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải

Bạc Liêu

Huyện Đông Hải

963065

Điểm BĐVHX Định Thành A

Ấp Lung Lá, Xã Định Thành A, Huyện Đông Hải

Bạc Liêu

Huyện Đông Hải

962901

Đại lý bưu điện Số 1

Ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải

 

4. Mã ZIP Bạc Liêu – Thị xã Giá Rai

 

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Bạc Liêu

Giá Rai

962600

Bưu cục cấp 2 Gía Rai

Ấp 1, Thị Trấn Giá Rai, Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962720

Bưu cục cấp 3 Hộ Phòng

Ấp 1 – Khóm 1, Thị Trấn Hộ Phòng, Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962800

Bưu cục cấp 3 Láng Trâm

Ấp Xóm Mới, Xã Tân Thạnh, Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962610

Bưu cục cấp 3 Láng Tròn

Ấp 2, Xã Phong Thạnh Đông A, Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962780

Bưu cục cấp 3 Khúc Tréo

Ấp Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962670

Điểm BĐVHX Phong Thạnh

Ấp 19, Xã Phong Thạnh, Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962801

Điểm BĐVHX Tân Thạnh

Ấp 8, Xã Tân Thạnh, Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962650

Điểm BĐVHX Phong Tân

Ấp 16 A, Xã Phong Tân, Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962630

Điểm BĐVHX Phong Thạnh Đông

Ấp 11, Xã Phong Thạnh Đông , Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962792

Bưu cục cấp 3 Cây Gừa

Ấp Khúc Tréo B, Xã Tân Phong, Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962620

Điểm BĐVHX Phong Thạnh Đông A

Ấp 1, Xã Phong Thạnh Đông A, Giá Rai

Bạc Liêu

Giá Rai

962708

Điểm BĐVHX Phong Thạnh Tây

Ấp 3, Xã Phong Thạnh Tây, Giá Rai

 

5. Mã ZIP Bạc Liêu – Huyện Hòa Bình

 

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Bạc Liêu

Huyện Hòa Bình

963200

Bưu cục cấp 2 Hòa Bình

Ấp Thị Trấn A – Khu 1, Thị Trấn Hoà Bình, Huyện Hoà Bình

Bạc Liêu

Huyện Hòa Bình

963280

Bưu cục cấp 3 Bàu Xàng

Ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình

Bạc Liêu

Huyện Hòa Bình

963390

Bưu cục cấp 3 Cầu Số 2

Ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình

Bạc Liêu

Huyện Hòa Bình

963310

Bưu cục cấp 3 Cái Cùng

Ấp Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình

Bạc Liêu

Huyện Hòa Bình

963320

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Mới

Ấp Vĩnh Mới, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình

Bạc Liêu

Huyện Hòa Bình

963330

Điểm BĐVHX Minh Diệu

Ấp 21, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình

Bạc Liêu

Huyện Hòa Bình

963360

Điểm BĐVHX Vĩnh Mỹ A

Ấp Xóm Lớn B, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình

Bạc Liêu

Huyện Hòa Bình

963420

Điểm BĐVHX Vĩnh Hậu

Ấp Vĩnh Mẫu, Xã Vĩnh Hậu, Huyện Hoà Bình

Bạc Liêu

Huyện Hòa Bình

963448

Điểm BĐVHX Vĩnh Hậu A

Ấp 12, Xã Vĩnh Hậu A, Huyện Hoà Bình

 

6. Mã ZIP Bạc Liêu – Huyện Hồng Dân

 

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Bạc Liêu

Huyện Hồng Dân

962400

Bưu cục cấp 2 Hồng Dân

Đường Trần Văn Bảy, Thị Trấn Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân

Bạc Liêu

Huyện Hồng Dân

962510

Điểm BĐVHX Vĩnh Lộc A

Ấp Ba Đình, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Hồng Dân

Bạc Liêu

Huyện Hồng Dân

962511

Bưu cục cấp 3 Cầu Đỏ

Ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Hồng Dân

Bạc Liêu

Huyện Hồng Dân

962460

Bưu cục cấp 3 Ninh Quới

Ấp Ninh Thạnh, Xã Ninh Qưới A, Huyện Hồng Dân

Bạc Liêu

Huyện Hồng Dân

962440

Điểm BĐVHX Ninh Điền

Ấp Ninh Điền, Xã Ninh Qưới, Huyện Hồng Dân

Bạc Liêu

Huyện Hồng Dân

962520

Điểm BĐVHX Ninh Thạnh Lợi

Ấp Ninh Thạnh Tây, Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân

Bạc Liêu

Huyện Hồng Dân

962420

Điểm BĐVHX Ninh Hòa

Ấp Ninh Thạnh 2, Xã Ninh Hoà, Huyện Hồng Dân

Bạc Liêu

Huyện Hồng Dân

962521

Điểm BĐVHX Nhà Lầu 1

Ấp Nhà Lầu 1, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân

Bạc Liêu

Huyện Hồng Dân

962480

Điểm BĐVHX Lộc Ninh

Ấp Bà Ai 1, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân

 

7. Mã ZIP Bạc Liêu – Huyện Phước Long

 

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Bạc Liêu

Huyện Phước Long

962100

Bưu cục cấp 2 Phước Long

Ấp Long Thành, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long

Bạc Liêu

Huyện Phước Long

962240

Bưu cục cấp 3 Chủ Chí

Ấp 2 A, Xã Phong Thạnh Tây B, Huyện Phước Long

Bạc Liêu

Huyện Phước Long

962150

Bưu cục cấp 3 Phó Sinh

Ấp Phước Thành, Xã Phước Long, Huyện Phước Long

Bạc Liêu

Huyện Phước Long

962190

Bưu cục cấp 3 Trưởng Tòa

Ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long

Bạc Liêu

Huyện Phước Long

962220

Bưu cục cấp 3 Rọc Lá

Ấp Mỹ Tường 1, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long

Bạc Liêu

Huyện Phước Long

962241

Điểm BĐVHX Phong Thạnh Tây A

Ấp 1 A, Xã Phong Thạnh Tây A, Huyện Phước Long

Bạc Liêu

Huyện Phước Long

962130

Điểm BĐVHX Vĩnh Phú Đông

Ấp Mỹ 1, Xã Vĩnh Phú Đông, Huyện Phước Long

Bạc Liêu

Huyện Phước Long

962160

Điểm BĐVHX Xã Thoàn

Ấp Phứớc 2, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long

 

8. Mã ZIP Bạc Liêu – Huyện Vĩnh Lợi

 

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Bạc Liêu

Huyện Vĩnh Lợi

961580

Bưu cục cấp 3 Cầu Sập

Ấp Phước Thạnh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi

Bạc Liêu

Huyện Vĩnh Lợi

961750

Bưu cục cấp 3 Vĩnh Hưng

Ấp Tam Hưng, Xã Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Lợi

Bạc Liêu

Huyện Vĩnh Lợi

961670

Bưu cục cấp 3 Gia Hội

Ấp Gia Hội, Xã Hưng Thành, Huyện Vĩnh Lợi

Bạc Liêu

Huyện Vĩnh Lợi

961610

Bưu cục cấp 3 Cái Dầy

Ấp Cái Dầy, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi

Bạc Liêu

Huyện Vĩnh Lợi

961690

Điểm BĐVHX Châu Thới

Ấp Giồng Bướm A, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi

Bạc Liêu

Huyện Vĩnh Lợi

961650

Điểm BĐVHX Hưng Hội

Ấp Sóc Đồn, Xã Hưng Hội, Huyện Vĩnh Lợi

Bạc Liêu

Huyện Vĩnh Lợi

961630

Điểm BĐVHX Châu Hưng A

Ấp Nhà Dài A, Xã Châu Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi

Bạc Liêu

Huyện Vĩnh Lợi

961770

Điểm BĐVHX Vĩnh Hưng A

Ấp Trung Hưng 1A, Xã Vĩnh Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi

Bạc Liêu

Huyện Vĩnh Lợi

961500

Bưu cục cấp 2 Vĩnh Lợi

Ấp Xẻo Chích, Thị Trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi

 

 

Mã bưu điện Bạc Liêu (Zip code Bac Lieu) nói riêng và mã bưu điện các tỉnh thành trên cả nước Việt Nam nói chung sẽ thường xuyên được cập nhật hoặc thay đổi. Vì vậy, để tránh sai sót khi sử dụng các dịch vụ chuyển phát nhanh hay vận chuyển qua bưu điện, việc kiểm tra mã Zip code được cập nhật mới nhất để khai báo hoặc đăng ký sử dụng các dịch vụ gửi hàng hóa luôn là một việc làm cần thiết đối với tất cả mọi người.

>> Kết nối Chủ hàng & Công ty Logistics nhanh hơn

 

Tài liệu tham khảo:

https://en.wikipedia.org/wiki/Postal_codes_in_Vietnam

https://www.upu.int/en/Home

https://www.geopostcodes.com/postal-zip-code-database/

http://postcode.vnpost.vn/services/search.aspx

 

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button